Tre interessante aktier

Trods den seneste tids kedelige udvikling på aktiemarkedet så har tre danske aktier udviklet sig interessant. De tre selskaber er D/S Norden, IC Group og Lundbeck. 

D/S Norden har etableret et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen. Den positive tendens i aktiekursen har fået de tre modeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket indikerer, at aktien er meget interessant på niveauet. Momentum er stigende på uge- og månedsbasis. De glidende gennemsnit har etableret et købssignal med et ”Golden Cross”.

D/S Norden

D/S Norden

D/S Norden er brudt igennem modstandsniveauet 155 og næste modstandsniveau er ved 175. Anbefaler køb på niveauet. 

IC Group holder fast i den stigende tendens, der blev etableret i februar. Da IC-aktien startede den stigende tendens, blev der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis, mens modellen på ugebasis er faldende. Bryder kursen igennem modstandsniveauet 195-200 og nærmeste støtteniveau er ved 210 og herefter i niveauet 230.

IC Group

IC Group

Den nedre støttelinie er ved niveauet 180. Anbefaler at man afventer udviklingen i IC Group.

Lundbeck har testet støtteniveauet 128 og den har bestået test to gange. Siden har aktien taget en rebound og handles nu i niveauet 136-138. Med den anden test af niveauet 128 så blev ”gappet” i niveauet 132,5-145,3 lukket.

Lundbeck

Lundbeck

Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens Bollingerkanalen på ugebasis har været i køb siden september og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i december. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet, mens der fortsat er en faldende tendens i RSI og MACD på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er 145, som var en bundformation tilbage i april.

Anbefaler køb ved brud af niveauet 137. Jeg har selv aktier i Lundbeck.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.