Sund korrektion i markedet

Aktiemarkederne rundt om i verden har overordnet været i en stigende tendens de sidste par måneder, så det var sundt med en korrektion i markedet. Markedsdeltagerne mangler også nogle konkrete tiltag fra den nye amerikanske præsident og valget i Frankrig rykker tættere på. Derudover skal virksomhederne vise i deres kommende regnskaber for 1. kvartal, at det går den rigtige vej.

Parken fremlagde deres årsregnskab mandag og trods tidligere meddelelser om hvordan resultat ender, så overraskede selskabet markedsdeltagerne med et udbytte på 10 kr. pr. aktie og med kurs på omkring 80 kr., så giver det et pænt direkte afkast.

Teknisk er aktien i en stigende tendens efter bundformationen ved årsskiftet 2015/16, hvor kursen var i 50 og siden har aktien været i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 85 og herefter i niveauet 90. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Schouw købte den danske familievirksomhed Borg Automotive for 1,15 mia. kr. Borg Automotive refabrikerer brugte bildele som startere, generatorer, bremsekalibre, aircondition-kompressorer m.v.

Dermed træder selskabet ind på en nyt forretningsområde. Torsdag meddelte Biomar, at man vil investere 300 mio. kr. i en foderfabrik i Australien. Fabrikken forventes at stå klar i 2019.

Teknisk er Schouw i en stigende tendens og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Næste modstandsniveau er ved 680, mens nærmeste støtteniveau er ved 570. Næste modstandsniveau er ved 650 og herefter i niveauet 700.

H+H leverede fredag et godt regnskab, som har sendt aktiekursen op mod modstandsniveauet 90, der blev testet i december 2015, ellers skal man tilbage til 2009 for at finde en kurs over 90. Den kraftige stigning i aktiekursen har trukket de 3 indikationsmodeller op på ugebasis og det har givet en øget volume i aktien. Bryder kursen igennem 90, så er næste modstandsniveau ved 100. Eneste sorte sky på himlen i forhold til H+H er hvilken indflydelse Brexit får på selskabets indtjening de kommende år. Forsvinder der 5000 jobs i Londons finanscentrum, så betyder det en pæn nedgang i byggeriet.

G4S holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet omkring 26. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Modstandsniveauet 26 er blevet testet i november/december 2014 og i oktober/november 2015. Verden i dag gør, at efterspørgselen efter sikkerhedsfolk og overvågning fortsætter med at stige. Det giver et potentiale i aktien til kurs 29.

I den kommende uge er der regnskaber fra Scandinavian Brake Systems (SBS) om mandagen. Tirsdag er det Andersen & Martini samt Firstfarms. Onsdag er Atlantic Petroleum, Greentech Energy samt TK Development. Torsdag er det DLH, Euroinvestor, Flügger, Nordicom og SP Group. Fredag slutter af med Nordic Shipholding, German High Street Properties samt Fast Ejendom Denmark.

SP Group bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 640-690. Den vandrette bevægelse har fået signalmodellerne til at gå i salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 660 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 700. De tre indikationsmodeller på ugebasis indikerer en positiv tendens i aktiekursen og vi tager SP Group med på kandidatbænken.

C20 indekset på ugebasis.

C20-indekset bevæger sig vandret i niveauet 900. Den vandrette formation siden årsskiftet betyder, at der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 60 efter en tur i 85 for 4 uger siden. Bollingerkanalen har etableret et salgssignal på ugebasis efter 12 uger.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 880 som et støtteniveau. Bryder kursen igennem de 920, så er næste modstandsniveau ved 960. Indekset siger afvent udviklingen.

DK Portefølje
Hæver målkursen og stop-loss i Schouw og SimCorp. Hæver stop-loss i DSV.

 

Nordisk portefølje
H&M
er solgt og Astrazeneca e købt til porteføljen på niveauet.

Hvad det korrektion?

Torsdagens nøgletal var overvejende positive. Salget af nye boliger var på 592.000 mod forventede 564.000. Forbrugernes forventninger steg til 51,5, mens nytilmeldte ledige var højere end forventet. Der var forventet 240.000 nye ledige og det blev på 258.000.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Carnival, Paychex, Red Hat, Synnex, BlackBerry, Alere samt Worthington Industries.

Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages har testet modstandsniveauet 21.000, men kunne ikke bryde igennem og er nu faldet tilbage og handles i niveauet 20.600. Tilbagefaldet har trukket ned i Momentum og RSI på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 19.700, mens Bollingerkanalen har sit nedre støttelinie i niveauet 20.000. Brydes modstandsniveauet ved 21.000, så er næste modstandsniveau ved 21.500.

S&P 500

S&P 500 testede niveauet omkring 2400, men kunne ikke bryde igennem og nu handles indekset i niveauet 2350. Den faldende tendens har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 70 på ugebasis. Momentum toppede på ugebasis i slutningen af december og har været i en faldende tendens siden. Nærmeste støtteniveau er ved 2300 og herefter i niveauet 2250.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite  var kortvarigt oppe i niveauet 5900, men blev afvist og er handlet nede i niveauet 5800. Momentum toppede ved månedsskiftet februar og har været i en faldende tendens siden. RSI er i niveauet 75. Nærmeste støtteniveau er ved 5600, men næste modstandsniveau er ved 6000.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

 

Holder testen så køb
Det japanske indeks er faldet tilbage til niveauet 19.000 og tester nu det som et støtteniveau og fredagens lukkekurs ser ud til, at det holder. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller. MACD er fortsat faldende sammen med Momentum, mens RSI er ved at etablere en bundformation. Der er købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis.

Nikkei

Der er fortsat en positiv tendens i Momentum trods tilbagefaldet i denne uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000 og herefter i niveauet 20.500.
Strategi: Hold på de japanske markeder.

Stockholm 30

OMX Stockholm 30 har testet niveauet 1600, men blev afvist og handles nu i niveauet 1580. RSI toppede i marts i niveauet 95 og er nu faldet tilbage til 85. Der er en faldende tendens i MACD på ugebasis og den gennemsnitlige signalkurve er brudt igennem signalkurven.

Den samme faldende tendens ses i Momentum og RSI på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 1525. Den gamle top fra december er i niveauet 1550 og er nærmeste støtteniveau, mens næste modstandsniveau er oppe ved 1650.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Lindab bevæger sig vandret i niveauet 71-78 og det har stået på siden årsskiftet. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er ved at bryde igennem det lange glidende gennemsnit på ugebasis nedefra og etablerer et ”Golden Cross”.

Lindab på ugebasis

Signalmodellerne Bollinger og Kurskanalen er i salg begge to på ugebasis og kursen skal igennem 78, før der bliver etableret et købssignal i modellen. Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen og sætter aktien på kandidatbænken.

DAX på ugebasis

Frankfurt Dax 30 handles fortsat vandret omkring 12.000. De tre indikationsmodeller har alle en faldende tendens på ugebasis, hvilket bekræfter, at kursudviklingen i indekset skal bevæge sig vandret eller nedaf. Der er fortsat køb i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis. Momentum er fortsat i en stigende tendens på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.500 og herefter i niveauet 13.000. Nærmeste støtteniveau er ved 11.800 og herefter i niveauet 11.400, som var en gammel top ved månedsskiftet november/december 2015.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

D/S Norden: Brug tilbagefald til opsamling

D/S Norden-forretningen består af 3 forretningsområder: Tørlast, Tank og Asset Management. Tørlast-forretningen oplever igen en positiv udvikling i fragtraterne den seneste måned.

D/S Norden råder over 199 tørlastskibe, som indgår i forskellige pool-samarbejder. Man arbejder indenfor 5 kategorier, hvor Handysize, Supramax og Panamax udgør hovedparten af flåden, mens Post-Panamax og Capesize dækker 5 skibe.

På tank-området har raterne haft det svært siden årets begyndelse og de har stået stille, hvilket har lagt en dæmper på udviklingen i det forretningsområde. Men den seneste tid har der været en positiv udvikling i tankraterne.

Asset Management-forretningen har været udfordret grundet lavere priser på skibe. Men en forbedring af raterne vil give en positiv udvikling i værdisætning af skibene i fremtiden.

