2 interessante svenske selskaber

Den svenske regnskabssæson har været stærk og flere selskaber har oplevet en øget efterspørgsel og trods komponentbrist er det lykkedes de svenske selskaber at levere til deres kunder.

Cellevision leverede fredag et regnskab med et driftsresultat på 51,0 mio. euro mod forventede 47,3 mio. euro. Teknisk har kursen bevæget sig vandret i niveauet 300-350 siden december og den vandrette formation betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 375 som en modstandslinie.

Den positive udvikling i aktien trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 45, mens MACD er under 0. Momentum på ugebasis er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt billede.

På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen i aktiekursen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-4 dage. Aktien ser interessant ud.

Loomis leverede torsdag et regnskab, der viste et driftsresultat før skat på 500 mio. SEK mod 203 mio SEK. Teknisk er der etableret et købssignal på dagsniveauet i forbindelse med regnskabet, der også har givet et ”gap” i kursgrafen i niveauet 244,6-252,90. Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men der er endnu ikke etableret et ”Golden Cross”.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det har stået på i 4 uger.  De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.
Momentum bevæger sig vandret på ugebasis, mens RSI er i en stigende tendens og har ramt niveauet 71. Aktien er på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.