Trump redder “R…. på Aktionærerne”!

BørsUdsigten: Toplinierne Udfordres! Stopper USD op?

 

Wall Street lukkede mandag, med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,0 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

Ser vi på de europæiske futures ses markedet, at åbne med stigninger på mellem 0,1 og 0,3 pct. for de tre aktieindeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct. når vil lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, tirsdag.

 

Hong Kong

Hong Kong situationen er fortsat anspændt. Udvikles situationen negativt er Kina klar til at rykke ind om nødvendigt. Hong Kong kan blive katalysator for ben no#2 i en korrektion (10 pct. fald).

  • Og det hjælper ikke at Trump er begyndt at blande sig

 

Trump sender en humoristisk tweet omkring et gyldent Trump Tower på Grønland.

Er det hans egen humor eller er det en “lynafleder”?

 

Donald Trump foreslår nye skattelettelser, hvilket man skal tage alvorligt. Det betyder, at der vil blive tilført aktiemarkedet yderligere likviditet, ved privat kreditskabelse (Så behøver han ikke Fed). Første gang han annoncerede skattelettelser, var der stigninger på Wall Street i over et år!

Tag Trump alvorligt når han foreslår et sådan tiltag midt i en valgkamp.

Trump redder via forslaget “R…. på Aktionærerne”! (Til gengæld har han også en andel af situationen (den uundgåelige handelskonflikt)

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede mandag med en stigning på 1,2 pct. (34,97 point) i indeks 2.923,65.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.924), er der fortsat tale om en stat – hvilket indikerer, at mandag, var køberne og sælgerne lige stærke. Endvidere er der tale om en Ø hvilket indikerer yderligere stigninger. Modsat er der opstået nogle gap’s i bouncen/den tertiære trend, hvilket oftest lukkes. Købesignal, og bekræftelse ved brud af 2.940.

Børsudsigten vurderer, at vi i løbet af efteråret vinteren før et brud af 3.027, og efterfølgende en test af 3.150-200 niveauet inden ultimo 2019.

Der er fortsat tale om en sidelæns konsolidering efter en test af bundlinien i 2.840-43 niveauet. Bundlinien afviste, men bekræftet brud af det gamle bundniveau i 2.843-40 niveauet vil bekræfte starten på ben 2 i i den faldende trend. Det skyldes at negative korrektioner/korrektive bevægelser oftest – men ikke altid – har to bølger!

EXIT af amerikanske aktier ved bekræftet brud af 2.843-40 niveauet.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.893 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.914 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved brud af 2.977 niveauet. Genkøb ved brud af 3.027 niveauet. Strategi: Sælg 

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,1 pct. (1,16 point) i 1.017,23.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en bekræftet stigende trend og udløsning af et nyt købesignal ved bruddet af  1.116 niveauet. Bekræftet tertiært salgssignal ved brud af 997 niveauet.

EXIT niveau ved brud af 972 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 998 niveauet. Stop loss ved brud af 997 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.006 niveauet. Stop loss ved brud af 997 niveauet. Strategi: Køb.

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,3 pct. (20 point) i indeks 1.539 – fik vi et lille vendesignal på vores candlelight, og den forventede test af modstandslinien i 1.540. Der er dannet et gap mellem 1.520 niveauet, og 1.527 niveauet – og gaps skal lukkes igen. Brud af 1.540 niveauet vil neutralisere det falske salgssignal, og i skal op over 1.540-50 niveauerne før vi ser en stabil bund. Et falsk salgssignal i sig selv er faktisk et godt købesignal (sælgerne var ikke stærke nok).

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.523 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.527 niveauet. Strategi: Køb. (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1,627 niveauet. Genkøb ved brud af 1.587 niveauet. Strategi: Sælg.

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,3 pct. (153 point) i indeks 11.715– fik vi yderligere stigninger efter en lille “flush out” torsdag, med efterfølgende vendesignal på vores candlelight. De blev udløst et lille købesignal ved bruddet af den faldende trend i 11.600 niveauet og en indikation på mindst en opbremsning.

Der er fortsat mulighed for en større SHS formation. Der er tale om en midlertidig topformation i form af en dobbelt top (midlertidig topformation). Neckline i 11.625 niveauet blev brudt. For at annullere den mulige SHS formationen skal vi have en lukning over 12.647 niveauet. Endelig bekræftelse på topformationen, og EXIT-niveau ved brud af 11.300 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.575 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 11.625 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt ved bruddet af 12.500 niveauet. Genkøb ved brud af 12.040 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK til morgen (6,729), er der tale om en stigende tertiær trend. Brud af 6,72 niveauet vil indikere mindst en opbremsning af den stigende trend og et muligt tilbageslag.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,675 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,69 niveauet. Genkøb ved brud af 6,74 niveauet. Strategi: Sælg

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (59,8) ligger vi en omvendt kile hvor presset kommer nedefra. Brud af 61,5 niveauet udløser tertiært købesignal. Det er en normal reaktion, og vil være en god mulighed for at købe olieaktier.

Bruddet af 58,5 niveauet udløste købesignal, og en test af det forventede 60 (62) niveauet. Spekulativt salgssignal udløses ved brud af 58,5 niveauet. Sekundært købesignal ved brud af den sekundært faldende trend i 63,5 niveauet.

Tertiært købte BørsUdsigten ved bruddet af 57,5 niveauet, med take profit ved brud af 58,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært ligger har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 63,50 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten vil de kommende 6 uger muligvis ikke være i fuld længde. Den gamle “redacteur” er på efteruddannelse (;-D)

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.