Tilbageslag?

BørsUdsigten: Buy the Dip (;-D)! Presset er på Nedsiden!

 

Wall Street lukkede tirsdag med fald på mellem 1,3 pct. og 1,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. til 0,6 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser ligger overvejende højere med stigninger på mellem 0,5 pct. og 1,3 pct. til morgen, onsdag. Japan falder med 0,2 pct. og Kina holder fortsat lukket.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres til stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct. når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,4 pct. (48 point) i 3.361, er der tale om en omsluttende candlestick, hvilket oftest er et stærkt salgssignal. Kombinerer vi det med et lille “Death Cross” (24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages oppefra, samt et Gap mellem 3.335 og 3.305 niveauerne, der skal lukkes, er der rigtig mange tegn på at de amerikanske aktier laver et tilbageslag.

Se den fundamentale argumentation nederst i BørsUdsigten (stadig gældende)!

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 3.365 niveauet. Genkøb ved brud af 3.410 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss i 3.365 niveauet. Genkøb ved brud af 3.410 niveauet. Strategi: Køb (ændret) – samme som den tertiære strategi

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,2 pct. (48 point) i 23.386 (handles fortsat) er der udløst et tertiært købesignal i 23.290 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 23.250 niveauet (solgt i 23.520 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.306 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 23.047 niveauet. Strategi: Køb 

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Lukket på grund af 1. oktober”ferie”

Gentagelse:

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,5 pct. (15 point) i 3.239 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en ny bund i 3.212 niveauet. Brud heraf udløser et spekulativt salgssignal. Den negative konsolidering er brudt i 3.235 niveauet, og har udløst et spekulativt købesignal, og mindst en konsolidering.

BørsUdsigten noterer, at der er udløst et “lille” Death Cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra oven!

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 2 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges!!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.235 niveauet (solgt i 3.270 niveauet). Stop loss ved brud af 3.212 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 3.224 niveauet. Stop Loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (minus 0,8 pct. (11 point) i indeks 1.374) om en omsluttende reversal, og dermed et vendesignal, og en midlertidig top.

Der er opstået et gap mellem 1.345 niveauet og 1.335 niveauet. Vær opmærksom på at gap oftest lukkes. Der kan dog være tale om et “fortsættelsesgap”.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.370 niveauet (købt i 1.340 niveauet). Genkøb ved brud af 1.385 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.302 niveauet (solgt i 1.303 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.345 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kunde store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber som Novo Nordisk.

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,0 pct. (0,5 point) i indeks 1.839 niveauet, og der er tale om en bounce tilbage til den tertiære konsolidering mellem bundlinien i 1.827 niveauet og toplinien i 1.340 niveauet. Der er tale om en kraftig reversal, og dermed købesignal. Chartformationen testes NU.

Der er ikke længere tale om kaos på chartet, og trenden er op. Gappet mellem 1.317 og 1.327 niveauet, forventes lukket i nærmeste fremtid. Brud af 1.840 bekræfter vil bekræfte det tertiære købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 1.837 niveauet (solgt i 1.827 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.839 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.790 niveauet (købt i 1.763 niveauet). Genkøb ved brud af 1.840 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,6 pct. (78 point) i indeks 12.906), er der tale om en bounce back (reversal). Det udløser købesignal, og indikation om lukning af gap mellem 13.000 og 13.110 niveauerne.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.700 niveauet (Solgt i 13.190 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.860 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.885 niveauet (solgt i 12.375 niveauet). Stop loss ved brud af 12.470 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

BørsUdsigten noterer, at Kina ikke længere betragter USD som en reservevaluta (hvilket måske er klogt). Vil det styrke Euroen?

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,34) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af den tertiære konsolidering, og en test af det 24/50. dages glidende gennemsnit. Salssignalet blev udløst ved bruddet af  bundlinien i 6,38 niveauet, og udløsning af et tertiært salgssignal. Endvidere er støtten i 6,355 blevet brudt.

Der er udløst et lille “Golden Cross”, hvilket indikerer, at trenden er stabil. Det ligner en midlertidig “Bundformation”

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,38 niveauet (købt i 6,30 niveauet). Genkøb ved brud af 6,34 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,355 niveauet (solgt i 6,87 niveauet). Stop loss ved brud af 6,307 niveauet. Strategi: Køb 

Det tertiære salgssignal betyder sikring af spekulative USD relaterede aktiver og indtægter.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (42,2) til morgen, omsdag, er der tale om bounce efter bruddet af bundlinien i konsolideringen ved 39,5 niveauet. Bruddet udløste et salgssignal (EXIT signal)! Det indikerer, at olieprisen skal ned og teste 32-30 niveauet. Chartformationen annulleres ved brud af 42,5 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 40,70 niveauet (solgt i 42,20 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 41,5 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 44,5 niveauet (købt i 38 niveauet). Genkøb ved brud af 43,2 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Gentagelse (S&P500 m.fl.) – stadig aktuelt.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at korrektioner vil blive “samlet op”, og resultere i højere niveauer resten af året! 

Fundamentalt (pengepolitisk) er situationen uforandret.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) Tjek! – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Det forklares af TINA (There Is No Alternative), der trækker modsat, der er fortsat pengerigelighed, og der er ikke noget, der tyder på at centralbankerne er holdt op med at trykke penge (uden dækning)!

Dem der sælger NU, skal geninvestere deres penge, og de “nye” penge – og det vil bringe balance i regnestykket – over tid. Derfor kan vi godt på den korte bane have et salgs “set up”.

Vær opmærksom på:

At, nogle af institutionelle investorer igen er begyndt at købe op på det nuværende niveau efter den seneste tid af have solgt / hedge deres positioner, og at september og oktober normalt er dårlige aktiemåneder – Så hav Stop Loss klar!

BørsUdsigten vurderer fortsat ikke, at man skal lave PANIKUDSALG – på den lange bane!

Ovennævnte er fundamentale vurderinger.

De tekniske strategier skal naturligvis holdes – på trods af de fundamentale betragtninger!

Vil korrektionen blive bremset af FOMO – Fear of Missing Out?

Der er en god chance for det!

Chart: Investing.com

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.