Vi Nærmer Os ATH i S&P500

BørsUdsigten: Kommer Købesignalet i USD?

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,9 pct. og 2,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag fra et fald på 0,3 pct. til stigninger på 0,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger uensartet fra stigninger på 0,3 pct. til fald på 1,3 pct. til morgen, tirsdag. Hong Kong har suspenderet handelen på grund af en Tyfon.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 1,6 pct. (57 point) i 3.534, er der tale om, at den accelererende trend og købesignalet, blive bekræftet. Gappet forventes ikke at blive lukket, og det lille “Death Cross” ser ud til at blive annulleret.

Se den fundamentale argumentation nederst i BørsUdsigten (stadig gældende)!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.410 niveauet. (solgt i 3.365 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.498 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 3.410 niveauet (solgt i 3.365 niveauet). Stop loss ved brud af 3.355 niveauet. Strategi: Køb 

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,1 pct. (31 point) i 23.590 – handles fortsat) er der tale om en test af støtten i 23.560 niveauet (testes NU).

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.250 niveauet (solgt i 23.520 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.133 niveauet. Strategi: Køb 

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,3 pct. (10 point) i 3.349 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en tertiær bekræftet optrend, og er nyt købesignal ved bruddet af 3.340 niveauet.

Der er tale om en bekræftet W-formation, og indikerer en test af den sekundære toplinie i 3.450 niveauet.

“Gappet” mellem 3.353 niveauet og 3.380 niveauet er ved at blive lukket.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et lille Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.235 niveauet (solgt i 3.270 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.289 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 3.224 niveauet. Stop Loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 2,1 pct. (29 point) i indeks 1.439) er der tale om et nyt købesignal (bekræftelse af trend), og igen – igen en NY – ALLE TIDERS HØJESTE.

Der er opstået et gap mellem 1.345 niveauet og 1.335 niveauet. Der er endvidere dannet et gap mellem 1.390 niveauet og 1.403 niveauet. Der kan være tale om “fortsættelsesgap”, der ikke lukkes.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.370 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.415 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.354 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,8 pct. (15 point) i indeks 1.855 niveauet, og der er tale om en et brud af toplinien i 1.850 niveauet i den tertiære konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 1.837 niveauet (solgt i 1.827 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.844 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.840 niveauet (solgt i 1.790 niveauet). Stop loss ved brud af 1.819 niveauet. Strategi: Sælg

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.