Trykning af Penge ikke uden Risiko (Åben udgave)

BØRSUDSIGTEN: Skal S&P500 bryde modstanden i 2.060? Rebound i Olie! Kurssikring? Betalingsbalance! Salgssignal USD!

Abonnement: Køb adgang til BørsUdsigten https://aktieraadet.dk/produkt/boersudsigten/ eller skriv til mig på allan@aktieraadet.dk, eller ring på 2258 0126

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med en stigning på 0,2 pct. (1,67 point) i indeks 808,11.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,3 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 1,1 pct. og 1,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, onsdag. Kina undtaget.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund. Faldene skal ses i lyset af de meget store kursstigninger vi så tirsdag.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne uforandret fra et minus på mellem 0,2 pct. og et plus på 0,1 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er køb.

BørsUdsigten har genkøbt i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud 775 niveauet (oppefra).

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten sælg.

BørsUdsigten har købt en position ved bruddet af den faldende trendlinie i 745. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af den stigende trendlinie i 815 niveauet. Der genkøbes ved brud af 810 niveauet nedefra.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi er køb for C20. Der er hjemtaget gevinst ved brud af 737 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 808.

 

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, onsdag.

Omkring europæiske bankaktier, skal man være opmærksom på at Standard & Poors sænker kreditværdigheden for flere engelske og Credit Suisse. Endvidere er Deutsche Banks kreditvurdering under overvågning.

Det kan trykke bankaktierne ligger trykket – selvom de danske ikke burde jf. Betalingsbalance nedenfor.

Årsagen til nedgraderingen er et EU direktiv (Bank Recovery and Resolution).

 

Kurssikring

Vil man sikre sig mod en eventuel opskrivning af DKK, foreslår BørsUdsigten, at man finansierer sine udenlandske aktier eller danske aktier, der har indtjening i euro/andre valutaer, med den valuta aktierne er eksponeret mod.

Det er den billigste måde at kurssikre sig på (udgifter og indtægter i samme valuta)

Så:

Finansier jeres køb af udenlandske aktier i euro/sek/usd

Jeg ved det er muligt at oprette valutakonti både hos Nordnet og Saxobank

Det er op til den enkelte at opveje sin personlige økonomiske situation

 

Betalingsbalancen

Situationen omkring kronen kan ikke komme bag på BørsUdsigten’s læsere.

Spekulationen for en opskrivning af den danske krone overfor euroen, har medført en stigning i de danske valutareserver på 106 mia. DKK til 564 mia. DKK. Der er tale om det største køb af danske kroner nogensinde. Den tidligere rekord var i efteråret 2009 med 40 mia. DKK.

Sammenholder man tallet 106 mia. DKK med, at staten ikke længere udsteder statspapirer, med en låneopsigelse i kreditforeningerne på 89 mia. DKK, mangler der allerede 17 mia. i regnestykket. Tillægger man, at størstedelen af de 89 mia. DKK er refinansiering, hvor der indfries anden gæld – og ikke nyudstedte lån – så kan der blive problemer med at finde aktiver at investere i.

Det kan kun medføre en ting – og det er yderligere rentefald – så længe efterspørgslen ikke kan dækkes.

På aktiesiden vil bank, finans, forsikring og ejendomme være investeringsmuligheder med mindst risiko ved en evt. opskrivning af DKK!

Vær opmærksom på, at det er danske aktier vi taler om.

BørsUdsigten håber, det ikke er devalueringstruede valutaer, Nationalbanken køber (EUR (;-D)).

I så fald skal der skulle ske store nedskrivninger på aktiverne i Nationalbanken, og det kan gå ud over Danmarks kreditrating hos Fitch / S&P.

Det kan godt være, at den danske Nationalbank kan sætte de små flittige elektroner til at trykke uanede mængder af penge for at fastholde kursen overfor euroen; men når man holder en variabel fast – bliver udfaldene af de andre variabler tilsvarende større.

Der sker ingen værdiskabelse ved ”trykningen” af penge, og det kan give sig udslag andre steder i økonomien.

Det kunne være et forøget forbrug i de offentlige udgifter, eller at der kommer et privatoverforbrug.

Sidstnævnte gør ikke så meget såfremt vi er selvforsynende; men hvis vi skal bruge vores valutareserve til købe varer og tjenesteydelser er sagen en anden. Specielt hvis dem der har købt danske kroner lige pludselig vil have deres ”mønt” tilbage.

