Tid til at samle op i Rockwool

Renovering har blandt andet foregået på det europæiske marked, hvor man øger isolering for at spare udgifterne til opvarmning. Europa udgør 60 pct. af omsætningen i koncernen.

I 2013 erhvervede Rockwool to selskaber. Den amerikanske loftproducent Chicago Metallic og den tyske producent af facadesystemer HECK Wall Systems.

I 2013 blev en ny fabrik inviteret i Holland til produktion af facadebeklædning. I løbet af forsommeren 2014 tager Rockwool deres tredje nordamerikanske fabrik i brug. Rockwool oplever en stigende efterspørgsel på stenduld. I Rusland har Rockwool åbnet sine 4 fabrikker og den kan allerede nu melde alt udsolgt.

Ud over isolering så bruges stenuld til brandsikkerhed og lyddæmpning på indendørs og udendørs. Teknisk har Rockwools aktiekurs været i en sivende tendens siden toppen i februar ved kursniveauet 1120. Den faldende tendens i aktien har trukket en i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60.

Momentum på månedsniveauet har været faldende siden juni 2013, men den faldende tendens på månedsniveauet er ved at aftage. Der er købssignal i Bollinger og Parabolic på ugebasis.

På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit som en støttelinie i den opadgående trendkanal.

Selskabet udbetaler kr. 10,4 pr. aktie og der er generalforsamling på onsdag, hvilket betyder, at aktien handles ex. udbytte torsdag, hvor jeg anbefaler, at man udnytter den sivende tendens i aktiekursen. Anbefaler at man samler op på niveauet. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar