W Formation / Sidelæns Konsolidering?

BørsUdsigten: Skal Olien længere Ned? Forventning om Rentefald svækker USD!

 

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 0,2 pct. (2,11 point) i indeks 925,66.

De europæiske aktiemarkeder lukkede onsdag med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,5 pct. og 0,7 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (926), er der tale om en tertiær trendændring, og et brud af den lange sekundært faldende trend. Det indikerer mindst en lidt længere konsolidering, og bekræfter den midlertidige bundformation. Brud af 925 niveauet udløser spekulativt salgssignal, og indikation på en tertiær / spekulativ opbremsning. Brud af 940 vil bekræfte købesignalerne, og indikere en test af 980 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 902 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 925 niveauet. Åbning af short ved brud af 903 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 907 niveauet.  Stop loss ved brud af den stigende trend 903 niveauet. Åbning af short ved brud af 897 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere til morgen, torsdag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset steg indekset til 1.500 (plus 0,3 pct. (4,04 point), er der tale om en lille opbremsning i en accelererende spekulativ optrend. Den positive stemning fik vi efter vores dobbelt reversal. Bruddet af 1.485 niveauet udløste et sekundært købesignal, og mindst en opbremsning / konsolidering af den faldende trend; men snarere en indikation om en test af 1.553 niveauet. Brud af 1.457 niveauet vil udløse salgssignal.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 1.485 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.495 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.480 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 1.490 niveauet. Stop loss (og åbning af short) ved brud af 1.457 niveauet. Strategi: Køb 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, (11.299 minus 0,1 pct. (10,23 point) har indekset brudt den faldende sekundære trendlinie i 11.315 niveauet. Holder vi os over 11.300 niveauet i dag, torsdag, er det yderligere en bekræftelse på den sidelæns konsolidering, og muligheden for en bundformation. Brud af 11.300 niveauet udløser salgssignal. Der er åbnet et Gap mellem 11.190 niveauet og 11.317 niveauet, der forventes lukket indenfor den nærmeste fremtid. BørsUdsigten har EXIT ved brud af 11.060 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.210 niveauet. Der er lukket (hjemtaget gevinst) af en spekulativ short ved bruddet af 11.210 (åbnet i 11.500 niveauet). Stop loss ved brud af 11.135 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.060 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.400 niveauet. Stop loss ved brud af 11.080-60 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 11.080-60 niveauet (genoptagelse af den negative trend). Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede markant højere, onsdag.

Årsagen til stigningen var en tale som Jerome Powell holdt, hvor han så de største risici Geopolitisk, Pågående handelskonflikt med Kina, Stigningen i virksomhedsgæld, samt FED’s styrerente, der kan dæmpe den økonomiske vækst. Endvidere udtalte han at renten ligger lige under Fed’s normalrente. Sidstnævnte blev tolket derhen at rentestigningen ved næste FOMC møde lige før jul, er knap så sikker som tidligere. Pengemarkedsrenten ligger for øjeblikket i intervallet 2,00-2,25 pct.

Reaktionen på aktiemarkedet indikerer, at Donald Trump, havde ret i sin vurdering (mavefornemmelse).

I dag offentliggøres referat fra det seneste FOMC møde, og det vil blive nærlæst og tolket.

Salget af nye huse i oktober skuffede stort med et fald på 8,9 pct., mod en forventning om en stigning på 4 pct. Stiger antallet af solgte huse understøtter det en positiv udvikling i BNP – men der er tale om et fald og noget indikerer opbremsning i den amerikanske økonomi.

Dow Jones lukkede med en stigning på 2,5 pct. (617,70 point) i indeks 25.366,43.

S&P500 lukkede med en stigning på 2,3 pct. (61,61 point) i indeks 2.743,78.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 3,0 pct. (208,89 point) i 7.291,59.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.744), ligner det mere og mere en mulig bundformation i form af en W-formation / sidelæns konsolidering (base). Bekræftelsen vil komme ved brud af 2.810 niveauet.

Der er fortsat rent EXIT- og salgssignal ved brud af 2.640 niveauet; men første salgssignal vil være et brud af 2.695 niveauet – den tertiært stigende trendlinie.

BørsUdsigten vurderer, at etableres der en bekræftet W-formation vil målzonen ligge i 3.000 niveauet (magnet).

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 2.673 niveauet. Der er ligelede lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af den faldende trend 2.673 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.695 niveauet, og åbning af ny short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 2.685. Stop loss ved brud af 2.640 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Køb. 

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.760. Strategi: Sælg. 

BørsUdsigten noterer at USD/DKK blev svækket ved centralbankchef Jerome Powell’s tale.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,04 pct. lavere i 3,02 pct. Den toårige rente noteres 0,04 pct. lavere i 2,79 pct., og den 30årige rente noteres uforandret i 3,32 pct.

Antallet af låneansøgninger steg med 5,5 pct. i sidste uge. Antallet af låneansøgninger til boligkøb steg med 12 pct. Det kunne tyde på en stigende bolighandel i de næste tal. Realkreditrenten for et 30 årigt lån lå på 5,12 pct. hvilket er 0,04 pct. lavere.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres uforandret i 0,35 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,60 pct., og den 30årige noteres uforandret i 1,01 pct.

Til sammenligning ligger den 10årige rente i:

Grækenland i 4,30 (4,31) (4,35) (4,52) (4,52) (4,61) (4,64) pct.

Italien i 3,25 (3,28) (3,26) (3,40) (3,45) (3,47) (3,61) pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:45 i  6,554 (6,606) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,139 (1,13) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,3 (113,9), EUR/JPY noteres i 129 (128,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,463 (7,462). GBP/DKK 8,417 (8,421)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,554), er der tale om en tertiær stigende trendkanal. For øjeblikket testes bundlinien i 6,55 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,585 niveauet. Genkøb ved brud af 6,60 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,54 Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 5,56 niveauet. (købt i 6,60 niveauet). Genkøb ved brud af 6,60 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,545 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,515 niveauet. Strategi: Sælg. 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, torsdag, i 1,232 (1.220) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.232) er der tale om en accelererende optrend, og presset kommer nedefra. Onsdag, fik vi en reversal efter vores salgssignal i 1.225 niveauet. Bruddet af 1.228 udløste et tertiært købesignal. Sekundært udløses købesignal ved brud af 1.238 niveauet. Brud af 1.238 niveauet giver en ny målzone i 1.300 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.228 niveauet. Stop loss ved brud af 1.224 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Genkøb ved brud af 1.238 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 1.210 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi 

Olieprisen noteres lavere til morgen, torsdag.

De amerikanske råolielagre steg med 3,6 mio. tønder til 450,5 mio. tønder. Benzinlagrene faldt med 0,8 mio. tønder til 224,6 mio. tønder og destillater steg med 2,6 mio. tønder til 121,8 mio. tønder.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 50,36 (52,23) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 58,65 (61,05) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (58,7), er der sket en opbremsning ved bruddet af den accelererende negative trend. Genoptagelse af den negative trend (EXIT) ved brud af 58,5 niveauet – Testes NU!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 60 niveauet. Genkøb ved bruddet af 61 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 58,5 niveauet. (testes Nu). Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i  i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb ved brud af 63 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 63 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien 

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 0,4 pct. (86 point) i indeks 22.263. Hang Seng falder med 0,9 pct. (229 point) i indeks 26.453. Kina’s CSI300 falder med 1,0 pct. (31 point) i indeks 3.148. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (4 point) i indeks 2.112. Australien’s ASX200 siger med 0,6 pct. (33 point) i 5.758.

Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ov6ennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.