Store udsving i enkelte aktier

De danske selskaber er i gang med deres kvartalsregnskab for 2. kvartal og det har budt på store udsving. De kommende uger kommer der endnu flere regnskaber, hvilket vil sætte dagsordenen.

SAS kunne mandag fremvise flotte passagertal for juli måned, hvilket fik aktien til at stige med godt 5,5 pct. SAS har været i en faldende tendens siden januar, hvor aktien var oppe i 26 og nu handles aktien i 15 kr. Der er etableret en dobbelt bund i Momentum på ugebasis, hvilket betyder, at der er hastighed i den opadgående tendens i SAS-aktien. Nærmeste modstandsniveau er kurs 18. Det giver en mulighed for den spekulative investor.

Pandora fremlagde tirsdag et regnskab, der viste vækst i både top og bund. Men markedsdeltagerne var ikke tilfredse og sendte aktien ned med over 4 pct. Aktien startede dagen med et fald på over 7 pct., så den rettede sig i løbet af dagen. Onsdag gik aktien i plus fra morgenstunden og er igen kommet over 850. Aktien bevæger sig vandret i niveauet 850. Der er divergens mellem Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Bryder kursen igennem 880, så bliver der etableret et købssignal på dagsniveauet.

TDC leverede et regnskab, hvor de mistede færre kunder end ventet, hvilket fik aktien til at stige med over 7 pct. TDC-aktien holder fast i den stigende tendens efter korrektionen i juni. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 33 som en støttelinie. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er fortsat ”gap” oppe i niveauet 39,40-40,41 og herefter i niveauet 47,8-48,04. Nærmeste modstandsniveau er ved 42.

G4S leverede et regnskab, der overtrumfede markedsdeltagernes forventninger, hvilket sendte aktien op med 12,65 pct. Stigningen betyder, at der på ugebasis er ændret signal i aktien, og der er nu køb i den på ugebasis i både Bollingerkanalen og Parabolic. Nærmeste modstandsniveau er 20 og herefter i niveauet 22. Brug tilbagefald i aktien til at samle op.

Novozymes skuffede markedsdeltagerne, hvilket har sendt aktien ned med 13,2 pct. Med faldet er ”gappet” lukket fra februar i kursniveauet 277,60- 282,5. Nærmeste støtteniveau er ved 280 og herefter i niveauet 265 og 250. Forventer ikke aktien bliver interessant før medio 2017. Faldet har fået signalmodellerne til at skifte fra køb til salg. De glidende gennemsnit er blevet brudt af faldet på ugebasis. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

GN Store Nord leverer et rigtigt godt resultat, hvilket løftede aktiekursen med 7,7 pct. Stigningen har fået Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis efter 8 uger i salg. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Den kommende uge byder på regnskab fra en række danske selskaber. Mandag er det Tivoli, som er aktuel med deres regnskab. Tirsdag er det ALK-Abelló, Coloplast, ISS, NNIT, Torm samt Topdanmark. Onsdag er det Bavarian Nordic, Carlsberg, D/S Norden, William Demant samt en par mindre banker. Torsdag er det Brdr. Hartmann, DFDS, H+H, Jyske Bank, NKT Holding, Santa Fe Group samt Vestas.

D/S Norden har etableret en dobbelt bund med en i februar og en i slutningen af juni. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ligeledes en stigende tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Signalmodellerne er fortsat i salg på ugebasis. Momentum fortsætter den stigende tendens på månedsniveauet.

C20 på ugebasis
C20 på ugebasis

C20-indekset er faldet tilbage grundet tilbagefaldet i Novo Nordisk sidste fredag og den fortsat negative udvikling som Novo Nordisk har været i i denne uge. Dermed er det danske indeks fortsat i salg i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit ligger side om side. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, idet førstnævnte er stigende, mens sidstnævnte er faldende.

Kursen skal over 980, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Det er derfor vigtigt, at man er kritisk, når man investerer og udvælger sine aktier i øjeblikket.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.