Der er masse af usikkerhed

De første rentesænkninger er dukket og således har Indien og Australien sænket deres rente. Den amerikanske nationalbank har ligeledes indikeret, at de kan bruge rentevåbnet, hvis det bliver nødvendigt i den kommende tid.
SAS tager et hop op mandag, da olieprisen er faldet tilbage i løbet af weekenden. Tirsdag meddelte SAS, at man i løbet af sommerferien vil stoppe med tax-free salget ombord på flyene, da man vil reducere deres CO2 udslip.
Teknisk er aktien fortsat i en faldende tendens både på dags- og ugeniveauet. Der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er i en faldende tendens, mens RSI er stigende og har ramt niveauet 25. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation, men foretrækker dog Finnair, hvis man skal investere i luftfart.

Mandag aften tikkede der en nedjustering ind fra Bang & Olufsen, hvilket fik aktien til at falde med omkring 18-19 pct. og dermed er aktiekursen tæt på det laveste niveau siden 2016. Aktiekursen har 2 gange siden 2008 testet 30. Der er en faldende tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. RSI er kommet over 10 på ugebasis, hvilket indikerer, at aktien er oversolgt på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 77.

FLSmidth er faldet tilbage til niveauet fra 2016, hvor aktien fandt støtte i niveauet 250 og bevægede sig vandret i næsten 1 år. Momentum på både uge- og månedsniveauet har alle etableret en bundformation, mens MACD og RSI begge er i en faldende tendens. Signalmodellerne er i salg og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra i maj. Den faldende tendens i aktien indikerer, at man skal holde sig på sidelinien.

D/S Norden er faldet hele vejen tilbage til støtteniveauet omkring 90-94. Faldet har ligeledes givet salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et negativt signal. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Nærmeste modstandsniveau er ved 100-102 og herefter i niveauet 112-114. Anbefaler at man afventer udviklingen.
I den kommende uge kommer der ikke nogen regnskaber fra nordiske selskaber.

C25 indekset på ugebasis.

C25-indekset er stadig i en faldende tendens, men har rettet sig og handles nu i niveauet 1110, hvilket betyder, at den faldende tendens endnu ikke er brudt. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1095 som en støttelinie. Momentum er fortsat i en faldende tendens, hvilket bekræfter, at man skal holde lidt igen med at øge sin investeringer i øjeblikket, da der er stor uro på markedet.

DK portefølje
Alm. Brand er fortsat på salgslisten. Sælger NKT.

Nordisk portefølje
Tager tabet i Autoliv. 

Kan støtteniveauet holde ved 2750?
De seneste amerikanske nøgletal har skabt en vis usikkerhed. Torsdag amerikanske nøgletal viste et lidt mindre handelsbalanceunderskud end ventet. Markedet havde ventet -51,0 mia. USD., realiserede -50,8 mia. USD. Derudover var der flere nytilmeldte ledige end markedet havde forventet, da det ramt 218.000 mod estimerede 215.000.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Oracle, HD Supply Holding, H&P Block, Casey´s General Stores Inc., Jabil Inc., Thor Industries samt Weis Markets Inc.

Dow Jones Industial Average har taget en pause i den faldende tendens og er nu handlet op i niveauet 25.800. Nærmeste modstandsniveau er ved 26.800 og nærmeste støtteniveau er ved 24.800.

Momentum er kommet tilbage i indekset og rammer indekset 26.000 i dag, og der bliver etableret et købssignal på dagsnivauet.

S&P 500 på dagsniv. har etablerede et købssignal.

S&P 500 faldende tendens er stoppet i denne uge, og det betyder, at de glidende gennemsnit på dagsniveauet er blevet brudt nedefra og holder den tendens, bliver der etableret ”Golden Cross” i løbet af 2-5 dage. På ugebasis har det lange glidende gennemsnit bestået testen som støttelinie i niveauet 2775. Momentum ser ud til at have fundet en bund på ugebasis, hvilket indikerer, at der måske er lidt bedring på vej. Nærmeste modstandsniveau er ved 2950, som var en top i både september/oktober og i maj, mens nærmeste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2600.

Det ser ikke helt klart ud.

Nasdaq Composite har ligeledes etableret en bundformation i niveauet 7300-7400. Det lange glidende gennemsnit er i en faldende tendens på dagsniveauet og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 7700. På ugebasis er kursen gået over det lange glidende gennemsnit, som ligger i niveauet 7550. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis, hvilket indikerer, at der er en  mulig styrkelse på vej i indekset. Nærmeste støtteniveau er ved 7300, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7800 og herefter i niveauet 7900.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Kommentar til det japanske, svenske og tyske indeks kommer på tirsdag sammen med gold og olie. 

 

Teknisk kommentar til 1 aktie
Aktien er Topdanmark.
Topdanmark holder fast i den stigende tendens og aktien handles i ny all time high. Aktien har været i en stigende tendens siden september, hvor aktien blev handlet i niveauet 270-280 mod den nuværende kurs ved 350-380.

Stærk udvikling.

Den stigende tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 80. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er faldet tilbage og brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen oppefra. Nærmest støtteniveau er ved 350 og herefter i niveauet 310-330, mens nærmeste modstandsniveau er ved 395- 400 og herefter i niveauet 420-425. Alm. Brand er fortsat min foretrukne forsikringsaktie.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.