Tid til defensive aktier

Teknisk testede TDC niveauet 48,5, som også var et niveau aktien hang i i februar. De sidste par dage er aktien gået fra 48,5 til niveauet 52. Det var et modstandsniveau i april, men der var ikke Momentum nok til at bryde igennem modstanden.

TDC med støtte og modstandslinier.

TDC med støtte og modstandslinier.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation, hvilket indikerer en positiv tendens i aktiekursen. Der er divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. Parabolic går i køb på ugebasis ved brud af niveauet 52,2, mens Bollingerkanalen har været i køb siden november.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har tabt pusten og er ved at etablere en top.

TDC har oplevet tilgang af erhvervskunder den seneste tid. Først var det svenske Trafikverket og i denne uge har Dong meldt sig med deres mobiltelefoni.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.