Stærke regnskaber

Den danske regnskab har generelt været bedre end forventet og har slået analytikernes forventninger. De kommende måneder vil der være fokus på de makroøkonomiske nøgletal, hvilket kan give lidt mere sving i markederne.

Pandora leverede et regnskab, der viste vækst i Italien, Frankrig, Australien og Kina, mens salget er stagneret i USA, da man har ændret butiksnetværket i USA. EBIT for første kvartal ramte 1,7 mia. kr. mod 1.6 mia. kr. året før. Aktien har været i en faldende tendens frem til slutningen af april, hvor aktien konsoliderede sig i niveauet 700-750. Men markedet reagerede negativt efter regnskabet og aktien handles nu i niveauet 660. Nærmeste støtteniveau er ved 630 og herefter i niveauet 525. Afvent udviklingen i Pandora.

Nets kunne opjustere forventningerne til marginen i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal. Omsætningen blev på 1,8 mia. kr. mod 1,7 mia. kr året før, mens EBIT ramte 540 mio. kr. mod 460 mio. kr. i samme periode året før. Aktien har taget et sig en rebound op til regnskabet og aktien handles nu i niveauet over 130 og næste modstandsniveau er ved 145. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i denne uge og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller.

Lundbeck leverede et regnskab, som overraskede markedet med en stærk fremgang i top og bund og opjusterede forventningerne til årets omsætning og driftsoverskud. Det gode resultat skyldes et øget fokus på omkostninger og en senere konkurrence fra kopi-konkurrenter.

Teknisk har aktien fået nogle gode hak i den seneste tid. Først i forbindelse med at Trump vandt valget til præsident i november og i maj faldt aktien, da resultatet fra to kliniske fase III-studier ikke viste den helt ønskede effekt. Men aktien holder sig inde i den stigende tendens og med stigningen efter regnskabet holder aktien fast i den stigende tendens. RSI har ramt 60, så der er fortsat et potentiale i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og herefter i niveauet 425, mens nærmeste støtteniveau er ved 295-300.

FLSmidth leverede et regnskab, der viste vækst i ordreindgangen og resultatfremgang på hele 121 pct. i forhold til samme periode sidste år. FLSmidth fastholder deres forventninger om en omsætning 17-19 mio. kr.
Teknisk har aktien været i en stigende frem til slutningen af april, hvor aktien ramte modstandsniveauet 410 og blev afvist og sendt ned til niveauet 390. Efter regnskabet tog aktien en rebound og bliver nu igen handlet i niveauet 410. Der er en sivende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være forsigtig på den korte bane med FLSmidth. Nærmeste støtteniveau er ved 375, mens næste modstandsniveau er ved 425.

Nedjustering fra Per Aarsleff Holding grundet problemer på et par projekter. Per Aarsleff forventer nu et EBIT på 375 mio. kr. mod et realiseret EBIT i det seneste regnskab op 400 mio. kr. Teknisk betyder faldet i aktien, at den er brudt ud af den faldende trendkanal. Signalmodellen Bollinger har etableret et salgssignal på ugebasis, hvis kursen holder sig under 160.

SAS-aktien er steget i denne uge og handles nu i 12.40 og tester modstandsniveauet 12,5, som også blev testet i februar. Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis. SAS-aktien har etableret stigende bunde i den seneste tid. I januar var der støtte i niveauet 10,5 og i april var der støtte i niveauet 11. For at SAS-aktien holder fast i den stigende trendkanal så skal aktien bryde igennem 12,5. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller.

Denne uge byder på regnskab. Tirsdag er det Københavns Lufthavne og Torm. Onsdag er det IC Group, NKT Holding, SimCorp samt Zealand Pharma. Torsdag er det Alm. Brand, H+H, NNIT, Rockwool, Santa Fe Group samt Scandinavian Tobacco. Fredag lukker af med Parken.

C20 på ugebasis.

C20-indekset er faldet lidt tilbage i denne uge efter 6 uger med positive lukninger. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum og MACD fortsætter den stigende tendens, men RSI har etableret en topformation på ugebasis. Det nærmeste støttenivau er ved 940 og herefter i niveauet 910.  Hold øje med de aktier, der mister Momentum i denne uge, det er dem markedsdeltagerne ikke tror på.

 

DK Portefølje
Trends er i dag en smule mindre end normalt grundet St. Bededags ferien i morgen. I uge 21 udkommer Trends ikke. Hæver Målkursen og stop-loss for NKT Holding.

*Nordisk portefølje
Hæver målkursen for GN Store Nord. For SAAB er både målkurs og stop-loss hævet. Yara er fortsat på salgslisten. 

 

 

*Kommer der en renteforhøjelse i juni?

De amerikanske råolielagre faldt, hvilket er med til at trække prisen op på olien onsdag eftermiddag.

De amerikanske nøgletal har været noget svingende den seneste tid, hvilket har sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en renteforhøjelse i juni måned. Vejret har ofte drillet nøgletallene i foråret og i år har vejret også påvirket nøgletallene i og med det har været koldt i centrale dele af USA.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Alibaba, Wal-Mart, Home Depot, Cisco, TJX, Applied Materials, Campbell Soup samt Foot Locker.

Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages test igen modstandsniveauet 21.000 og det har nu stået på i 3 uger. Stigningen i indekset betyder, at Bollingerkanalen har etableret et nyt købssignal for to uger siden. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, idet Momentum er i en faldende tendens og det har stået på siden midten af januar, mens RSI har etableret en bundformation og igen stiger. Det nærmeste støtteniveau er ved 20.500 og herefter i niveauet 20.000, mens næste modstandsniveau er ved 22.000.

S&P 500

S&P 500 tester modstandsniveauet 2400 for anden gang på 1½ måned. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis og den faldende tendens er blevet brudt og der er ligeledes en positiv tendens i RSI på ugebasis og modellen ligger i niveauet 70 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 2325, mens næste støtteniveau er ved 2275. Omvendt er modstandsniveauet ved 2500 og herefter i niveauet 2550.

Nasdaq

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og har i denne uge etableret en ny all time high. Nærmeste støtteniveau er ved 5900, mens nærmeste modstandsniveau er 6200. Der er en positiv tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis, men RSI er kun i 77-78, så indekset er ikke overkøbt på ugebasis. Indekset holder fast i den positive trendkanal. Omsætningen er igen løftet, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne igen køber aktier.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Japan stiger

Det japanske indeks er brudt igennem modstandsniveauet 19.600 og nu handles indekset i niveauet 19.800, og det betyder, at der er etableret et nyt købssignal i de to signalmodeller Parabolic og Bollingerkanalen. De tre indikationsmodeller er vendt rundt og stiger. MACD er tæt på at komme over nullinien og RSI har ramt niveauet 58. Momentum på månedsniveauet peger opad, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset.

Nikkei i nyt brud.

Nærmeste modstandsniveau er ved 20.500 og herefter i niveauet 21.000, mens der er støtte i niveauet 19.000 og herefter 18.500.
Strategi: Den spekulative investor samler op i det japanske indeks nu.

Stockholm mod 1700.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende trend og indekset har i denne uge været en tur i 1650. Den positive tendens i indekset betyder, at der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 1560, mens det korte glidende gennemsnit har støtte i niveauet 1600. Nærmeste modstandsniveau er ved 1700. Der har været købssignal i Bollingerkanalen siden november sidste år og kursen skal under 1550, før det ændres.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Hold øje med aktien.

Sectra kommer med regnskab i slutningen af maj. Aktien ligger i en stigende trendkanal og handles nu i all time high. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der blev etableret ny købssignaler i Bollingerkanalen og Parabolic i midten af januar. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet 150, mens det korte glidende gennemsnit har støtte i niveauet 165. Målkursen er 210, mens der er støtte i niveauet 180 og herefter i 170. Den spekulative investor satser på et godt regnskab og køber på niveauet.

Flot vækst den seneste måned.

Frankfurt Dax 30 fortsætter den stigende tendens og indekset er brudt over 12.600. Den positive tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter den langsigtede tendens i indekset. Næste modstandsniveau er ved 13.200, mens nærmeste støtteniveau er ved 12.400.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Scandinavian Tobacco Group (STG), IC Group og H+H.

STG holder fast i den stigende tendens på ugebasis, men har ikke haft Momentum til at bryde igennem modstandsniveauet 125, som siden februar har ligget som et modstandsniveau. Signalmodellen Bollinger har været i køb siden oktober, hvor aktien blev handlet i niveauet omkring 120. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er i en faldende tendens og modellen har ramt niveauet -0,5. Momentum på ugebasis har etableret en stigende tendens sammen med RSI.

Kan trendkanalen holde?

Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har støtte i niveauet 120 og aktien handles i niveauet 121. Den kommende uge skal STG komme med noget godt, hvis ikke aktien skal bryde ud af den positive trendkanal. Afvent udviklingen.

IC Group-aktien steg i februar i forbindelse med meddelelse om øget fokus og selvstændighed for de forskellige varemærker. I februar blev aktien handlet i niveauet 140-150, men den steg op i niveauet 170-178 kursen er nu faldet tilbage til niveauet 160-165. Tilbagefaldet i aktiekursen har fået Bollingerkanalen til at gå i salg. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 160. Signalmodellen Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis.

Tør man?

Tilbagefaldet i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 155, mens nærmeste modstandsniveau er ved 175-180 og herefter i niveauet 185 og så omkring 195. Den spekulative investor tager en position i aktien op til regnskabet.   

Afvent.

H+H tester modstandsniveauet 100 og aktien er inde i en accelererende trendkanal på ugebasis, som har været i gang siden januar 2015. Den positive tendens i aktien har en positiv indvirkning på Momentum på månedsniveauet, mens de tre indikationsmodeller alle har etableret en topformation på ugebasis. Bryder kursen igennem 100, er næste modstandsniveau ved 120, som blev testet tilbage i 2009. I 2007 blev aktien handlet i 950-1000. Anbefaler at man afventer udviklingen. 

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.