VNV Global ser interessant ud

Aktien har været i en faldende tendens siden topformation ved årsskiftet 2020/21 i niveauet 120-122 og i midten af maj ramte aktien 94-96 og nu handles aktien i 100-102.

På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 2 dage siden. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 97,5 som en støttelinie.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal igennem 105, før der bliver etableret et købssignal. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” for 4 uger siden.

De tre indikationsmodeller er ved at danne interessante formationer. MACD er ved at etablere en bundformation. RSI har etableret en stigende tendens. Momentum har etableret en dobbelt bund på ugebasis.

Momentum er faldende og har været det de sidste 2 måneder. Nærmeste modstandsniveau er ved 120 og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 94-95 og herefter i niveauet 84-85. Aktien er med på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.