USA driller

Aktiemarkederne har flere steder givet et afkast på over 30 pct,. hvilket øger behovet for en korrektion eller i det mindste en opbremsning i kursudviklingen.

Trygs kvartalsregnskab skuffede markedsdeltagerne, hvilket medførte et fald i aktiekursen på  4,4 pct. Faldet har udløst et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Den faldende tendens har sendt RSI ned i neutral zone. Momentum har været faldende de sidste 4 uger. Forventer en rebound i aktien, da der kommer aktiesplit i aktien en gang i maj.

B&O leverer et regnskab, der viste det driftstab for 3. kvartal på 10 mio. kr. mod et underskud på 28 mio. kr. B&O fastholder forventningerne til årets resultat trods det negative resultat på driften. Aktien har testet modstandsniveauet 70 de sidste par dage, hvilket betyder, at Momentum er aftagende, mens MACD fortsat er stigende på ugebasis.

Tirsdag var der bud efter Københavns Lufthavne, der havde generalforsamling og i den forbindelse blev det vedtaget at udbetale 66,57 kr. pr. aktie. Den positive tendens fortsatte onsdag, hvor aktien steg med over 4 pct. Torsdag fik aktien en rekyl på 9.1 pct. og aktiekursen ramt niveauet 4200. Optrenden er ikke brudt, og der er støtte i niveauet 3600.

Lundbeck er i første omgang blevet afvist i modstandsniveauet 150. Aktien er fortsat i den stigende trendkanal, der blev etableret i midten af december. Stigningen i aktiekursen har fået trukket RSI op i niveauet 78 på ugebasis. Der er støtte ved niveauet 140 og bryder aktien igennem modstand ved 150, er næste modstand ved 160.

Össur tester modstandsniveauet 22, og det har nu stået på i godt 2 måneder. Trods dette så er tendensen fortsat stigende i aktiekursen. Den vandrette formation i aktien har fået Momentum til at falde tilbage på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 19,5, og mens Bollingerkanalen støttelinie er i niveauet 20,5. Brud af niveauet 22 kan sende aktien over 24. Aktien er med på kandidatbænken.

Ambu fortsætter den stigende tendens, og det er på trods af, at Numeric Investors LLC har taget en short position i selskabet på 06 pct. af aktierne i selskabet. Torsdag blev aktien sendt ned med over 5 pct. efter et par dage med flotte stigninger. Nærmeste støtteniveau er under 170. Den positive tendens er fortsat intakt.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Migatronic, Mols-linien og Ringkjøbing Bank onsdag. Torsdag er det Columbus, Novozymes samt Gyldendal. Fredag sluttes af med SBS.

Novozymes har været i en stigende tendens siden bundformation i slutningen af september, men det var først i slutningen af januar, at signalmodellen Bollingerkanalen etablerede et købssignal, mens Parabolic gik i køb i slutningen af oktober. Der er etableret en topformation i MACD-modellen, og den samme tendens ses i Momentum på ugebasis. Afvent det kommende regnskab.

Scandinavian Brake Systems (SBS) har fået etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i denne uge, hvis kursen holder sig over kurs 43. Den svagt stigende tendens i aktiekursen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

Teknisk testede C20-indekset 1000, men er i første omgang blevet afvist og det har en topformation på ugebasis. Momentum på ugebasis er derimod i en stigende tendens og har endnu ikke etableret en topformation.

Det korte glidende gennemsnit er i niveauet 940 og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 830 og kan ses som støttelinien. På månedsniveauet er Momentum ved at etablere en topformation, hvilket indikerer tendensen for en opbremsning i det danske indeks. Man skal holde øje med sin stop-loss.

USA driller

De amerikanske nøgletal fortsætter med at drille, også denne torsdag var antallet af nytilmeldt ledige større end ventet. Der er endvidere færre byggetilladelser og påbegyndt byggeri er også lavere end ventet.

S&P 500
S&P 500

Den kommende uge byder på regnskaber fra Micro Soft, Facebook, Procter & Gamble, Amazon, Coca-Cola samt AT&T.

Trends magasinets porteføljer

Trends magasinet har to porteføljer: en for danske aktier og en for nordiske aktier. Bedst afkast i den danske portefølje har været Pandora med et afkast på 342 pct. siden købet mod indeksets udvikling på 78 pct. i samme periode.

Bedst afkast er Meda, som har givet et afkast på 44 pct. siden den 26/9, mens indekset i samme periode har givet et afkast på 26 pct.

Derover indeholder Trends magasinet analyser af de største internationale indeks samt en række aktuelle selskabsanalyser i magasinet og selvstændige analyser i ugens løb.

Ønsker du at prøve det rigtige Trends, så skriv til Lars Persson på lp@npinvestor.dk for et godt tilbud.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.