(N)euro (New euro, Northern euro eller No euro)

Møntunioner er ikke noget nyt!

– Og de har en ting til fælles

De holder IKKE – så længe der ikke er et fælles værdigrundlag!

Som eksempel kan nævnes den fælles nordiske krone.

Danmark, Norge og Sverige havde fælles valuta i årene 1877 til 1914. (Det er derfor det hedder kroner i alle lande)

Årsagen til at møntunionen holdt så længe var at pengesedlerne kunne ombyttes med guld!

Så kan man stille sig selv spørgsmålet:

Har eurozonen et fælles værdigrundlag at bygge på??

Første Verdenskrig satte en stopper for ombytningen af kroner med guld, da der skete kraftige prisstigninger.

Lang tid efter stod der på pengesedlerne, at de kunne ombyttes med guld efter gældende lov.

Det betød ikke så meget, når ”gældende lov” sagde, at de ikke kunne ombyttes

Efterfølgende (1914) har svenske, norske og danske kroner haft forskellig værdi

Et andet eksempel er den latinske møntunion fra 1865 til 1914 – men herom en anden dag.

 

Teatertorden?

Der laves spin omkring en nedskrivning af den græske gæld, og der forhandles for øjeblikket!

Spændende at se, hvad Portugal, Spanien, Irland vil sige til at grækerne bliver eftergivet deres gæld, meden de andre trods alt har lavet nogle reformer.

Reelt er der tale om overførsler af penge; men det er et politiks ukorrekt ordvalg.

Det sker ved at ECB køber statsgæld, der efterfølgende må nedskrives, fordi landene ikke kan servicere gælden.

Årsagen er at ingen sydeuropæiske politikere, der vil genvælges, vil gennemføre strukturelle reformer og ændringer af velerhvervede rettigheder. Senest så vi regeringsskiftet i Grækenland – og selvom man giver trojkaen (EU, ECB og IMF – og kansler Merkel i særdeleshed) skylden for miseren – er det i bund og grund korrupte og inkompetente levebrødspolitikere – der er årsagen.

Manglende strukturreformer og en anden kultur og moral – har gjort at landene ikke er konkurrencedygtige i dag, og må opretholde en rimelig levestandard på ”andres” regning.

De manglende reformer betyder, at ungdomsarbejdsløsheden er nået meget store højder – og det kan politikerne ikke være bekendt – da man udmærket ved hvad der skal gøres.

Det kan politikerne og ”demokratiet” ikke være bekendt!

 

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere i går, tirsdag.

Det vigtige amerikanske bilsalg viste et fald på 1,2 pct., og indikerer at den amerikanske økonomiske vækst er ved at gå i stå – godt nok på et neget højere niveau, end vi har været vant til.

Fabriksordrerne for december faldt mere end forventet med 3,4 pct. – men det er historie, der understøtter forventningen om en opbremsning i økonomien.

I dag, onsdag kommer der ADP beskæftigelsestal. Det er en indikation på udviklingen i beskæftigelsen i den private sektor – og en indikation på fredagens officielle beskæftigelsestal.

En faldende USD virker positivt på aktiemarkedet. (korrelerer inverst)

Dow Jones lukkede tirsdag med en stigning på 1,8 pct. (305,36 point) i indeks 17.660,40.

S&P500 steg med 1,4 pct. (29,18 point) i 2.050,03.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 1,1 pct. (51,05 point) i 4.727,74.

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (2.050), fik vi et positivt udbrud fra vores tertiære base mellem 1.990 niveauet og 2.020 niveauet. Bruddet af 2.015-20 niveauet udløste et tertiært købesignal. Næste udfordring ligger i et brud af 2.060 niveauet.

Indtil videre konsoliderer S&P500 sig sidelæns sekundært mellem 1.990 og 2.060-62 niveauet, som henholdsvis bundlinie og toplinie.

Det er en meget stærk bund, der er blevet opbygget, med 3 afvisninger i 1.990 niveauet.

Der er fortsat mulighed for en midlertidig top i form af en lille s-h-s formation – men den er ikke bekræftet.

BørsUdsigten vurderer, at topformationen (shs) allerede nu kan afvises – men et brud af 1.990/1.970 vil være salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 1.220 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 2.020 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 2.025 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1,990 niveauet.

