Tid til cykliske aktier

De cykliske aktier har i længere tid været under pres, da flere markedsdeltagere har været nervøse for den generelle vækst i verden. Det har betydet, at man har reduceret sin eksponering i blandt andet de cykliske aktier.

Der er ikke meget Momentum i de store nordiske cykliske aktier som Atlas Copco, Alfa Lavel, Sandvik samt SKF og Trelleborg. Men der er et par, som har fundet noget hastighed bl.a. Autoliv, Boliden og FLSmidth.

Den samme tendens ser man i analysemodellen Bollingerkanalen, hvor mange få cykliske aktier har fået et købssignal. De nyeste signaler ser man i ABB, Husqvarna og Volvo.

Autoliv-aktionærer kan se tilbage på en topformation fra 2018, hvor aktien blev handlet i niveauet 1000, men allerede i juli 2018 skiftede signalet i aktien fra køb til salg og den nuværende bund blev fundet ved månedsskiftet maj/juni i år i kurs 600. Siden bunden har aktien været i en svagt stigende tendens, hvor niveauet 620 er blevet testet 3 gange og har modstået presset.

Autoliv på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 720, som blev testet i juli, men der var ikke Momentum nok i aktien til at bryde igennem. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 680 som en modstandslinie. Momentum på månedsniveauet er inde i en stigende trend. Aktien  ser interessant ud og man bør tage den med på kandidatbænken.

Bolidens kursudvikling minder meget om den gamle rutschebane med en bundformation i december i niveauet 180 og nu tester niveauet 200 som en bundformation. Momentum er ved at etablere en stigende tendens på ugebasis, mens modellen på månedsbasis står stille.

Boliden på ugebasis.

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 235 som en modstandslinie. Der er flere ”gaps” i grafen og de første er blevet lukket med den seneste stigning, men der er fortsat en række åbne ”gaps” i graften. Aktien ser interessant ud på niveauet.

FLSmidth har også haft en negativ kursudvikling siden sommeren 2018. I første omgang ser det ud til, at støtteniveauet ved 250 som netop er blevet testet kan holde og aktien ser fornuftig ud i øjeblikket. Der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis.

Rebound på vej i FLS.

Det lange glidende gennemsnit på 24 uger er blevet brudt nedefra, hvilket giver et positivt signal for yderligere stigninger. Det nærmeste modstandsniveau er ved 300 og er derefter i niveauet 330, mens nærmeste støtteniveau er ved 260.

ABB har været i en svagt stigende tendens siden bundformationen i december i niveauet, og det betyder, at det har trukket op i de modeller, der måler hastigheden og styrken. MACD Momentum og RSI er alle i en stigende tendens på ugebasis. MACD er over nul, mens RSI er ved 50.


Det lange glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra af kursudviklingen, mens det korte glidende gennemsnit ligger under det lange glidende gennemsnit, hvilket giver noget signalforvirring. Nærmeste modstandsniveau er ved 200 og herefter i niveauet 220, mens der er støtte i niveauet 170.

Volvo har forsøgt af 2 gange at komme igennem modstandsniveauet omkring 150, men det er ikke lykkedes. Aktien faldt tilbage i august til støtteniveauet 125 og er nu handlet op i niveauet 134-136 og befinder sig imellem nærmeste modstandsniveau ved 150 og støtteniveauet fra et par dage siden.

Momentum modellen på ugebasis.

Stigningen i aktien de sidste par dage har givet et nyt købssignal på dagsniveauet, mens der fortsat er salg på ugebasis. De tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI har alle etableret en bundformation og stiger. Aktien ser ikke interessant ud på det nuværende niveau.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.