Vestas tager fokus i næste uge

Stærkt regnskab fra DSV tirsdag fik aktien til at stige med XX pct. Der er en stigende tendens i aktiekursen efter tilbagefaldet fra september til december, hvor aktien gik fra 600 til 430. I januar blev der etableret en bundformation og de glidende gennemsnit blev brudt nedefra i januar og i begyndelsen af marts blev der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. DFDS ser teknisk mere interessant ud og fastholder køb på aktien.

Danske Bank og Nordea leverer tirsdag begge regnskaber, som skuffede markedet, hvilket fik aktierne til at falde. Danske Bank-aktien forsøger at finde støtte i niveauet 120 og herefter i niveauet 100. Der er salgssignal i signalmodellerne på dags- og ugebasis. Der er divergens mellem indikationsmodellerne og kursudviklingen, idet den bevæger sig vandret, mens der er en stigende tendens i MACD, Momentum og RSI. Aktien ser ikke interessant ud.
Den samme tendens ses i Nordea. Her er der en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og nærmeste støtteniveau er ved 51 og herefter i niveauet 43.

Carlsberg leverede et regnskab, der viste vækst i Asien og Vesteuropa samt en stabilisering af udviklingen i Østeuropa. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens og aktien har ramt all time high. Momentum på ugebasis har været i en faldende tendens siden slutningen af februar, men de sidste tre uger har Momentum stabiliseret sig og etablerede en bundformation. Ser dog større potentiale i Royal Unibrew og Harboes Bryggerier.

Solar er aktuel med deres kvartalsregnskab i næste uge. Teknisk er der etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i begyndelsen af april og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af april. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens der er købssignal i Parabolic-modellen. Bryder aktien igennem niveauet 320, så bliver der etableret et  nyt købssignal i Bollingerkanalen.

Vestas er steget med godt 20 pct., og aktien holder fast i den stigende trendkanal fra november, hvor også signalmodellerne gik i køb. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 60 og er dermed i bullish niveau. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 540 som en støttelinie og herefter er der støtte i niveauet 490. Nærmeste modstandsniveau er ved 650- 660 og herefter i niveauet 695. Giver aktien en hold-anbefaling på niveauet.

I den kommende uge er der regnskab fra Veloxis Pharma om mandagen. Tirsdag er der regnskab fra Alm. Brand, Brdr. Hartmann, D/S Norden, Pandora, TCM Group og Totalbanken. Onsdag er det Djurslands Bank, Genmab, ISS, Jyske Bank, Lundbeck, Netcompany, Solar samt Vestas.
Torsdag er der regnskab fra ALK-Abello, Bioporto, DFDS, Schouw & Co., Skjern Bank og Spk. Sjælland-Fyn.


C25-indekset har på dagsniveauet etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit er blevet brudt. På ugebasis er der fortsat købssignal på ugebasis og nærmeste modstandsniveau er ved 1170-1190, som tidligere har været et modstandsniveau i oktober/november og herefter i niveauet 1240-1250. Der er etableret en topformation i både MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er tæt på 70 efter en test af niveauet 85.
Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende ??, hvilket giver en overordnet positiv tendens fortsat.

DK portefølje
Hæver stop-loss på Alm. Brand og Coloplast.

Nordisk portefølje
Sælger Adevinta.

 

 

Fokus på FED
Torsdagens amerikanske nøgletal viste en fremgang i fabriksordrer og varige goder. Til gengæld var der flere nytilmeldt ledige end hvad markedsdeltagerne havde ventet.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Walt Disney, Anheuser-Busch InBev., Duke Energy, Becton, Dickinson and Company, Allergan, Emerson Electric Co., AIG samt Keurig Dr. Pepper Inc.

Dow Jones Industial Average holder fast i den stigende tendens, men de sidste par dage er indekset gået i stå i niveauet 26.300, men den tidligere top var i niveauet 27.000. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 24.818 som en støttelinie. Omsætningen er faldet de sidste 4 dage efter der har været øget omsætning siden årsskiftet 2017.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens både på dags- og ugeniveauet. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er ved at etablere en topformation, mens RSI etablerede en i i begyndelsen af marts og har været i en faldende tendens siden. RSI er i niveauet 70 på ugebasis. Momentum er ved at etablere en bundformation.

Signalmodellerne er i køb på ugebasis og Bollingerkanalens nedre støttelinie i niveauet 2800. De 2800 har tidligere været et støtteniveau tilbage i marts 2018 og november/december 2018.

