Udbrud i USD – Perfect Bull!!

BørsUdsigten: Grønne Index – C20 Undtaget!

 

Wall Street lukkede onsdag med fald på 0,2 pct., for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres uensartet fra fald på 0,7 pct. til en stigning på 0,5 pct. til morgen, torsdag. (Australien lukket)

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,o pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

C20 indekset ses Uforandret nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (6,43 point) til indeks 2.927,25. Bruddet af 2.915 udløste et købesignal / bekræftelse på den stigende trend. Der var endvidere (næsten) tale om en test af den gamle topnotering i 2.940 niveauet.

Testen af 3.000 niveauet er “make og break. Afviser 2.940 – 3.000 niveauet er der tale om en dobbelttop, og dermed et salgssignal. I den nuværende situation – med det momentum der ligger i chartet – er der en god chance for et brud – og efterfølgende en konsolidering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er der tale om en ny acceleration, og et bruddet af 2.915 udløste et tertiært købesignal. Salgssignal ved brud af 2.897 niveauet. Brud af 2.912 indikerer mindst en opbremsning; men BørsUdsigten afventer et brud af 2.897 før vi eksekverer et salg.

BørsUdsigten vurderede i går, tirsdag, at vi skulle have en test af den gamle top i 2.940 niveauet. Det være hermed sket.

BørsUdsigten’s målzone ligger i fortsat i 3.000 niveauet. (Magnet)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.817 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af den horisontale støtte i 2.897 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.820 niveauet. Take profit ved brud af 2.897 niveauet. Strategi: Køb

Optrend i USD kombineret med Optrend i S&P500 danner grundlag for den bedste af alle situationer ved investering på det amerikanske aktiemarked nemlig “A Perfect Bull

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 0,1 pct. (0,98 point) i 1.007,81.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der tale om en konsolidering mellem en toplinie i 1.033-35 niveauet og en bundlinie i 1.002 niveauet. Spekulativt ligner chartet en negativ fortsættelse. Sekundært ligner chartet en positiv fortsættelse med en målzone i 1.060 niveauet.

Tertiært salgssignal udløst ved bruddet i 1.025 niveauet. Sekundært salgssignal udløses ved brud af 1.002 niveauet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten ser en test af først 1.000 og efterfølgende 1.030 niveauet. (denne har været gentaget siden bruddet af 940 niveauet).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.025 niveauet (købt i 1.005 niveauet). Genkøb ved brud af 1.016 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.025 niveauet.  Stop loss ved brud af 1.002 niveauet. Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 er der tale om en stigning på 0,1 pct. (1,5 point) i indeks 1.672. Der er tale om en stærk optrend.

Tertiært er der udløst købesignal ved bruddet af 1.563 niveauet, og sekundært er der udløst et købesignal ved brud af 1.580 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at det svenske indeks er tæt på vores målzone i 1.700 – 1,730 niveauet. Målzonen bekræftes ved bruddet af den gamle top i 1.677 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.563 niveauet (solgt i 1.610 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.673 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.580 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.625 niveauet. Strategi: Køb 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede med en stigning på 0,6 pct. (78 point) i 12.313.

Ser BørsUdsigten på DAX30, er der tale om et brud af 12.000 niveauet. Der er fortsat tale om en stærk optrend. Tertiært og sekundært ligger vi i rent køb.

Tertiært købesignal er udløst ved brud af 11.437 niveauet, og salgssignal udløses ved brud af 12.213 niveauet. Sekundært købesignal er udløst ved bruddet af 11.800 niveauet. Sekundært salgssignal udløses ved brud af 11.850 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet har bekræftet en ny og større SHS formation. Bruddet af 11.800 bekræfter den positive formation.

Målzonen er fortsat 13.500 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.437 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12,213 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.800 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.850 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet (aktuel kurs) for USD/DKK krydset (6,693) er der tale om en tertiær / spekulativ accelererende optrend. Der er udløst er spekulativt købesignal (bekræftelse) ved bruddet af 6,64 niveauet.

Der er tale om en accelererende optrend, og et meget stærkt Købesignal!

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,615 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,665 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,665 niveauet. Stop Loss ved brud af 6,63 niveauet. Strategi: Køb (Ændret)

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.