Aktieuroen fortsætter

Der er stadig kraftig svingning i markedet, som kan gøre selv den mest erfarne skipper søsyg. Markedsdeltagerne er meget uenige om, hvilken retning markederne skal gå i det kommende år, hvilket er med til at lægge en dæmper på ønsket om at øge risikoen i porteføljen.

Rebound i Scandinavian Tobacco Group. Aktien har været nede og teste støtteniveauet 85 og handles nu i niveauet omkring 90. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på dagsniveauet, mens modellen fortsat er i salg på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 30 og MACD er i -4,5. Momentum er stigende på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 95 og herefter i niveauet 105. Den spekulative investor kan samle op i det nuværende niveau, mens den langsigtede investor venter til brud af 95.

Solar har efter en periode med faldende kurser fundet støtte i niveauet 240 og er siden blevet handlet op i niveauet omkring 270 med stor omsætning. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross”. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, mens der fortsat er en faldende tendens på månedsbasis. Den samme faldende tendens ses i MACD på ugebasis. Anbefaler at man afventer udviklingen.

IC Group fortsætter sit frasalg af mærke og i denne uge solgte IC alle aktierne i Designers Remix. Aktien har ramt kurs 40, som også var tilfældet ved årskiftet 2008/2009. Aktien er fortsat i en faldende tendens og der er tre mærker til at sælge. Spørgsmålet er, om man kan få noget for den tomme børsskal når man kommer der til. I øjeblikket er det NeuroSearch som er i gang med en forandring fra biotek virksomhed til transport efter det fremsat købstilbud fra Nordic Transport Holding A/S.

Santa Fe Group sendte 2 meddelelser på gaden mandag: 1) at man har solgt den australske forretning til ledelsen og 2) at man sælger immigrationsforretningen. For mindre end 2 uger siden stod Santa Fe’s direktør Martin Thaysen frem og sagde, at det gik dårligt i selskabet, hvilket kunne få nogle aktionærer til at sælge og dermed presses kursen ned i 9 kr., det lavest niveau siden finanskrisen. Mandag var aktien oppe med næsten 100 pct. og den lukkede i 19.9. Dårligere aktionærpleje finder man vel næppe.

Jeudan har taget en rebound og aktien banker på modstandsniveauet 1000, som også blev testet i sommer og i september. Stigningen i aktiekursen betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etablerey et ”Golden Cross” i de glidende gennemsnit.

Össur holder fast i den stigende tendens trods udviklingen i markedet. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i juli og på samme tidspunkt gik Bollingerkanalen i køb på ugebasis. Momentum er stigende på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 38 og herefter i niveauet 42, mens nærmeste støtteniveau er ved 32 og herefter i niveauet 30.

I den kommende uge er der regnskaber fra Rias og TK Developm.  Onsdag er det Harboes Brygg., og Luxor.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1000-1060. Næste modstandsniveau er ved 1100, mens næste støtteniveau er ved 980. Bollingerkanalen er fortsat i salg og skal igennem niveauet 1080, før der bliver etableret et nyt købsignal. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI falder og har ramt niveauet 35, mens der er en stigende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.