Spekulativt køb i Swedish Match

Der er to ”gap” i dagsgrafen i november i niveauet 69,12-69,52 og herefter i niveauet 71,96-72,14. Det første ”gap” er blevet lukket.  På dagsniveauet ligger det glidende gennemsnit og det korte gennemsnit side om side.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 67 på dagsniveauet. Fredag i sidste uge tog aktien en rebound, da de amerikanske myndigheder vil sløjfe en skatteforhøjelse på tobak.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og kursen skal helt op ved 75, før modellen går i køb. Det lange glidende gennemsnit ligger over kursudviklingen og det korte glidende gennemsnit.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en bund på ugebasis. MACD er stadig under 0. Momentum har etableret en bund i midten af november, mens RSI har etableret en bund i 20 ved månedsskiftet november/december.

Momentum på månedsbasis har ligeledes etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 75-76 og herefter i niveauet 80-82. Den spekulative investor kan samle aktien op i niveauet.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.