A.T.H. (Alle Tiders Højeste)

BørsUdsigten: Perfect Bull? Konsolidering / opbremsning i morgen, onsdag?

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 1,5 pct. og 1,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 1,5 pct. og 3,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på op til 0,9 pct. til fald på op til 0,7 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,6 pct. (53 point) i 3.352, er der tale om en vending, og en ny bund efter bruddet af de faldende trendlinier. Spekulativt købesignalet blev udløst ved bruddet af 3.250 niveauet (mindst en opbremsning). Købesignalet er yderligere bekræftet ved et bruddet af 3.300 niveauet. Sekundært købesignal er udløst ved bekræftet brud af 3.350 niveauet (Testes NU!). Spekulativt / tertiært salgssignal ved brud af 3.335 niveauet, og lukning af gap i 3.305 niveauet.

Se den fundamentale argumentation nederst i BørsUdsigten (stadig gældende)!

BørsUdsigten vurderer, at der ligger yderligere stigninger og venter fra det nuværende niveau.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.250 niveauet (solgt i 3.370 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.335 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 3.413 niveauet (købt i 3.145 niveauet). Genkøb ved brud af 3.350 niveauet (Testes NU! i.e. køb ved en højere åbning, og stop loss ved 3.350 niveauet – bekræftet). Strategi: Sælg

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D). For øjeblikket ligger USD i rent køb. Så skal vi blot have S&P500 i køb for at remme “The Perfect Bull”.  En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti, og lægge om når der udløses købesignal.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,3 pct. (60 point) i 23.572 (handles fortsat) er der sket et brud af den negative konsolidering, hvilket indikerer en positiv fortsættelse, og et købesignal. Bekræftelsen af købesignalet sket ved brud af 23.560 niveauet, og dannelsen af en ny TOP!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.250 niveauet (solgt i 23.400 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.520 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.080 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,5 pct. (17 point) i 3.234 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en ny bund i 3.212 niveauet. Brud heraf udløser et spekulativt salgssignal. Den negative konsolidering er brudt i 3.235 niveauet, og har udløst et spekulativt købesignal.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et “lille” Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.235 niveauet (solgt i 3.270 niveauet). Stop loss ved brud af 3.212 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss i 3.325 niveauet (købt i 3.335 niveauet). Genkøb ved brud af 3.324 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 1,4 pct. (18 point) i indeks 1.354) er der udløst et rent købesignal, og ved bruddet af 1.347 niveauet en ny A.T.H. (Alle tiders Højeste).

Kaosformationen er annulleret, og der er tale om en optrend!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.340 niveauet (solgt i 1.335 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.347 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.324 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 2,9 pct. (51 point) i indeks 1.835 niveauet, er der tale om et udbrud af en sidelæns tertiær konsolidering med toplinien i 1.796 niveauet. Den faldende trend blev brudt i 1.777 niveauet, hvilket indikerer mindst en opbremsning.

Der er fortsat tale om kaos på chartet, men trenden er op!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.777 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.807 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.790 niveauet (købt i 1.763 niveauet). Genkøb ved brud af 1.840 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 3,2 pct. (402 point) i indeks 12.871), er der tale om et kraftigt bounce.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.190 niveauet (købt i 13.050 niveauet). Genkøb ved brud af 12.912 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 13.070 niveauet (købt i 12.375 niveauet). Genkøb ved brud af 12.910 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,378) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning og lille konsolidering efter udbruddet af en 2 måneder lang sekundær konsolidering i 6,355 niveauet. Der er derfor udløst et stærkt sekundært købesignal. Tertiært blev købesignalet udløst ved bruddet af 6,295 niveauet.

Der lægges op til et lille “Golden Cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner en midlertidig “Bundformation”

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,30 niveauet (solgt i 6,30 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,38 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,355 niveauet (solgt i 6,87 niveauet). Stop loss ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb 

Købesignalet betyder at sikring af USD relaterede aktiver og indtægter åbnes!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,6) til morgen, tirsdag, er der tale om en tertiær optrend. Det har resulteret i en spekulativ opbremsning og sidelæns konsolidering. Der er tale om en spekulativ trend, der er ved at udvikle sig til en positiv fortsættelse (W–formation).

Husk at tage højde for USD udviklingen i USD/DKK.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,70 niveauet (solgt i 43 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 42,20 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 38 niveauet). Genkøb ved brud af 43,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

Gentagelse (S&P500 m.fl.) – stadig aktuelt.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at korrektioner vil blive “samlet op”, og resultere i højere niveauer resten af året! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge, og de “nye” penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på:

At, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale betragtninger!

Vil korrektionen blive bremset af FOMO – Fear of Missing Out?

Der er en god chance for det!


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.