Svært Marked

BørsUdsigten: Nikkei225 Fortsætter Himmelfærden! Nervøsitet før Næste FOMC møde?

Wall Street lukkede mandag lidt højere fra et fald på 0,1 pct til stigninger på op til 0,8 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,6 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 og 1,1 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,1 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret, nu til morgen, tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,2 pct. (10 point) i 4.469, er der tale om en lille opbremsning i den accelererende tertiære nedtrend.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 4.528 niveauet (købt i 4.497 niveauet). Genkøb ved brud af 4.493 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.297 niveauet (solgt i 4.298 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.427 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 plus 0,8 pct. (235 point) i 30.682 (handles fortsat), er der tale om en yderligere stigning efter en lille opbremsning i den fortsat accelererende tertiær optrend. Det er udløst et rent købesignal.

BørsUdsigten målzone i 30.500 niveauet er nået!

BørsUdsigten noterer, at det andet “golden cross” er blevet udløst i dag, tirsdag

BørsUdsigten ser en Fantastisk udvikling i form af en stigning i indekset på 10 pct. på 10 børsdage!!!

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 27.585 niveauet (solgt i 27.908 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 30.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 28.083 niveauet (solgt i 28.950 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.518 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,2 pct. (42 point) i 3.673 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af den tertiært accelererende optrend.

Der er tale om en korrektion, der udløser et salgssignal.

Der er tale om et Golden Cross, hvilket indikerer, at der for øjeblikket er flere købere end sælgere, og dermed en indikation på yderligere stigninger.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.703 niveauet (købt i 3.450 niveauet). Genkøb ved brud af 3.715 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.515 niveauet (solgt i 3.530 niveauet). Stop loss ved brud af 3.563 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  plus 0,5 pct. (8 point) i indeks 1.796 – er der tale om en lille opbremsning efter bruddet af den tertiære bundlinien i konsolideringen i 1.800 niveauet. Salgssignalerne skal følges. Bekræftelse af 1.788 niveauet vil bekræfte salgssignalerne.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved brud af 1.823 niveauet (købt i 1.823 niveauet). Genkøb ved brud af 1.800 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af lang position ved bruddet af 1.800 niveauet (købt i 1.807 niveauet). Genkøb ved brud af 1.823 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,6 pct. (14 point) i indeks 2.335 niveauet, er der tale om en konsolidering, men også en fortsættelse af den negative trend. Salgssignalet blev udløst ved bruddet af bundlinien i 2.377 niveauet. De glidende gennemsnit lægger op til “a death cross”.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.374 niveauet (købt i 2.374 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 2.354 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 2.357 niveauet (købt i 2.370 niveauet). Genkøb ved brud af ved brud af 2.371 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,6 pct. (92 point) i indeks 15.701, er der tale om  et udbrud fra en konsolidering, og dannelse af en “Ø”. Samtidig ses en indikation på, at der er flere sælgere end købere. BørsUdsigten vurderer, at man skal være meget forsigtig hvis man anlægger en “buy the dip” strategi. Trenden er ned – og BørsUdsigten har dog fået en vendeformation midlertidig bundformation at købe på. Brud af 15.610 niveauet udløser nyt salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 15.625 niveauet (solgt i 15.780 niveauet). Genkøb ved brud af 15.625 niveauet (Testes NU). Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 15.817 niveauet (købt i 15.581 niveauet). Genkøb ved brud af 15.708 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,333 pct.) er der tale om en opbremsning af den accelererende tertiære optrend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 1,335 niveauet (købt i 1.30 niveauet). Genkøb ved brud af 1,335 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,297 (solgt i 1,30 pct.). Stop loss ved brud af 1,306 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,294) til morgen tirsdag, er der tale om en lille opbremsning.  Brud af 6,297 indikerer en fortsættelse og fornyet købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,275 niveauet (solgt i 6,35 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,287 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,30 niveauet (solgt i 6,295 niveauet). Stop loss ved brud af 6,2575 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal åbne sine USD positioner.

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (9.540 USD pr. ton) til morgen, tirsdag, er der tale om en negativ korrektion, hvilket er normalt efter en stor stigning. Nu skal vi se om der kommer et flag på “flagstangen”.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.335 niveauet (solgt i 9.425  niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 9.547 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 9.421 niveauet (solgt i 9.425 niveauet). Stop loss ved brud af 9.250 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (74) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af toplinien i konsolideringer i 73,4 niveauet. Bruddet skal følges med køb!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 72,5 niveauet (solgt i 72,7 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 73 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 73,5 niveauet (solgt i 72,6 niveauet). Stop loss ved brud af 71,2 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.