USD mod DKK 7?

BørsUdsigten: Nye købesignaler? Fuld Eksponering!

 

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (4,09 point) i indeks 1.020,19.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fredag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 1,1 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, mandag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.020) afviste angrebet på bundniveauet, og der er gode chancer for en ny test af den gamle top i 1.032 niveauet. Brud af den faldende trendlinie i 1.020 niveauet, vil udløse et spekulativt købesignal.

Sekundært er der et bekræftet købesignal ved brud af 1.035 niveauet. Salgssignal ved brud af 1.018-16 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 963 niveauet. Der er lukket short ved bruddet af 965 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved  brud af 1.018-16  niveauet, og åbning af spekulativ short ved brud af 1.018-16 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 973 niveauet, solgt (åbnet) i 957 niveauet. Salg (hjemtagelse af gevinst) trendfølgende ved brud af 1.015 niveauet.  Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten har købt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt salgssignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Køb 

BørsUdsigten konstaterer at markedet er vendt rundt så vi i dag ligger med rent Køb og “All In”/fuld eksponering i danske aktier.

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, mandag.

I ugens løb skal vi tage den økonomiske sundhedstilstand i NovoNordisk, Genmab, Lundbeck, og Coloplast og  alle onsdag. Endvidere sniger FLS, Djurslands Bank og Stretegic Investment sig ind samme dag.

Torsdag er Ørsted (DONG), Københavns Lufthavne, Solar, og G4S, klar med deres tal, og fredag er Novozymes færdig ved regnemaskinerne.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset i 1.612 (plus 0,9 pct. (13,89 point), er der tale om et vendesignal på vores candlelight, og yderligere stigninger indikeres. I første omgang til 1.630 niveauet. Der er fortsat tale om en konsolideringen/opbremsning, og ligner begyndelsen til en hank på en “kopformation”, efter bruddet af den stigende trendlinie i 1.612 niveauet. Spekulativt købesignal ved brud af 1.616.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 1.612 niveauet. Positionen var købt i 1.533 niveauet. Genkøb ved brud af brud af 1.616 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) i 1.607 niveauet. Positionen var købt i 1.542 niveauet. Genkøb ved brud af 1.630 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, fredag.

De amerikanske beskæftigelsestal viste med en stigning på 157K nye job en svagere vækst end ventet. Det fik renten til at falde en anelse. Fed ser på beskæftigelsen, når de træffer deres rentebeslutning. flere nye job – jo større økonomisk vækst og risiko for løninflation. Den svagere vækst bliver dog til fuld opvejet af en oprevidering af junitallet med 59K, Arbejdsløshedsprocenten faldt med 0,1 pct. til 3,9 pct. Lønstigningstakten ligger på 2,7 pct. på årsbasis, hvilket vurderes lavt i relation til at der er fuld beskæftigelse i USA.

Donald Trump’s øjne er som bekendt rettet mod handelstallene (handelsbalancen). Handelsunderskuddet lå på det forventede 46,5 mia. USD.

Dow Jones lukkede fredag med en stigning på 0,5 pct. (136,42 point) i indeks 25,462,58. For ugen blev det til en stigning på 0,1 pct., og år til dato på 3,0 pct.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,5 pct. (13,13 point) i indeks 2.840,35. For ugen blev det il en stigning på 0,8 pct., og år til dato 6,2 pct.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,1 pct. (9,33 point) i indeks 7.812,02. For ugen blev det til en stigning på 1,0 pct. og år til dato en stigning på 13,2 pct.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.840), er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering (base) med en toplinie i 2.847 niveauet, og en bundlinie i 2.798 niveauet. Sekundær/primært ses en omvendt kileformation, hvor presset kommer fra bunden. Det indikerer en snarlig test af den game top i 2.873 niveauet.

Indtil videre er der tale om en sidelæns konsolidering. Brud af 2.798 vil bekræfte et salgssignal, og brud af 2.847 vil udløse købesignal. Udbrud SKAL følges!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) af en spekulativ position i 2.805 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 2.798 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket en short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 2.745 niveauet. Hjemtagelse af gevinst, og åbning af short ved brud af 2.755 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.697 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen “All In” / fuld eksponering på Wall Street. Brud af 6,45 niveauet vil bekræfte en “Perfect Bull” oplæg, hvor både aktier og valuta ligger i køb.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,04 pct. lavere i 2,95 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,65 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 3,12 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,07 pct. lavere i 0,40 pct. Den 2årige noteres 0,02 pct. lavere i minus 0,60 pct., og den 30årige noteres 0,07 pct. lavere i 1,05 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:56 i 6,45 (6,431) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,156 (1,159) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 111,4 (111,7) EUR/JPY noteres i 128,7 (129,5). EUR/DKK noteres til morgen i 7,454 (7,453). GBP/DKK 8,38 (8,373)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,45), tester vi – netop nu – den sekundære horisontale toplinie i 6,45 niveauet. Brud heraf udløser rent købesignal, og udbruddet SKAL følges. Der er tale om en meget stærk udvikling, og en test af 7,08-10 niveauet i løbet af efteråret/vinteren kan ikke udelukkes. BørsUdsigten vurderer, at vi ser et brud af 6,45 niveauet på grund af det stærke momentum.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,385 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,42, og åbning af short ved brud af 6,40 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet (Testes NU). Åbning af ny short ved brud af 6,36 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, mandag, i 1,222 (1.212) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.222), er der sket en opbremsning af den negative trend, og en mulig konsolidering mellem 1.240 niveauet og 1.206 niveauet er en god mulighed.

Der noteres fortsat et lille “break away gap”? mellem 1.232 og 1.238 niveauet. Købesignalet – tertiært – blev udløst ved brud af den faldende trendlinie i 1.218 niveauet, og der er tale om mindst en opbremsning.

Guldprisen er nu nået BørsUdsigten’s målzone i 1.235-00 niveauet, efter bruddet af 1.230-10 niveauet. Udbruddet fra basen må definere hvilken vej guldprisen skal fremover.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.218 niveauet. Desuden er der taget gevinst (lukket 2 shortpositioner) åbnet i 2.238 og 2.220. Stop loss og lukning af short ved brud af 1.207 niveauet. Strategi: Køb (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.225 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uforandret til en anelse lavere nu til morgen, mandag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 68,68 (69,02) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 73,33 (73,44) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (73,3), er den faldende spekulative trendlinie blevet brudt i 73,5 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning. Sekundært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 75 niveauet og en bundlinie i 72 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt (- og lukket short) ved bruddet af 73,5 niveauet. Stop loss ved brud af 72,5 niveauet og åbning af short ved brud af 72 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb ved brud af, og lukning af short ved af 75 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, mandag.

Nikkei225 falder med 0,1 pct. (23 point) i indeks 22.502. Hang Seng stiger med 0,6 pct. (168 point) i indeks 27.845. Kina’s CSI300 falder med 0,6 pct. (20 point) i indeks 3.351. Sydkoreas Kospi stiger med 0,0 pct. (1 point) i indeks 2.283. Australien’s ASX200 stiger med 0,5 pct. (30 point) i 6.265.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Investing.com 

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Analyse printet fra AktieRådet: https://aktieraadet.dk

URL til analyse: https://aktieraadet.dk/trendlinierne-blev-brudt/

Copyright © 2017 AktieRådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.