Til ”Løkke” med de 50 i morgen

C20 indekset lukkede, tirsdag, med et fald på 0,2 pct. (1,12 point) i indeks 710,47.

De europæiske aktiemarkeder lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de 3 indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,3 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger de på nuværende tidspunkt med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Hvis du mangler en ”remindermail” tjek direkte ind på BørsUdsigten’s hjemmeside. BørsUdsigten bestræber sig på at være ude mellem kl. 08:30 og 08:45.

Strategi C20

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten i 705 niveauet (faldende trendlinie) genkøbt den position vi solgte i 700 niveauet. Stop loss lægges i første omgang i 700 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt, har BørsUdsigten købt en position ved bruddet af 705 niveauet. Take profit ved brud af 708 niveauet.

BørsUdsigten’s langsigtede (primære) strategi er køb for C20. Der tages gevinst ved brud af 624 niveauet.

Ovennævnte strategier benyttes til, at risikostyre eksponeringen, og balanceringen af porteføljen mod det danske aktiemarked.

Niveau for indeksvurdering: 710.

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset vil åbne lidt højere til morgen, onsdag.

Forsumpet Moral

Investeringsbanken J.P. Morgan lukkede i sidste uge 3.500 konti for udenlandske diplomater og regeringsansatte.

Årsagen skulle angiveligt være regeringens hvidvaskningsregler, der indtil nu har kostet banken milliarder af USD – samt hensættelser til omkostninger i forbindelse med compliance til offentlig myndighed.

Det giver stor til eftertanke!!

Der er tale om personer, der er sat til eller er valgt, til at passe på “betroede” midler, og noget kunne tyde på at der i mange tilfælde tilsyneladende kan være tale om midler fra koruption.

Lukningen omfatter blandt andet den tidligere finansminister i Columbia Jose Antonio Ocampo, der er nomineret som kandidat til verdensbanken, og muligvis også tidligere premierminister Tony Blair – der dog kan have en medarbejderkonto i banken.

Udsmidningen er en indikation på, at demokratiet ikke er i stand til, at fravælge personer, der beriger sig på samfundets bekostning.

Offentlig valgte personer har en pligt til at passe på vores penge, og fordele skatterne bedst muligt i samfundet interesse.

– Tidligere havde man religionen til at fortælle hvad der er rigtig og forkert omkring de moralske ”færdselsregler”, hvorpå samfundet skulle bygge på!

Til ”Løkke” med de halvtreds.

Danske politikere har tilsyneladende samme lemfældige omgang med vores allesammens penge.

Ekstrabladet giver Lars Løkke Rasmussen en lille ”fødselsdagsgave” i form af en forside – og en ny bilagsskandale.

Det ligner en plantet historie, der er timet til at skulle springe NU – men det gør ikke ”moralen” bedre.

Det gør det ikke bedre, at det ikke er første gang at der er ”rod” i bilagene, og at rejser har måttet tilbageføres. Samtidig var der en udtalelse omkring statsminister Helle Thorning sko, i en åben debat. Så man bør feje foran egen dør!

Det giver nogle grænsespørgsmål omkring:

Er det i orden at skatteborgerne skal betale for politikkernes tøj?

Fradrag for beklædning – en optøning af skatteregler?

Hvornår bruger man de offentlige underbukser, og hvornår bruger man dem privat?

Er der tale om manglende dømmekraft og engagement?

Er der tale om politik eller levebrød?

Er der tale om en ændring i moralen således at kan man få andre til at betale så er det OK!

Det stiller også spørgsmålet om der er andre udgifter, der kører ind over ”parti-kassen” – der betales med offentlige midler (dine og minde penge)?

Det ligner et tag selv bord, og når man påtænker, hvordan folketinget beskatter aktionærlån, når man bruger ”kreditkortet” privat.

En enkelt sten i skoen kan være generende – men flere kan være ødelæggende!

Ceterum censeo

BørsUdsigten har den holdning, at korruption og magtmisbrug, kun stoppes ved fuld offentlighed. Folketinget har desværre vedtaget en mørklægningslov, hvor der fremover kun er begrænset offentlighed til aktindsigt. Hvis man ikke har noget at skjule ….

Wall Street lukkede uensartet i går, tirsdag.

I dag får vi tal for industriens inflation i form af Producent Pris Indeks (PPI) for apri. PPI kan give en indikation om en udviklingstendens i priser på varer og ydelser; men også en indikation på økonomisk vækst. Når PPI indekset stiger skal prisstigningerne helst lægges oven på varernes pris, og kan derfor være et forvarsel om en stigning i forbrugerprisindekset.

