Udbytte præger markedet

De kommende uger bliver der udbetalt en række udbytter, hvilket kan holde indekset nede, når de helt store selskaber sender flere milliarder ud af virksomhedernes kasser hvilket sænker værdien på selskaberne på kortsigt.

BDI stiger over 1000, hvilket er positivt for D/S Norden. D/S Norden er allerede steget med 29,7 pct. i år og aktien er i en stigende tendens og det har stået på siden november. Momentum har etableret en topformation i begyndelsen af januar og har været i en faldende tendens siden. Nærmeste støtteniveau er ved 130 og herefter ved 110. Nærmeste modstandsniveau er 160. Aktien ser fortsat stærk ud.

I sidste uge var der fokus på North Media, da selskabet måske kan vinde nogle af sin gamle reklamekunder tilbage til FK distribution. Post Nord, der vandt kunderne tilbage i 2016, overvejer at lukke den forretning. North Media har teknisk bevæget sig vandret i niveauet 13-14,5 siden marts 2016. Men den seneste uge har aktien taget et hop op i niveauet 16,5, men er faldet tilbage i niveauet 15-15,5. Stigningen har fået de glidende gennemsnit til at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis i midten af januar. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller og omsætningen er steget. Nærmeste modstandsniveau er 17 og herefter 21.

Der er flere mindre og mellemstore virksomheder, der viser en styrket Momentum og blandt de nye selskaber, som dukker op på listen er Santa Fe Group, TK Development samt RTX.

Santa Fe Group er det gamle ØK, og det er kun flytteforeningen, som er tilbage i selskabet. Det seneste regnskab viste et underskud på 10.5 mio. EUR mod -3,3 mio. EUR året før. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 54-58 siden årsskiftet. Det lange glidende ligger i niveauet 59 som er en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis Der er en faldende tendens i Momentum på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret, mens RSI stiger og har ramt niveauet 50. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis.

RTX er brudt igennem den øvre modstandslinie og har ramt niveauet 175-180. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er oppe i niveauet omkring 80. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 135-138 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 195.

I den kommende uge er der regnskaber fra Parken om mandagen. Onsdag er det F. E. Bording og Skako. Torsdag er det Prime Office, men der kommer udbytte fra ALK-Abello, Pandora, DFDS , Danske Bank, Jyske Bank og Solar samt en række mindre banker.

Skako toppede ved månedsskiftet november/december i kurs 105-110 og er nu faldet tilbage og handles nu i niveauet 85. Tilbagefaldet har fået Bollingerkanalen og Parabolic til at gå i salg på ugebasis. Indikationsmodellen MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 80, mens nærmeste modstandsniveau er ved 110.

C20 på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig forsat vandret i niveauet omkring 910 og det har nu stået på siden midten af februar. Den fortsat vandrette formation i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage på ugebasis og har nu ramt 75 mod 85 for 4 uger siden. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 900. Nærmeste modstandsniveau er 920 og herefter i niveauet 940.

DK Portefølje
NNIT er på salgslisten. 

Nordisk portefølje
Tager tabet i H&M og sælger den på mandag. Yara er på salgslisten. 

 

Så kom renteforhøjelsen

Markedet modtog meddelelse med renteforhøjelsen med ro og torsdagens nøgletal viste også, at der er vækst i boligbryggeriet i USA, hvor der blev bygget 1.288.000 enheder mod forventede 1.251.000.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Nike, Accenture, FedEx, General Mills, Conagra Brands samt Winnebago Industries.

Winnebago Industries er faldet tilbage siden topformationen i 36 dollar tilbage i december. Aktien har etableret et salgssignal på ugebasis og de tre indikationer er faldet tilbage, men er i gang med at etablere en bundformation. Vil man investere i noget alternativt i USA, kunne det være Winnebago, som producerer campingvogne. Bryder kursen igennem 31,5, ser aktien igen interessant ud.  

Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages bevæger sig vandret i niveauet 21.000 og det har stået på i 3 uger. Den vandrette formation trækker ned i Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 80 på ugebasis. Bollingerkanalens nedre støttelinie ligger i niveauet 20.000. Næste modstandsniveau er ved 22.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 20.000. Indekset er fortsat i en stigende trendkanal.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 testede modstandsniveauet 2400, men kunne ikke bryde igennem. Momentum har på ugebasis etableret en vandret formation, som har stået på siden midten af februar. RSI har etableret en dobbelt top i niveauet 82-85.  Der er støtte nede i niveauet 2250-2300, mens næste modstandsniveau er ved 2450.  Indekset holder sig inde i den stigende trendkanal, som nu har stået på siden februar 2016. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie ved niveauet 2300.

MACD på ugebasis.

Nasdaq Composite  holder fast i den stigende tendens, som blev etableret tilbage i februar 2016. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i niveauet 85 på ugebasis. Modstandsniveauet 5900 kunne ikke brydes, da Momentum er i en faldende tendens på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 5800, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 5500. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden slutningen af november og har sin nedre støttelinie i niveauet 5600.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Fortsat vandret formation i Japan
Der sker ikke meget i det japanske marked. Dollarens stigende tendens er blevet brudt af et øget salgspres, hvilket gør, at den øgede indtjening i dollaren ikke i første omgang bliver til noget. Men de tre indikationsmodeller er alle i gang med en bundformation, og man skal derfor holde ekstra øje med dollaren og nøgletallene fra Japan.

Japan på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000 og herefter i niveauet 21.000, mens der er støtte i niveauet 19.000 og herefter i niveauet 18.800.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

Stockholm

OMX Stockholm 30 bevæger sig vandret i niveauet omkring 1580-1600. Købssignalerne holder fortsat i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. MACD har etableret en bundformation og stiger igen. RSI er oppe i 90, og der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis, mens der er etableret en topformation på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 1550, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1650. Overordnet er indekset ind i en stigende trendkanal med den nedre støttelinie, som også var en top i december.

Strategi: Hold på svenske aktier.

Astrazeneca på ugebasis med dobbelt bund.

AstraZeneca er ved at etablere en dobbelt bund på ugebasis med bund i niveauet 470 i december og ved månedsskiftet januar/februar. Siden er aktien steget 14,9 pct., og i dag handles aktien i 540. Der er en positiv tendens i Momentum og MACD, mens RSI har etableret en topformation i niveauet 65. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Parabolic er gået i køb for 2 uger siden, mens Kurskanalen har været i køb siden begyndelsen af februar. Tager aktien med i den nordiske portefølje mandag. 

Frankfurt Dax 30 er brudt igennem 12.000 og der er igen et positivt Momentum på ugebasis. RSI bevæger sig vandret i niveauet 80 og det har stået på siden midten af januar. Den faldende tendens i MACD er aftagende, men modellen er endnu ikke vendt rundt. Der har været køb i indekset i Bollingerkanalen siden midten af december.

DAX på ugebasis.

Det nærmeste støtteniveau er ved 11.600, som var en bund i begyndelsen af februar og en top i midten af februar. Indekset har nu været i en stigende trend siden bunden i juli. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.500.

Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Columbus på vej mod ny vækst

Columbus regnskab i denne uge viser en fremgang i omsætningen fra 1,123 mio. kr. til 1,192 mio. kr. og resultat efter skat ramte 81,4 mio. kr. mod 65,3 mio. kr. året før.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris på Columbus-aktien i niveauet 18-20 kr. pr. aktie, men forudsætninger om en vækst på mellem 10 og 15 pct. samt en fremgang i resultat efter skat på mellem 9 og 11 pct. Det giver et kurspotentiale i aktien på 20 pct.

Columbus’ forretningsmodel består af 4 forretningsområder: Columbus egne programmer og licenser, eksterne programmer og licenser, konsulentydelser og service samt anden indtjening.

Konsulent og servicesforretningen udgør 66,7 pct. af omsætningen i forretningen og de tilkøbte forretningen i USA har hævet væksten og vi i de kommende år skulle øge faktureringen yderligere.

Columbus’ egen software udgør 7,6 pct. af omsætningen. Det seneste årsregnskab viste en fremgang i licenssalget på 15 pct. og 5 pct. fremgang i abonnementsalget. Columbus forventer de kommende år et mindre licenssalg, da flere kunder vil overgå til cloudløsninger. Overgang til cloudløsninger vil give en øget indtjening i abonnementsalget. Cloudløsningen vil påvirke omsætningen og EBITDA i Columbus i 2017, idet omsætningen indtægtsføres løbende hen over kundernes lejeperiode.