Strategi: Køb

Primært (lang sigt)har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.976 niveauet (oppefra).

De korte indikatorer ligger i neutrale niveauer med en lille pil ned.

Signalmodellerne ligger i sælg; men det skal jo ikke forhindre ”rigtige” mænd i at købe på chartet. (;-D)

04SPCH

S&P500: Dagschart

 

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,14 pct. til 1,81 pct. Den toårige steg med 0,05 pct. til 0,51 pct., og den 30 årige stiger med 0,13 pct. til 2,39 pct.

Den tyske 10 årige Bund stiger med 0,03 pct. til 0,34 pct.

Husk at tjekke kreditforeningslån for en eventuel omprioriteringsmulighed – og lad være med at blive grådig og sidde og ”fedte” med differensrenten. Det kan blive dyrt.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:28 i 6,491 (6,571) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,147 (1,133) for 1 USD. USD/JPY noteres i 117,7 (117,1). EUR/JPY noteres i 135,0 (132,6).

BørsUdsigten vil fremtidigt tage EUR/DKK med på vores observationsliste grundet den situation, der er opstået efter Schweiz valgte, at ophæve fastkurspolitikken overfor EUR.

EUR/DKK noteres til 7,445 til morgen.

Jo mere euroen svækkes, des større bliver interessen for DKK – og jo dyrere bliver det for danskerne – dig og mig – at fastkurspolitikken bliver opretholdt.

Lige nu er der ingen grund til panik – men man skal have det med i sine investeringsovervejelser.
USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,49), er der sket et udbrud, og dermed udløst et salgssignal efter udbruddet af vores symmetriske kile.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt vores tertiære position i 6,62 niveauet (trendfølgende). Der genkøbes ved brud af 6,57 niveauet.

BørsUdsigten åbner en shortposition, der afdækkes ved brud af 6,57 niveauet.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt den lange position ved bruddet af 6,53 niveauet (stigende trendlinie). Positionen var købt i 6,05 niveauet.

Strategi: Sælg

De korte indikatorer trækker ned mod oversolgte niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.

BørsUdsigten vurderer, at man skal kurssikre sine USD positioner.

04USDDKK
USD/DKK: Dagschart.

 

Guld

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag i 1.264 (1.277) USD pr troy ounce (31.1035 g).

På timechartet blev der udløst salgssignal ved bruddet af 1.280, og bekræftet ved bruddet af 1.275 niveauet. Negativ fortsættelse ved brud af 1.260 niveauet, og lille købesignal ved brud af 1.268.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 1.292 niveauet. Der genkøbes ved bruddet af den faldende trendlinie i 1.280 niveauet. Chartmæssigt ligner det en positiv fortsættelse, hvorfor der ikke åbnes shortposition.

Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.205 niveauet. Der er hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.285 niveauet.

Strategi: Sælg

 

Olie

Olieprisen noteres markant højere til morgen, onsdag.

Hvor langt rebounder olien?

Umiddelbart ligner det en test af USD 65 niveauet for UK Brent kvaliteten. BørsUdsigten’s futures vurdering har vist sig at holde.

Nymex Crude, er senest noteret i 52,40 (50,00) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 57,88 (55,03) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere, nu til morgen, onsdag. Kina dog negativt.

Nikkei225 stiger med 2,0 pct. (343 point) i indeks 17.679. Hang Seng noteres 0,6 pct. (141 point) højere i 24.696. Kina’s CSI300 ligger 0,6 pct. (20 point) lavere i 3.418. Sydkoreas Kospi stiger med 0,6 pct. (11 point) i indeks 1.963. Australien ASX200 op med 1,2 pct. (70 point) i 5.777.

Alle noteringer en god time før lukketid.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (808), ligner det en positiv fortsættelsesformation, efter en accelererende optrend.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 745 niveauet. Der er hjemtaget gevinst trendfølgende – accelererende tertiære trend – ved brud af 815 niveauet (oppefra). Der genkøbes ved brud af 810 niveauet.

Der åbnes umiddelbart ingen shortposition – først ved brud af 775 niveauet.

Strategi: Sælg – køb ved brud af 810 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt i 730 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 775 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved bruddet af det 200 dages glidende gennemsnit i 737 niveauet (oppefra).

Strategi: Køb

04C20CH

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker ned mod neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger i køb, bortset fra en lille rød advarsel fra MacD.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.