Tid til en pause i den stigende tendens

DSV opjusterede igen og har aktien oppe i niveauet 1600. På dagsniveauet er der etableret et købssignal for 5 dage siden og i går etablerede de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage et ”Golden Cross” på dagsniveauet. På ugebasis fastholdes købssignalet i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1410 som en støttelinie. Der er divergens mellem indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI stiger og har ramt 71. Aktien ser fortsat interessant ud på niveauet.

Tirsdagens regnskaber var lidt en blandet landhandel med stigninger til DFDS og fald til Ambu. DFDS som er med i vores danske portefølje viste et stærkt resultat og fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 450-460. Teknisk blev der etableret en bundformation i niveauet i niveauet 330-340 i juli og der blev etableret nyt købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på dagsniveauet i begyndelsen af august. På ugebasis er det 2 uger med købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger blev testet i slutningen af juli/august og blev ikke brudt. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i MACD og Momentum. MACD og RSI er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 65.

Onsdag var der igen en række regnskaber med op- og nedjusteringer. HusCompagniet fastholdt deres opjusteringer fra maj, men forventede på sigt en faldende tendens i salget og en stabilisering af priserne på materialer. Aktien faldt tilbage, da den gamle hovedaktionær fortsat ligger inde med en pæn portion aktier i selskabet. De solgte dem så samme dag, hvilket gav en reobund i aktien torsdag på 8,4 pct. Dermed er der etableret et købssignal i aktien på ugebasis og RSI er sendt op i 62. Nærmeste modstandsniveau er 135, som er blevet testet i januar, april og det bliver interessant at se, om det bliver brudt denne gang.

GN Store Nord tabte 12,7 pct. Torsdag, da markedsdeltagerne var skuffede over dagens regnskab, da det ikke blev til en opjustering. Faldet betyder, at aktien er gået i salg på ugebasis og nærmeste støtteniveau er ved 450 og herefter i niveauet 400, mens der er modstand i niveauet 520 og herefter i niveauet 550. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 40. Afvent udviklingen.

Per Aarsleff bevæger sig fortsat vandret i niveauet 260-300 og det har stået på siden sommeren 2020. Aktien er i år faldet med 10 pct. Den vandrette formation har fået signalmodellerne til at skifte signal flere gange siden juni i sommeren 2020 og i øjeblikket er der salg på dagsniveauet, mens der er køb på ugebasis. De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation, hvilket giver et positivt signal. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens, så aktien tages med på kandidatbænken.

I denne uge kommer der en række regnskaber fra danske virksomheder: Mandag er det Royal Unibrew og Lån og Spar Bank. Tirsdag er det Orphazyme, RTX og Trifork Holding. Onsdag er det Bavarian Nordic, FirtFarms, Sanistål samt Scandinavian Tobacco Group og Sydbank. Torsdag kommer Gabriel Holding, Parken, Per Aarsleff Holding, SKAKO samt cBrain. Fredag er det MT Højgaard Holding, der lukker ugen.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på dagsniveauet ligger ved 1945. På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1810 som en støttelinie. Den positive tendens trækker op i både Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 100 på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 2125 og herefter i niveauet 2250. Afvent udviklingen.

DK Portefølje
Har solgt Lundbeck.
Afkastet i den danske portefølje år til dato 19,1 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 19,6 pct.

Nordisk portefølje

Er der en større korrektion på vej?
Torsdags amerikanske nøgletal var lidt blandede, idet antallet af nytilmeldt ledige var lavere end ventet, hvilket er positivt, mens erhvervslivets aktivitetsindeks er faldet fra 21,9 til 19,4.

Regnskaber i den kommende uge: salesforce.com, Medtronic, JD.com, Showflake, Dell Technologies, Autodesk, WorkDay, Dollar General samt Marvell Technology.

S&P 500 har etableret et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. På ugebasis er der fortsat købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4225 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er faldet tilbage. RSI er under 65. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens og det har stået på siden juni, men dens top er lavere end den foregående, som er fra november/december.
Nærmeste støtteniveau er fortsat ved 4350 og herefter i niveauet 4250, mens nærmeste modstandsniveau er ved 4495 og herefter i niveauet 4600, mens der er støtte i niveauet 4350 og herefter i niveauet 4250.

Nasdaq Composite fortsætter den faldende tendens og er gået i salg i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
På ugebasis holder købssignalerne stadig i Bollinger og Parabolic-modellerne. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 14.000 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI har ramt 63 på ugebasis. Momentum på månedsbasis fortsætter den faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 14.400 og herefter i niveauet 14.200, mens der er modstand i niveauet 14.900 og herefter i niveauet 15.200.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Tilbagefald i Japan
Det japanske marked fortsætter den faldende tendens og er brudt igennem støtteniveauet 27.500. Indekset har nu været i salg siden slutningen af april. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i juni.