Columbus på ugebasis.

Teknisk steg aktien med godt 5 kr. i forbindelse med opjusteringen og aktien blev handlet i niveauet 15-15,5 men har været en tur i 14,5 i begyndelsen af marts, hvilket har sendt de tre indikationsmodeller ned og de har alle etableret en topformation. Men signalmodellerne er fortsat i køb på ugebasis og den nedre støttelinie i Bollingerkanalen er i niveauet 13,5. Nærmeste modstand er ved 17 og herefter i niveauet 19.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Novozymes, German High Street Properties og Lundbeck.

Novozymes holder fortsat fast i den nyetablerede stigende tendens og var en tur over 280, men er blevet presset tilbage af lidt gevinsthjemtagning og nu handles aktien i niveauet 270. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”.

Novozymes på ugebasis.

På ugebasis har signalmodellerne etableret et købssignal og Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 250. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 240 som en støttelinie.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum stiger, mens MACD har etableret en topformation og RSI falder tilbage. Momentum på månedsniveauet har ligeledes mistet pusten og falder tilbage, men er højere end den foregående bund fortsat. Bryder kursen over 275, så bør man købe op i aktien.

German High Street Properties handles vandret i niveauet 110-122. Holder niveauet ved 110, så ser aktien interessant ud, da den fortsat vil være i den stigende trendkanal. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen og Kurskanalen er i salg, mens der for en uge siden er etableret et købssignal i Parabolic. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation på ugebasis. I MACD-modellen er der etableret et ”Golden Cross”, idet signalkurven har brudt det glidende gennemsnit og RSI har ramt 50. Momentum på månedsniveauet har endnu ikke etableret en bundformation, men den faldende tendens i modellen er aftagende.

Rebound mulighed.

På dagsniveauet er der genetableret købssignaler i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 118, så ser aktien interessant ud igen. Tag aktien med på kandidatbænken.

Lundbeck tester modstandsniveauet omkring 300-305 og det er tredje gang dette modstandsniveau bliver testet i år. Momentum på ugebasis har etableret en bundformation, mens MACD og RSI er fortsat i en faldende tendens og endnu ikke har etableret en bundformation. Der er støtte i niveauet 285, som er blevet testet to gange i år (januar og ved månedsskiftet februar/marts).

Lundbeck test modstandsniveauet omkring 305.

Signalmodellerne er i køb på ugebasis og de har været det siden midten af november. På dagsniveauet er der etableret nye købssignaler i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Anbefaler køb ved brud 305.  

 

Rebound i guld?

Guldet har taget en rebound og handles nu i niveauet 1220 efter en test af niveauet 1200. Der er købssignal i signalmodellerne på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 1260, mens nærmeste støtteniveau er ved 1190.

Guld

EUR/USD stiger igen efter renteforhøjelsen i USA. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,08, mens nærmeste støtteniveau er ved 1,055. MACD er i en stigende tendens, hvilket indikerer, at dollaren kan gå højere.

NOK/DKK holder sig i niveauet omkring 81,5 og tilbagefaldet har fået Bollingerkanalen til at skifte signal til salg. Faldet skyldes den pressede oliepris.

SEK/DKK holder niveauet omkring 78,5 og næste er ved niveauet 79, mens nærmeste støtteniveau er ved 78 og herefter i niveauet 77,5.

I metalvaremarkedet er der fortsat salgssignal i kobber, bly, nikkel og zink, men aluminium og tin bevæger sig vandret, hvilket indikerer, at Momentum endnu ikke er kommet tilbage i råvarerne for alvor.

På landbrugsmarkedet er der fortsat en faldende tendens i sukker- og majsprisen, mens kaffe, kakao og hvede lige fladt. Der er fortsat en stigende tendens i bomuld og palmeolie.

Brent Spot fandt en bund i niveauet 50-50,5 for 4 dage siden og nu stiger prisen igen og har ramt niveauet 52,5. Momentum er ved at etablere en bundformation på ugebasis og det samme er RSI. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og fortsætter i den stigende trendkanal.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.