Tænk hvis det hele lykkes

Tænk hvis det hele lykkes. Sådan er der nok mange der tænker, også i erhvervslivet. Specielt ville de give nogle gode kursstigninger, hvis biotek-selskaberne kom i hus med flere af deres produkter. Et af de selskaber der har en meget interessant pipeline er Bavarian Nordic.

Bavarian Nordic har to produkter som er i den afsluttende fase 3, hvilket er RSV-vaccinen og deres corona-vaccine. Endvidere har man en række vacciner som allerede sælges i nogle lande som skal udbedes og herigennem øger salget. Det amerikanske forsvars myndigheder har bedt Bavarian Nordic arbejde på en vaccine mod hesteencephalitvirus.

Teknisk har aktien etablerede en dobbelt bund i niveauet 200 som er blevet testede i oktober og slutningen af december.

På dagsniveauet er der etablerede et købssignal i Bollingerkanalen og det blev etableret i slutningen af december. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross for 2 dage siden.

På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal igennem 240, før signalet skifter til køb. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 250 som en modstandslinie.

RSI har passeret 50, mens MACD fortsat er under middelværdien på 0. Momentum bevæger sig vandret.

Aktien er på kandidatbænken. (Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.