Aktier i fortsat optrend

Den seneste tid er der blevet set på aktier, som forsat er i en optrend. I den analyse se vi på Arjo og Storytel, som begge har et ben i den krise. Arjo leverer udstyr som senge og andre hjælpemidler til hospitaler, mens Storytel leverer lydbøger. Fra den danske børser er MT Højgaard Holding og Brdr. Hartmann analyseret.

Arjo bevæger sig vandret i niveauet 46-52. Aktien testede topniveauet 56 i februar og i marts blev niveauet 40 testet som bund. Idag handles aktien i niveauet 48-50. Der er etableret købssignal på dagsniveauet i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. Men der er på ugebasis salgssignal i både Parabolic og Bollingerkanalen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 47 som en støttelinie i en stigende trendkanal.

Arjo på ugebasis.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har etableret en bund og har bevæget sig op i niveauet 55, mens Momentum og MACD først nu er ved at etablere en bundformation. På månedsbasis er der en stigende tendens, hvilket giver et overordnet positivt billede af aktien. Afventer man udviklingen, så ser man noget mere Momentum i aktien på ugebasis. 

Storytel toppede i januar i niveauet 190, og siden har aktien været i en faldende tendens og fandt en bund i marts i niveauet 110 og siden er aktien handlet op i niveauet 150-160. Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat salgssignal, men bryder kursen igennem 160, bliver der etableret købssignaler.

Nyt signal i Storytel

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og stiger. MACD mangler lidt fart, men er vendt rundt, mens der er en positiv tendens i både RSI og Momentum. RSI er over 40. På månedsniveauet er der fortsat en stigende tendens, hvilket giver et positivt langsigtet billede af selskabet. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 190, men nærmeste støtteniveau er ved 130 og herefter i niveauet 110.
Anbefaler køb på niveauet – bemærk jeg ejer aktien i Millionærklubbens portefølje.

Blandt de danske aktier er der fundet aktier, som fortsat på månedsbasis har en positiv tendens trods den nuværende situation og som ikke er blandt de normale, man nævner som Coloplast, Ambu og Ørsted. Det er MT Højgaard Holding og Brdr. Hartmann.

MT Højgaard Holding har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit endnu ikke har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der salgssignal i alle signalmodellerne og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og fortsætter udviklingen, bliver der etableret et ”Death Cross” på ugebasis.

RSI for MT Højgaard

Der er etableret en bundformation i både Momentum og RSI, mens MACD fortsætter den faldende tendens. RSI er i 35 ovre i det oversolgte niveau. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket bekræfter, at aktien er inde i en stigende tendens.

Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 65, mens nærmeste modstandsniveau er ved 112-115 og herefter i niveauet 130. Anbefaler køb på niveauet, da branchen vil nyde godt af nogle af hjælpepakkerne. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Brdr. Hartmann har på dagsniveauet etableret en svagt stigende tendens og der er etableret købssignal i de glidende gennemsnit og i Bollingerkanalen. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic og de glidende gennemsnit på ugebasis er tæt på at etablere et ”Death Cross”.

RSI på ugebasis for Hartmann.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet RSI stiger og har ramt niveauet 48, mens Momentum har svært ved at holde fast i den stigende tendens og MACD netop påbegyndt etablering af en bundformation. På månedsniveauet er der etableret en bundformation og det glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt nedefra, hvilket giver et positivt signal. Nærmeste støtteniveau er ved 265-270 og herefter i niveauet 250, mens nærmeste modstandsniveau er ved 310-315 og herefter i niveauet 340. Aktien ser interessant ud på det nuværende niveau.   


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.