Vil TINA og FOMO stoppe den korrektive bevægelse?

BørsUdsigten: Ben 2 i S&P500? Stærk USD! Bounce Back?

 

Wall Street lukkede mandag med fald på mellem 0,1 pct. og 1,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 3,4 pct. og 4,4 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres lavere med fald på mellem 0,6 pct. og 2,6 pct. til morgen, tirsdag. Japan holder lukket (helligdag) i dag, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses indikeres ned med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,2 pct. (38 point) i 3.281, er der tale om et brud af den horisontale støtte i 3.320/25 niveauet, efter en test af toplinieniveauet i 3.400 niveauet. Det udsender et rent salgssignal. Faresignalet fra mandag, blev bekræftet.

BørsUdsigten noterer, at der på vores “candlelight” var reversal, hvilket kan indikere en opbremsning af faldet, og muligvis en vending.

Bruddet af 3.335 (det 50 dages glidende gennemsnit) og den horisontale bundlinie i 3.325 niveauet (NU) kan indikere et fald / korrektion ned til 3.100 niveauet (det 200 dages glidende gennemsnit). Brud af 3.335 niveauet SKAL følges!

BørsUdsigten vurderede mandag, at der var risiko ved “Buy the Dip” strategien. Det viste sig at være korrekt vurderet. Afvent købesignal ved brud nedefra af 3.325/35 niveauet.

Gentagelse:

BørsUdsigten vurderer fortsat, at korrektioner vil blive “samlet op”, og resultere i højere niveauer resten af året! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på:

At, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale betragtninger!

Vil korrektionen blive bremset af FOMOFear of Missing Out?

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.370 niveauet (købt ved bruddet af 3.380 niveauet). Genkøb ved bruddet af 3.335 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 3.413 niveauet (købt i 3.145 niveauet). Genkøb ved brud af 3.413 niveauet. Strategi: Sælg

Hold stadigvæk øje med USD for at optimere investeringen (;-D), og eventuel ramme “The Perfect Bull”. En måde at neutralisere virkningen af USD er ved at lånefinansiere sine investeringer med valutakonti.

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering (Lukket Tirsdag)

Vær opmærksom på at Nikkei225 sandsynligvis falder pænt, når de åbner igen.

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,2 pct. (41 point) i 23.360) blev toplinien (den nye støtte) brudt i 23.400 niveauet. Det har udløst et spekulativt salgssignal.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 23.400 niveauet (købt i 23.075 niveauet). Genkøb ved brud af 23.400 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 22.910 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,5 pct. (16 point) i 3.330 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et tertiært købesignal efter bruddet af  3.300 niveauet. Salgssignal ved brud af 3,270 niveauet.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.300 niveauet (solgt i 3.275 niveauet). Stop loss ved brud af 3.270 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss i 3.325 niveauet (købt i 3.335 niveauet). Genkøb ved brud af 3.335 niveauet (Testes NU!). Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 1,1 pct. (14 point) i indeks 1.331) er der tale om et brud af den stigende trend.

Der er fortsat kaos i chartet (stigende toppe – faldende bunde); men vi har fået en ny “højere top. Brud af støtten i 1.290 niveauet vil betyde fortsat kaos og usikkerhed. Et kaoschart følges ofte op af en diamantformation, hvor udbruddet oftest er meget stærkt.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.335 niveauet (købt i 1.303 niveauet). Genkøb ved brud af 1.343 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.320 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 3,5 pct. (65 point) i indeks 1.771, blev den stigende trend brud i 1.820 niveauet, og udløste et stærkt tertiært salgssignal.

Der der fortsat tale om kaos på chartet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.777 niveauet). Genkøb ved brud af 1.820 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.790 niveauet (solgt i 1.763 niveauet). Genkøb ved brud af 1.840 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (minus 4,4 pct. (574 point) i indeks 12.542), er der tale om et brud af den tertiære bundlinie i 13.055, hvilket har udløst er tertiært salgssignal. Der er fortsa kaos på chartet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.190 niveauet (købt i 13.050 niveauet). Genkøb ved brud af 13.060 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 13.070 niveauet (købt i 12.375 niveauet). Genkøb ved brud af 13.250 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,33) til morgen, tirsdag, er der tale om en sekundær konsolidering. Der er udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 6,295 niveauet. EXIT signal i 6,235 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,30 niveauet (solgt i 6,30 niveauet). Stop loss ved brud af 6,295 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Købesignalet betyder at spekulative USD relaterede aktiver og indtægter åbnes!

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (41,4) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af en tertiær trend i 43 niveauet. Der er tale om en spekulativ nedtrend. Brud af 42,30 udløser et spekultavt købesignal og mindst en opbremsning i bevægelsen.

Husk at tage højde for USD udviklingen i USD/DKK.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 43 niveauet (købt i 40,8 niveauet). Genkøb ved bruddet af 43 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 38 niveauet). Genkøb ved brud af 43,7 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 – skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer, der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.