2.000 mia. USD var tilsyneladende nok!

BørsUdsigten: Markant stigning i S&P500! Ingen bund i USD!

 

Wall Street lukkede torsdag med markante stigninger på mellem 5,6 pct. og 6,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra stigninger på op til 1,9 pct. til fald på 5,3 pct., til morgen, fredag.

De europæiske aktier lukkede torsdag med stigninger på mellem 1,3 pct. og 2,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med med fald på mellem 1,2 pct. og 1,5 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 1,9 pct. og 2,1 pct. idag, fredag, når man lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.

 

Corona

Politiske korrekte beslutninger – Økonomisk er der tale om en katastrofe (hvad er et menneskeliv værd – og hvorfor gør man ikke mere i andre tilfælde)

Stadig aktuelt:

Kan Nationalbanken holde pariteten og samtidig lave et QE program?

Der er fortsat tale om en ren nedtrend så HUSK, at tage hurtige gevinster og holde en tæt stop loss! Trenden er fortsat NED!

Overordnet er situationen ved at udvikle sig til en KREDITKRISE, hvilket vil sige højere renter.

Ser vi på Danmark er Nationalbanken nødt til at sætte renten op for at bevare pariteten med Euroen!

Derfor er det svært for Nationalbanken at lave et QE opkøb som det sker i USA – der efter Fed’s beslutning om tilbagekøb af obligationer også realkreditobligationer for op til 125 mia. USD om dagen!!

Stigende renter vil lægge kimen til en gældskrise af dimensioner! 

BørsUdsigten vil naturligvis nævne når der igen er købesignaler i markedet.

 

 

Hong Kong: 

Bemærk at Hang Seng indekset har udløst EXIT og et ekstra ben NED, efter bruddet af 26.100!

Ser BørsUdsigten på dagschartet testes den bekræftede toplinie i 23.550 niveauet. Bekræftet brud af toplinien SKAL følges.

Tertiært BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet 22.800 niveauet. Positionen var solgt i 26.425 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.235 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt. Salgssignalet (sekundært) bliver annulleret ved brud af 26.239 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite:

Ser vi på dagschartet er den gamle bund i 2.685 niveauet blevet brudt – og der er muligvis tale om et “falsk” EXIT signal, hvilket er et pænt købesignal. Det har vist sig at være korrekt (;-D)

Brud af den faldende trendlinie indikerer mindst en konsolidering!

Der er udløst Death Cross

Salgssignal (sekundært) udløst ved bruddet af 3.025 niveauet. Genkøb ved brud af 2.938 niveauet. Strategi: Sælg

 

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede torsdag med en stigning på 4,3 pct. (154,51 point) i indeks 2.630,07.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.630), er der tale om en V formation og en stigende trend, og et brud af toplinien i en konsolidering i 2.440 niveauet.

Fed har interveneret med QE –i form af et ubegrænset obligationsopkøb – og det hjælper tilsyneladende!

I går, onsdag er der vedtaget en stimulus pakke fra senatet på 2.000 mia. USD til bekæmpelse af Corona epidemien. (Det kunne finansiere en hel sundhedsreform i USA – Tænk hvor mange liv det kunne spare!!!)

Med den nye “pakke” er alle normale økonomiske spilleregler sat ud af kraft indtil vi får et nyt balancepunkt!

Det vil sige at aktiemarkedet er helt uforudsigeligt!

S&P500 blev efter finanskrisen i 2008/09 noteret lavest i 666 blot til orientering! – blot til sammenligning med den nuværende situation med indeks 2.600!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.440 niveauet (solgt i 3.060 niveauet). Stop loss ved brud af 2.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.030 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med en stigning på  3,5 pct. (34,79 point) i 1.027,87.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.028), er der tale om et brud af trendlinien i den positive konsolidering, der oftest munder ud i en negativ fortsættelse. Bruddet af 979 niveauet udløste et spekulativt købesignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 979 niveauet (solgt i 1.172 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 993 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.180 niveauet.  Genkøb ved brud af 1.075 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,7 pct. (24 point) i indeks 1.471 – er der tale om en af toplinien i en  konsolidering ved bruddet af 1.381 niveauet. Bruddet af 1.303 niveaet udløste et EXIT signal; men det viste sig at være falsk (- og dermed et købesignal)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.383 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.405 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.671 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,3 pct. (127 point) i indeks 10.001 niveauet, er der udløst et rent købesignal ved bruddet af 9.150 niveauet. Nyt købesignal / bekræftelse ved brud 9.893 niveauet!

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet!!

Der er udløst et ÆGTE DEATH CROSS ved bruddet ned af det 200 dages glidende gennemsnit, og det 50 dages ditto (oppefra (;-D) begge gennemsnit bryder i faldende trend, hvilket er et af de stærkeste signaler du kan få.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i ved bruddet af 9.150 niveauet (solgt i 12.000 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.625 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402. Genkøb ved brud af 12.100 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,76) til morgen, fredag, er der tale om en negativ tertiær konsolideringstrend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,985 niveauet. Genkøb ved brud af  6,89 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,795 niveauet (købt i 6,73 niveauet). Genkøb ved brud af 6,7975 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (26,41 USD) til morgen, fredag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 28,75, og en bundlinie i 24,5 niveauet. Brud heraf skal følges!

Der er udsendt både et lille og et ægte “Death Cross”. Det indikerer yderligere fald!!

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 52 niveauet. Genkøb ved brud af 29 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 48 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.