Væksten skrumper

Væksten fortsætter med at skrumpe på verdensplan. Håbet om øget investering i industrien er i første omgang udeblevet, hvilket er med til at øge uroen på de finansielle markeder.

SimCorp leverer mandag aften et regnskab, der viste vækst i både top- og bundlinien i 2015. Omsætningen gik fra 241,1 mio. euro til 277,9 mio. euro i 2015. Resultat efter skat blev på 52,5 mio. euro mod 41,5 mio. euro. Ordrebeholdningen har en værdi af 24,1 mio. euro, hvilket er 8 mio. euro mere end i 2014. Forventningerne til 2016 er noget mindre end de opnåede i 2015, hvilket var med til at sende aktien ned med over 5 pct. tirsdag. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller, hvilket viser, at man skal afvente udviklingen.

ALK-Abello siger farvel til deres administrerende direktør, hvilket fik aktien til at reagere negativt i starten af tirsdagen, men kursen steg sidst på dagen. Der er køb i aktien på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit ligger som støttelinie i niveauet 840 og 935. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 1000, som var en top i 2005 og en bund i slutningen af august 2007.

Sydbank skuffede markedsdeltagerne onsdag, som sendte aktien ned over 6 pct. Tendensen er fortsat i en faldende trend. I august var kursen oppe i 270 og nu er kursen i 180. Der er fortsat en faldende tendens i MACD. På månedsniveauet er der en faldende tendens i Momentum, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Monberg & Thorsen samt Højgaard Holding undersøger muligheden for at fusionere de to selskaber. De to selskaber har i forvejen fusioneret deres entreprenør forretninger, som hedder MT Højgaard.

Monberg & Thorsen-aktien handles vandret i niveauet 400-450, og det har stået på siden august. Det betyder, at Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage og det ser ikke interessant ud. Højgaard Holding toppede i september i niveauet 450 og har siden været i en faldende tendens, som ramte niveauet 340 i midten af februar. I dag handles Højgaard Holding i niveauet 390-400. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Stigningen i kursen i denne uge betyder, at den faldende trend er brudt. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt at stigningen og holder den, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Bollingerkanalen har ligeledes etableret et købssignal efter 16 uger i salg. Nærmeste modstandsniveau er ved 440 og det blev sidst testet i september.

Den kommende uge byder på en række regnskaber for et par mellemstore selskaber. Tirsdag er det Københavns Lufthavne, Royal Unibrew samt William Demant. Onsdag er der regnskab fra Alm. Brand, D/S Norden samt Totalbanken. Torsdag er det BoConcept og Santa Fe. Fredag slutter af med Schouw.

Københavns Lufthavne er en stabil udbytteaktie, som de sidste mange år har udbetalt hele deres overskud til aktionæren. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 3200-3800 og det har stået på siden foråret 2015.

Schouw har genetableret den stigende tendens efter at have tabt godt 80 point fra midten af december til midten af januar. Nu handles aktien i niveauet 400-405. Bollingerkanalen er fortsat i salg og går først i køb ved brud af niveauet 407.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20 fortsætter med at stige, men den faldende tendens er ikke brudt trods stigningen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 950 som et modstandsniveau. Der er en stigende tendens i indekset har trukket op i Momentum og RSI på ugebasis. Men den faldende tendens i de to indikationsmodeller er ikke brudt trods stigningen. Nærmeste modstandsniveau er ved 975 og herefter i niveauet 1000, mens nærmeste støtteniveau er ved 880. Anbefaler at man afventer udviklingen. Bryder kursen over 940, er den faldende tendens brudt, og så bør man tjekke sin kandidatbænk.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.