Dow Jones lukkede tirsdag med en stigning på 0,1 pct. (19,97 point) i indeks 16.715,44. (All Time High)

S&P500 steg med 0,0 pct. (0,80 point) i 1.897,45.

Nasdaq Composite lukkede med et fald på 0,3 pct. (13,70 point) i 4.130,16.

S&P500 – Teknisk Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (1.897), kan vi konstatere, at vores ”diamantformation” er blevet brudt.

Det betyder udløsning af købesignal både tertiær som sekundært, samt den forventede test af 1.900 niveauet.

Momentum er faldende på den mellemlange bane. Det kan indikere bevægelse der er mere behersket end man normalt ser. Brydes 1.900 niveauet, er der ikke langt til 2.000, der i givet fald forventes testet hen over sommeren. Testen af 1.900 niveauet, betyder samtidig en annullering af oplægget til de mulige s-h-s formationer.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten købt ved bruddet af 1.880, og stop loss lægges fortsat ved brud af 1.870 niveauet.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt ved en udbrudsstrategi. Der er købt ved bruddet af 1.880, og stop loss lægges ved brud af 1.850 niveauet (ændret).

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten en købestrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.783 niveauet.

De korte indikatorer trækker op fra neutrale niveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i køb.

S&P500: Dagschart

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation noteres uforandret til en rente på 2,61 pct. Den toårige rente ned med 0,04 pct. i 0,38 pct., og den 30 årige ned med 0,04 pct. i 3,41 pct. Alle forandringer i forhold til den 6. maj.

USD noteres kl. 06:45 i 5,442 (5,376 (6/5) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,372 (1,388 (6/5) for 1 USD. USD/JPY noteres i 102,2 (102,0). EUR/JPY noteres i 141,2 (141,6).

Noget kunne tyde på, at valutamarkedet er begyndt at indregne yderligere stimulanser fra ECB. Det bliver også nødvendigt, såfremt handelsrestriktionerne mod Rusland bliver skærpet (Ukrainekonflikten).

USD/DKK teknisk

Ser vi på dagschartet for USD/DKK (5,44), er den faldende trend blevet brudt, siden vi sidst så på valutakrydset den 5. maj.

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 5,39 niveauet.

Sekundært køber BørsUdsigten ved bruddet af den faldende trendlinie 5,42 niveauet.

De korte indikatorer trækker op og ligger ud for neutralt niveau, hvilket giver plads til stigninger.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg; men nærmer sig et købesignal.

USD/DKK: Dagschart

Guldprisen noteres til morgen i 1.295 (1.306) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Umiddelbart konsoliderer guldprisen sig fortsat – og det ligner fortsat et større ubrud enten op eller ned.

Vurdering udgår i dag, onsdag.

Olieprisen noteres højere til morgen, onsdag i relation til 6/5.

Nymex Crude, er senest noteret i 102,08 (99,83) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 109,47 (108,44) USD pr. tønde.

Udgår i dag onsdag p.g.a. tekniske problemer

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, onsdag.

Nikkei225 noteres ned med 0,3 pct. (45 point) i indeks 14.381. Hang Seng noteres op med 1,2 pct. (258 point) i indeks 22.610. Kina’s CSI300 op med 0,2 pct. (3 point) til indeks 2.178. Sydkoreas Kospi op med 1,2 pct. (24 point) i indeks 2.007. Australien ASX200 ned med 0,1 pct. (7 point) i 5.491.

Bemærk der er ikke tale om lukkenoteringer, men niveauer, der ligger en god time før luk.

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser vi på dagschartet for C20 (710), ligger vi nu i en tertiær optrend, der indikerer en test af den gamle top i 725-27 niveauet.

Samtidig har vi et lille ”gap” mellem 702,75 og 704,61 niveauerne, hvilket indikerer et tilbageslag før et endeligt angreb på den gamle topnotering.

Tertiært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 705 niveauet, og der tages avance ved brud af 708 niveauet ovenfra.

Sekundært har BørsUdsigten købt ved bruddet af 705 niveauet (faldende trendlinie). Stop loss lægges ved brud af 700 niveauet.

Primært har Børsudsigten en køb strategi med stop loss ved brud af 623 niveauet.

C20: Dagschart

De korte indikatorer trækker op fra neutralt niveau.

Signalmodellerne ligger i køb.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.

Skriv kommentar