Aktie- Valuta- og Obligationsmarkedet forventer en Rentesænkning!

BørsUdsigten: Fortsat Oplæg til Stigninger! USD under pres!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres overvejende højere med stigninger på op til 0,6 pct. til morgen, fredag den 7. juni. Undtaget Kina (CSI300), der falder 0,9 pct.

De europæiske aktier lukkede fra en stigning på 0,6 pct. til et fald på 0,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund, ses stigninger på mellem 0,1 og 0,3 pct. ved åbningen af dagens notering.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt højere nu til morgen, fredag.

 

 

I forbindelse med gårsdagens rentevurdering noterer BørsUdsigten, at både aktier og obligationer stiger!

Obligationer stiger – Aktier stiger – USD falder, hvilket kun kan betyde forventning om en rentesænkning fra Fed!

Såfremt forventningen IKKE bliver opfyldt, vil vi se en modsatrettet bevægelse,

Fed dræner fortsat markedet for likviditet.

BørsUdsigten noterer, at Fed fortsat ikke geninvesterer deres amortisationer fuldt ud!

Det betyder, at der trækkes likviditet ud af pengemarkedet.

Ser BørsUdsigten på den amerikanske rente på statsobligationer ligger renten under Fed’s interval på mellem 2,25-2,50 – 3 måneders penge ligge i intervallet (2,29 pct) og de 30 årige statsobligationer ligger som de eneste udenfor intervallet på opsiden i 2,62 pct..

Det betyder, at markedet ikke hæver likviditet i Fed – hvilket igen også er en stramning af likviditeten.

Det er derfor, at det er en GRATIS omgang at forudsige en rentesænkning ved næste FOMC møde.

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med en stigning på 0,6 pct. (17,34 point) til indeks 2.843,49.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om et brud af den accelererende nedtrend (tirsdag) og efterfølgende af den sekundære faldende trend (onsdag). Chartet er nu nået op i konsolideringsniveauet mellem 2.810 og 2,880. Det indikerer mindst en opbremsning / konsolidering.

BørsUdsigten vurderer, at dagschartet kan udvikle sig til enten en invers SHS formation (stærkt købesignal/midlertidig bundformatio), eller fortsat et fools rally! (negativ fortsætttelse). Det vil sige at toplinien i 2.950 niveauet igen kan komme i spil og der med BørsUdsigten’s forventning om en test af 3.000 niveauet i år.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.770 niveauet. (solgt i 2.810 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.827 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.810. Stop loss ved brud af ved brud af 2.730 niveauet. Strategi: Køb

 
S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på 1,6 pct. (15,61 point) i 988,92.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, ligger chartet midt i en sideløns konsolidering med en toplinie i 1.002 niveauet og en bundlinie i 970 niveauet. Efter en test af i 970 niveauet indikerer afvisningen et købesinal og en mulig dobbelt bund (bekræftet ved brud af den faldende sekundære trendlinie i 993 niveauet. Sekundært er der tale om en kileformation med en faldende trend; men brud af denne indikerer, at det værste evil være overstået.

BørsUdsigten noterer, at der fortsat er tale om en bekræftet midlertidig topformation shs / dobbelt top. Den i første omgang udstikkede en målzone i 970-60 niveauet er nået; men det kan godt være vi skal ned i 940 niveauet eller 910-00 niveauet i næste omgang såfremt retningen bliver ned efter den sidelæns konsolidering.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 981 niveauet. Genkøb ved brud af 980 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 1.002 niveauet. Genkøb ved bekræftet brud af 991 niveauet. Strategi: Sælg.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Sverige holdt Nationaldag torsdag – og Karl Gustav iklødte sig sin yndlingstøj – Nationaldragten (;-D)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.542 – er der tale om en lille bund/vending. Lille købesignal ved bruddet af 1.535 niveauet. Afviser 1.550 niveauet nedefra bekræftes Exitsignalet. Trenden er fortsat Ned!

BørsUdsigten noterer at den normalt  stærke støtte i 1.550 niveauet er blevet brudt. Bruddet udløser et meget stærkt salgssignal og en sekundær topformation i form af en bekræftet SHS formation. Bruddet af 1.550 niveauet vil indikere en test af 1.400 niveauet.

S30 har eksekveret EXIT.

Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss ved bruddet af 1.593 niveauet (købt i 1.603 niveauet). Genkøb ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1,625 niveauet (købt i 1.580 niveauet). Genkøb ved brud af 1.575 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 0,1 pct. (10 point) i 11.981.

Ser BørsUdsigten dagschartet på DAX30, holdt vores candlelight købesignal. Bruddet af 11.800 indikerede en opbremsning af den accelererende nedtrend.

BørsUdsigten noterer, at chartetfortsat kan udvikle sig negativt i form af en dobbelt top eller SHS formation. Bekræftelsen skete ved bruddet af 11.850 niveauet. Næste støtte vil ligge ved 11.300 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at vi skal op over 12,400 niveauet for en annullering af den sekundære formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.850 niveauet. Stop loss ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.850 niveauet. Stop Loss ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Køb

 


DAX30: Dagschart 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet fredag morgen for USD/DKK krydset (6,65) blev den stigende trend brudt i 6,67 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en konsolidering med en toplinien i 6,71 niveauet. Bundlinien blev brudt i 6,65 niveauet,og ny bundlinie i 6,63 niveauet.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 6,665 niveauet. Genkøbt ved bruddet af 6,645 niveauet. Stop loss ved brud af 6,63 niveauet (testes NU). Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,667 niveauet. Genkøb ved brud af  ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg 

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.