Regnskabet for 2016 viste en omsætning på 1,2 mia. USD. mod 1,6 mia. USD. i 2015. Resultat efter skat blev -34,6 mio. USD. mod -263 mio. USD. Forbedrede fragtrater vil øge indtjeningen i Norden i det kommende år.

Støtte ved 130.

Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden bundformationsetableringen i 2016 i niveauet 90-100. Aktien har siden været i en stigende tendens fra 100 og op i 150, hvor aktien blev afvist og nu handles aktien i niveauet 140. Tilbagefaldet i aktiekursen har sendt RSI nedaf, mens der fortsat er en positiv tendens i MACD. Momentum er ligeledes faldet tilbage med lavere top og bund på ugebasis. Signalmodellerne er dog fortsat i køb på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet omkring 120. Bunden fra månedsskiftet februar/marts i niveauet 130 er nærmeste støtteniveau, mens nærmeste modstandsniveau er i niveauet 170, der to gange siden 2014 har været et støtteniveau. Køb på tilbagefald.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: DONG Energy, Torm og Per Aarsleff.

DONG Energy er i en faldende tendens, men er i de sidste par dage begyndt at stige og tester den øvre modstandslinie i den faldende tendens. Bollingerkanalen er fortsat i salg på ugebasis og skal igennem niveauet 263 for at der kommer et købssignal i aktien. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller, idet den seneste bundformation i Momentum og MACD ligger højere end den foregående. RSI er på niveau med den foregående bundformation fra november/december.

DONG med købssignal.

Nærmeste modstandsniveau er ved 270, mens nærmeste støtteniveau er ved 250 og herefter i niveauet 235. Tager aktien ind på kandidatbænken.

Torm testede støtteniveauet 66 og det bestod. Nu stiger aktien igen og handles i niveauet 68-72. På dagsniveauet er der etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Torm på ugebasis.

På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Bollingerkanalen har sin nedre støttelinie i niveauet 63, og i det niveau ligger også det lange glidende gennemsnit på ugebasis. Momentum og RSI har begge etableret bundformation på ugebasis og stiger igen. MACD arbejder på etableringen af en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 73, som blev testede ved månedsskiftet februar/marts.

Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Anbefaler køb ved brud af 73.  

Per Aarsleff er faldet tilbage den seneste måned og handles nu i niveauet 160. Faldet har givet et salgssignal på ugebasis i signalmodellerne Bollinger, Parabolic og Kurskanalen. De glidende gennemsnit er blevet brudt og har etableret et ”Death Cross”. Faldet i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI til at falde tilbage på ugebasis.

Per Aarsleff

Niveauet omkring 155-160 har vist sig som et godt støtteniveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 170 og herefter i niveauet 180. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og falder. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.  

 

 

Guldet stiger og olien falder

Guldet holder fast i den stigende tendens og nærmeste modstandsniveau er ved 1260. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller, idet RSI falder og den samme tendens ses i Momentum, mens MACD bevæger sig vandret. De glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er forsat i en faldende tendens.

EUR/USD tester modstandsniveauet 1,08 for anden gang i år. Der er købssignal i de to signalmodeller. De glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den stigende tendens indikerer, at EUR/USD i 100 ikke er indenfor rækkevidde på den korte bane.

NOK/DKK holder sig nede i niveauet 81, da olieprisen fortsat er nede i niveauet 50 dollar for en tønde olie. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller.

SEK/DKK bevæger sig vandret i niveauet omkring 78. De tre indikationsmodeller på ugebasis er i faldende tendens, mens Momentum på månedsbasis fortsat er i en stigende tendens.

I metalvaremarkedet er fortsat i en vandret formation, dog med undtagelse af nikkel, som er i en faldende tendens, mens tin er i en stigende trend.

På landbrugsmarkedet er der også en uensartet tendens, idet sukker er faldende, mens der er en stigende tendens i kakao, bomuld og palmeolie, mens der er en vandret formation i kaffe, majs og hvede.

Brent

Brent Spot er faldet tilbage til støtteniveauet omkring 50. Faldet har udløst salgssignaler i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og er ved at etablere et ”Death Cross”. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 56 og herefter i niveauet 60, mens der er støtte i niveauet 46.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , , ,

Kommentarer er lukket.