UDBRUD og Alle Tiders Højeste!

BørsUdsigten: S&P500 når 3.300 niveauet! Fortsat Opbremsning DAX, C20 og S30!

 

Wall Street lukkede onsdag fra stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres, uensartet fra et fald på 0,3 pct. til stigninger på 0,6 pct., til morgen, torsdag.

De europæiske aktier lukkede uforandret / uensartet fra et fald på 0,2 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne  højere, nu til morgen, onsdag.

 

Den amerikanske regnskabssæson åbner!

Regnskabssæsonen fortsætter i dag, tordag den 16. januar rapporterer Morgan Stanley. Fredag den 17. er det Schlumberger og State Street.

Regnskaberne fra onsdag, viser overvejende positive overraskelser. Regnskaberne indikerer, at man ikke skal være så bange for den finansielle sektor på den korte bane.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med en stigning på 0,2 pct. (6,14 point) i indeks 3.289,29.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.289), er der tale om et udbrud af en sidelæns konsolidering ved bruddet af toplinien i 3.259 niveauet. Der er fortsat tale om et rent købesignal og bekræftede den tertiære som sekundære optrend.

BørsUdsigten ser ingen tegn på dannelse af en topformation. Første advarsel vil være brud af 3.210 niveauet!

BørsUdsigten’s målzone for S&P500 3.300 niveauet er nu opfyldt!!!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.265 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.153 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.210 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med en stigning på 2,5 pct. (28,49 point) i 1.174,26. UDBRUD og Alle Tiders Højeste (ATH)!

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.174), er der tale om et kraftigt udbrud, og en accelererende tertiær optrend, efter bruddet af 1.147 niveauet. Salgssignal udløses ved brud af 1.120 niveauet sekundært, og 1.146 tertiært.

BørsUdsigten’s prisobjektiv på 1.150 niveauet på en måneds sigt er opfyldt. Med udgangspunkt i månedschartet sættes et nyt objektiv til 1.270-1.300 niveauet. Objektivet annulleres ved brud af 1.120 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.135 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.147 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.120 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,3 pct. (5 point) i indeks 1.787 – er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering. Tertiært salgssignal er eksekveret ved bruddet af 1.793 niveauet, og købesignal ved 1.809 niveauet (ATH)

BørsUdsigten noterer nyt prisobjekt i 1.850 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.793 niveauet (købt i 1.720 niveauet). Genkøb ved brud af 1.809 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.744 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.760 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,2 pct. (24 point) i indeks 13.432 – er der tale om et udbrud af en sidelæns konsolidering med en toplinie i 13.417 niveauet, og en bundlinie (støtte) i 13.000 niveauet. Umiddelbart ligner det en positiv fortsættelsesformation.

Der er tale om et seriøst angreb på den gamle topnotering / All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet inden for de næste par måneder.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.200 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.410 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 13.400 niveauet. Stop loss ved brud af 13.000 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,702) til morgen, torsdag, er der tale om en negativ konsolidering i en negativ trend efter EXIT signalet. Chartformationen ligner umiddelbart en negativ fortsættelse, men den kan vende ved brud af 6,73 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der indtil videre er tale en overordnet sidelæns konsolidering. Første advarsel om genoptagelse af nedtrend vil være brud af 6,705. Sekundær nedtrenden ved brud af 6,66 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bekræftet brud af 6,715 niveauet (købt i 6,72 niveauet). Genkøb ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,72. EXIT / stop loss ved brud af 6,66 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (64,30 USD) til morgen, torsdag, er der er tale om en opbremsning af den faldende tertiære trend.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 68,8 niveauet (købt i 66,7). Genkøb ved brud af 65 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 69 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.