Stærk udvikling i aktiemarkedet

De fleste aktiemarkeder oplever en positiv tendens, og det skyldes blandt andet den positive tendens i de økonomiske nøgletal samt en række gode regnskaber, som bekræfter, at virksomhederne oplever en positiv tendens.

Regnskab fra Nets viste et underskud på 584 mio. kr. mod et overskud på 119 mio. kr. året før. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden børsnoteringen og frem til december, hvor aktien ramte 110. Men i løbet af samme måned hoppede aktien op i 128. I dag handles aktien i niveauet 111,4-113,8 og nærmeste støtteniveau er ved 117,5 og herefter i niveauet 110-111, mens nærmeste modstandsniveau er ved 124-126 og herefter ved 132. Anbefaler at man afventer udviklingen.

SimCorp leverede i sidste uge et regnskab, som blev positivt modtaget af markedsdeltagerne. Det har fået aktien til at stige og kursen tester nu modstandsniveauet ved 390-400 for tredie gang siden december 2015. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Det nærmeste modstandsniveau er ved 430. Har man ikke IT i sin portefølje, ser SimCorp interessant ud på niveauet.

D/S Norden leverede som ventet et underskud i deres årsregnskab i denne uge, men fremadrettet ser selskabet mere positivt på markedet. Aktien har i år givet et afkast på godt 18 pct. og aktien ligger i en stigende trendkanal. Aktien ramte modstandsniveauet 140 og blev afvist og handles nu i niveauet 130 og det nærmeste støtteniveau er ved 125. Bryder kursen igennem 140, ser aktien interessant ud.

De 5 hurtigste aktier i C20-indekset til dato har været FLSmidth 19,2 pct., William Dement 17,75 pct., Genmab 18,76 pct., ISS 16,0 pct. og Vestas 14,5 pct.

FLSmidth brød den vandrette formation i november ved niveauet 280-285 og i dag handles aktien i niveauet 345-355 og dermed blev et gammelt ”gab” i niveauet 343,7-345,5 lukket. Niveauet 345-355 har tidligere været et modstandsniveau i juni 2015. Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis. Momentum og MACD har etableret en topformation, mens RSI fortsat holder fast i den stigende tendens. Brug tilbagefald til at samle op i aktien. Momentum på månedsniveauet stiger fortsat.

To aktier som begge har taget revanche i forhold til deres fald i efteråret er Vestas og ISS. Begge aktier har taget en rebound efter et dyk i efteråret. Begge aktier har etableret et købssignal i midten af januar og de nærmer sig deres modstandsniveauer. Et brud af disse vil give et yderligere potentiale opad.

Der kommer regnskaber mandag fra Sanistål. Tirsdag er det Brøndby. Onsdag er det Brdr. Hartmann, G4S, Royal Unibrew samt SmallCap Danmark. Torsdag er Santa Fe Group.

G4S holder fast i den stigende tendens og er gået fra 18,5 til det nuværende niveau på 22,5-23. Den stigende tendens betyder, at der er købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 23,5 og herefter i niveauet 25, mens nærmeste støtteniveau er ved 21-21,5 og herefter i niveauet 20.

C20

C20-indekset tester niveauet 920, men er endnu ikke brudt igennem. Testen har nu stået på i tre uger og det har fået Momentum til at falde lidt tilbage på ugebasis. Den samme tendens ses i RSI, hvor der er etableret en topformation i niveauet omkring 83. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 880, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 910 på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 890 og herefter i niveauet 860. Bollingerkanalen er fortsat i køb og etablerer først et salgssignal ved brud af niveauet 890.

 

DK Portefølje
NKT Holding og NNIT er på salgslisten.

 

Nordisk portefølje
H&M og Yara er sat på salgslisten.

 

Stærke nøgletal fra USA
Tirsdag viste de amerikanske huspriser en stigning på 5,6 pct. i december 2015. Stigende boligpriser er et positivt tegn på, at økonomien går den rigtige vej. Torsdag viste antallet af nytilmeldt ledige også et lavere tal end hvad markedsdeltagerne havde ventet.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Berkshire Hathaway, Southern Copper, Brown-Forman, Vail Resorts samt Urban Outfitters.

Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones Industrial Averages har testet 21.000, men er blevet afvist i første omgang. Der har været en divergens mellem Momentum og kursgrafen på ugebasis, idet førstnævnte har været i en faldende tendens, mens kursgrafen har været i en stigende tendens. I de sidste 2 uger har Momentum ændret retning og har etableret en bundformation og er begyndt at stige igen. RSI stiger og har ramt niveauet 85-86. Der er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og den nedre støttelinie ligger i niveauet 19.700. Nærmeste støtteniveau er ved 20.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 21.500.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 fortsætter ligeledes den stigende tendens på ugebasis og indekset tester niveauet 2400, men er ikke brudt igennem. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2250 som en støttelinie, mens det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2325. Næste modstandsniveau er ved 2450, mens nærmeste støtteniveau er ved 2275. Den øgede volume i markedet er fortsat intakt, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne fortsat efterspørger aktier.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite er fortsat i den stigende tendens og nærmer sig modstandsniveau 5900. Den stigende tendens i indekset trækker op i Momentum og MACD på ugebasis. De lange glidende gennemsnit har støtte ned i niveauet 5400. Næste modstandsniveau er ved 5900, mens nærmeste støtteniveau er ved 5500.

Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Japan nu med inflation

Det japanske marked bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 19.000-19.500. Bryder kursen igennem modstandsniveau 19.500, ser japanske aktier interessante ud. MACD er ved at etablere en bundformation på ugebasis og der er ligeledes en positiv tendens i Momentum.

Japan

Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000 og herefter i niveauet 21.000. Der er køb i alle signalmodellerne på ugebasis, hvilket giver et positivt billede af det japanske marked.

Strategi: Hold på de japanske markeder.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens, hvilket trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. Indekset banker på modstandsniveauet 1600, som var en bund i juli/august 2015. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1500 som et støtteniveau. RSI har ramt niveauet 87 på ugebasis, hvilket indikerer, at indekset har brug for en konsolidering i niveauet omkring 1600. Bollingerkanalen har sit nedre kanallinie i niveauet 1500.

Stockholm 30

Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, men den stigende tendens er ikke brudt, hvilket indikerer, at der fortsat er et potentiale i det svenske indeks.
Strategi: HOLD på svenske aktier.

Getinge på ugebasis med en dobbelt bundformation.

Getinge har været i en faldende tendens siden midten af 2016, hvor aktien blev handlet i 220. I december og februar blev niveauet 135-140 testet og begge gange har niveauet modstået trykket. Kurskanalen har netop etableret et købssignal på ugebasis, mens der har været køb i Bollingerkanalen siden midten af januar. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 157-158, som var en top i midten af januar og bryder kursen igennem her, så er næste modstandsniveau ved 165-168 og herefter i niveauet 180. Køb Getinge når den rammer 158.

Frankfurt Dax 30 tester modstandsniveauet 12.000, men er ikke brudt igennem. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er faldende, mens RSI bevæger sig vandret i omkring 80. Momentum har etableret en bundformation på ugebasis. Bryder kursen igennem niveauet 12.000, så er næste modstandsniveau 12.500 og herefter 13.000. Der er støtte i niveauet 11.800 og herefter ved 11.600.
Strategi: Holder på tyske aktier.

 

Columbus taber fart

IT-selskabet Columbus kunne i 3. kvartal fremvise en omsætning på 855 mio. kr. for år til dato mod 800 mio. kr. året før i samme periode. Resultat af den primære drift blev på 60,1 mio. kr. mod 29,0 mio. kr. året før.

Væksten i omsætningen skyldes en positiv udvikling i serviceforretningen samt akkvisitionerne af den danske forretning SystemHosting A/S samt den amerikanske ERP-konsulentvirksomhed CSG. Endvidere er udfaktureringsgraden steget i Norge og USA.

Der er en faldende omsætning i licenser både Columbus egne og eksterne produkters licenser og det skyldes en øget udvikling indenfor cloud-løsninger. Til gengæld øges salget af abonnementer både i Columbus egne produkter indenfor software samt i eksterne softwareabonnementer.

Der hvor omsætningens fremgang har været størst er i konsulentydelser. Fremgang i cloud-løsninger og konsulenttider indikerer, at virksomhederne øger efterspørgselen på IT ydelser.