Nasdaq Composite har testet modstandsniveauet 8100, men er blevet afvist i første omgang. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger i niveauet 7950.
På ugebasis er signalmodellerne i køb og den nedre støttelinie er ved 7600. Den tendens man ser i indikationsmodeller på ugebasis i S&P 500 er nøjagtigt de samme man se i Nasdaq.

Momentum har etableret en topformation på månedsniveauet og det glidende gennemsnit i modellen er tæt på at bryde igennem Momentum kurven nedefra, hvilket giver en negativ indikation.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Japan har været lukket i denne uge grundet at kejseren er trådt tilbage

Strategi: Kursen er brudt igennem 22.000 og indekset ser teknisk interessant ud.  

OMX Stockholm 30 har tabt pusten i ugen, der er gået efter indekset var oppe og teste niveauet 1700. På ugebasis er der fortsat en stigende tendens i kursgrafen. Det korte glidende gennemsnit er i niveauet 1625, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1550. Signalmodellerne på ugebasis er alle i køb, mens der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD er ved at etablere en topformation, mens RSI er faldende og Momentum stiger. RSI er under 70.

Nærmeste modstandsniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1760, mens nærmeste støtteniveau er ved 1620 og herefter i niveauet 1560.
Strategi: Køb på svenske aktier.

Inwido tester modstandsniveauet 63-64 og der er etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic. Bryder kursen igennem 64, bliver der etableret et ”Golden Cross”. Der er en positiv tendens i MACD. Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 50.

Nærmeste støtteniveau er ved 58 og herefter i niveauet 54, mens nærmeste modstandsniveau er ved 69-70 og herefter i niveauet 74-75. Anbefaler køb af aktien ved brud af niveauet 64.

Frankfurt Dax 30 holder fast i den stigende tendens på ugebasis og har ramt niveauet 12.400, mens nærmeste støtteniveau er ved 11.900 og herefter i niveauet 11.400. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.800-12.900 og herefter i niveauet 13.200. RSI har ramt niveauet 75-76 og der er en stigende tendens i MACD og Momentum.

Momentum er ligeledes i en stigende tendens på månedsniveauet, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset.
Strategi: Ændre til hold på Dax.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Schouw og Pandora.
Schouw-aktien har været i en faldende tendens siden topformation i juni 2017, hvor aktien blev handlet i niveauet 740 mod dagens kurs på 480. Der er salgssignal i alle signalmodellerne både på dags- og ugeniveauet. Den faldende tendens i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage og RSI har ramt 0 i denne uge. Aktien tester støtteniveauet 480, som blev testet tilbage ved årsskiftet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 510. Signalmodellerne er i salg og går først i køb ved brud af niveauet 510.


Momentum bevæger sig vandret på månedsniveauet, hvilket indikerer, at der endnu ikke er hastighed i aktiekursen. Anbefaler at man afventer udviklingen.  

Pandora-kursen er igen faldende og signalmodellerne er gået i salg på ugebasis. På dagsniveauet skal kursen over 290, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 285 som en modstandslinie.
På ugebasis er der salgssignal i de to signalmodeller Bollingerkanalen og Parabolic og de glidende gennemsnit er i en faldende tendens, hvor kursen skal over 310, før der er en vending.


Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 20 og er begyndt at etablere en bundformation. Den samme tendens ses i Momentum på ugebasis, mens modellen fortsat er i en faldende tendens på månedsniveauet.
Nærmeste støtteniveau er ved 260 og herefter i niveauet 200, mens nærmeste modstandsniveau er 320 og herefter i niveauet 370. Aktien er med på kandidatbænken.

 

Guldet fortsætter nedaf

Guldet er fortsat i en faldende tendens og i øjeblikket tester niveauet 1270. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 1285. Momentum på månedsbasis har etableret en topformation.

EUR/USD: fortsætter den faldende tendens men er ikke brudt igennem støtteniveauet 1,15.

Metalvaremarkedet: Der er en faldende tendens i alle industri-metallerne, hvilket vil trække mineselskaberne ned.

Landbrugsmarkedet: Der er en faldende tendens i hvede, sojabønner og palmeolie, mens der er konsolidering i de nuværende niveauer for sukker, kakao og bomuld samt majs og tømrer.

Brent Spot er blev afvist i niveauet 75 og er faldet tilbage til niveauet 70, hvilket har udløst et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage og er tæt på at bryde igennem det glidende gennemsnit oppefra.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.