Der er en faldende tendens i Momentum på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 26.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 28.200 og herefter i niveauet 29.250.
Strategi: Spekulativt køb via investeringsforeninger. Danske Invest Japan i niveauet 139.

OMX Stockholm 30 har tabt Momentum i ugen, der er gået som de fleste andre aktiemarkeder. Faldet i det svenske marked betyder, at der er påstået et ”gap” i niveauet 2350,45-2367,98.

På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Den nedre kanallinie i Bollingerkanalen er i niveauet 2300 som en støttelinie. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI har ramt 60.
Momentum er fortsat i en stigende tendens og den seneste bund ligger højere end den foregående bund. Nærmeste modstandsniveau er ved 2425 og herefter i niveauet 2450, mens der er støtte i niveauet 2300 og herefter i niveauet 2250.
Strategi: Afvent udviklingen.

Alle taler om, at vi skal spise mindre kød, men det er svært. I sidste uge kom der er et købstilbud på USAs største kyllingeproducent Pilgrim´s Pride. Nordens største kyllingeproducent er børsnoteret på den svenske børs og hedder Scandi Standard. Teknisk toppede aktiekursen i januar 2020 i niveauet 80-81 og siden har den været i en faldende tendens og handles nu i niveauet 57-59.

Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, mens modellen på dagsniveauet igen viser salg. Kursudviklingen ligger side om side med det korte glidende gennemsnit og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 61,5.
De tre indikationsmodeller på ugebasis stiger alle. MACD er stadig under 0 og RSI har ramt 44. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 62-63 og herefter i niveauet 66-67, mens der er støtte i niveauet 53-54 og herefter i niveauet 46,5-48. Anbefaler spekulativt køb i niveauet.

Dobbelt top.

Frankfurt DAX 30 er faldet tilbage og der er etableret et ”gap” i niveauet 15804,85-15872,99.
Faldet har givet et salgssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens modellen fortsat er i køb på ugebasis. Det lange glidende ligger i niveauet 15.400 som en støttelinie på ugebasis.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI og Momentum er i en faldende tendens, mens MACD bevæger sig vandret. *
Nærmeste modstandsniveau ved 16.000 blev testet i begyndelsen af ugen, men kunne ikke brydes, så det holder stadig og herefter er det niveauet 16.250, mens der er støtte i niveauet 15.500 og ved 15.250.
Strategi: Ændre til køb på det tyske marked.  

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Solar og Gabriel Holding
Solar har genetableret den stigende tendens, og der er igen købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på dagsniveauet er i en stigende tendens med et ”Golden Cross” fra slutningen af juli.
På ugebasis er der ligeledes købssignal i alle modeller. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 550 som en støttelinie.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et positivt signal. Nærmeste modstandsniveau er ved 750 og herefter i niveauet 800, mens der er støtte i 620 og herefter 580-590. Aktien ser interessant på niveauet. 
Hele branchen ser interessant ud. Dog har Sanistål det fortsat svært som Sidste-per i gruppen.

Gabriel Holding er helt blevet glemt og selskabet har da også oplevet et tilbagefald i omsætningen på godt 7 pct. i første halvår og faldet i bundlinien var på 23 pct. I det seneste årsregnskab var der fremgang i omsætningen, men resultatet blev ramt af nedskrivning og øgede omkostninger til vareforbrug og personalet. Aktien har bevæget sig vandret i niveauet 680 – 720. Der er etablerede salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen.

Det glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i slutningen af juli. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40 og MACD er under 0. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 790 og herefter i niveauet 860, mens der er støtte i niveauet 740 og herefter i niveauet 700. Afvent udviklingen.

Der er ikke brug for guld
Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1780-1800. Der er fortsat salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og i Parabolic-modellen. Men der er etableret bundformation i både Momentum, RSI og MACD. Momentum på månedsbasis er fortsat i en faldende tendens. Afvent udviklingen.

SEK/DKK: er i en faldende tendens og er brudt igennem støttelinien ved niveauet 72,6 og nærmeste støtteniveau er ved 71,8.

EUR/USD: fortsætter ligeledes den faldende tendens og er nu under 1,17. Der er en faldende tendens i Momentum både på uge- og månedsbasis, mens RSI bevæger sig vandret i niveauet 20-30.

Metalmarkedet: Der er en sivende tendens i kobberprisen, mens flere af de øvrige råvarer bevæger sig vandret i deres nuværende niveau, hvilket er med til at begrænse frygten for inflation.

Brent Spot er faldet tilbage i takt med at flere lande har valgt et lukke ned, da delta-virusen spreder sig. Det betyder, at støtteniveauet omkring 68 er blevet brudt og nu er der også etableret et salgssignal i Parabolic-modellen. RSI er kommet under 40 på ugebasis. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 64,0-64,8, mens der er modstand i niveauet 68,5-69.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.