Selskabet forventer en omsætning på 1,2 mia. kr. og en EBITDA i niveauet 124 mio. kr.. og selskabet forventer et udbytte p å10 pct. af den nominelle aktiekapital. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i aktien med ovennævnte forudsætninger på 15-16 kr. pr. aktie.

Columbus

Teknisk har aktien været i en stigende tendens frem til månedsskiftet januar/februar, hvor aktien toppede i 15,5 og i dag handles aktien i niveauet 14,5. RSI er oppe omkring 80 og har været det siden midten af januar. MACD har etableret topformation på ugebasis og den samme tendens ses i Momentum. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12,3 som en støttelinie og den gamle top fra september er i niveauet 12,5. Bryder kursen igennem 15,5, så er næste modstandsniveau ved 19. Momentum på månedsniveauet har mistet pusten og er faldet lidt tilbage. Man bør tage gevinsten i aktien.

 
Teknisk kommentar til 3 aktier
De 3 aktier er Bavarian Nordic, United International Entre. (UIE) samt Össur.

Bavarian Nordic har brudt den faldende tendens på ugebasis efter 16 måneder i en faldende tendens. Aktien brød den faldende tendens i slut december og i begyndelsen af januar, hvor aktien gik fra 230 til 290. Der er etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og købssignaler i Bollinger og Parabolic på ugebasis.

Bavarian Nordic

Siden slutningen af januar har aktiekursen bevæget sig vandret i niveauet 270-280, hvilket har trukket ned i Momentum på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter ved niveauet 350. Endvidere er der et gammelt ”gap” i niveauet 333,5-336. Brud af niveauet 300 giver et nyt købssignal i aktien.

UIE bevæger sig vandret i niveauet omkring 1250 og det har stået på siden begyndelsen af august. Den vandrette formation i selskabets aktiekurs har fået alle indikationsmodellerne til at falde tilbage på ugebasis, Tilbagefaldet betyder, at MACD har etableret en bundformation på ugebasis og har brudt gennemsnitskurven nedefra, hvilket er et positivt signal.

UIE med vandret formation.

De glidende gennemsnit ligger side om side på ugebasis og Bollingerkanalens bånd er snævret godt sammen om kursudviklingen. Momentum er faldet tilbage på månedsniveauet og indikerer, at man skal afvente udviklingen. Men aktien skal tages med på kandidatbænken.

Össur på ugebasis.

Össur tester for 3. gang i træk modstandsniveauet 27,5-28 og signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” i denne uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 30,5, mens nærmeste støtteniveau er ved 26 og der er et ”gap” ned i niveauet  24,29-24,75. Momentum på månedsniveauet falder tilbage, men er ikke brudt ud af den stigende tendens. Tag aktien med på kandidatbænken.

 

Holder råvarestigningen

Guldet har tabt pusten og er brudt igennem støtteniveauet 1240. Det betyder, at der er etableret et salgssignal på dagsniveauet. Tilbagefaldet har trukket ned i Momentum og RSI, mens MACD fortsætter den stigende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1220.

EUR/USD er faldet tilbage til 1.05. og nærmeste støtteniveau er ved 1.04. MACD har etableret topformation, hvilket indikerer, at støtteniveauet kan blive testet indenfor den kommende måned.

NOK/DKK er brudt igennem støtteniveauet 83,5 og der er etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. Der er etableret topformation i MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

SEK/DKK har en sivende tendens og ramt niveauet omkring 77,5-78. Der er en faldende tendens i den svenske krone trækker ned i de tre indikationsmodeller og nærmeste støtteniveau er ved 77.

I metalvaremarkedet er der fortsat en uensartet tendens i det bly er faldende, mens tin og kobber bevæger sig vandret, så er der fortsat en stigende tendens i aluminium og nikkel.

landbrugsmarkedet har de fleste råvarer tabt pusten og bevæger sig nu vandret eneste landbrugsprodukt, som holder den stigende tendens på ugebasis er palmeolie. Mælkepriserne er også faldet tilbage fra 17.4 til 15.98 på det internationale marked.

Brent

Brent Spot bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 56 dollar for en tønde Nordsø olie. Momentum på månedsniveauet er fortsat stigende, hvilket indikerer, at prisen på sigt skal yderligere op. På ugebasis er de tre indikationsmodeller i en faldende tendens og nærmeste støtteniveau er ved 54.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.