Spændende regnskabsuge

Ser man på de økonomiske nøgletal, går det den rigtige vej for både Europa og USA. Den faldende dollar er dog et problem for de europæiske selskaber, som bliver ramt på konkurrenceevnen.

Mandagens regnskab fra franske Sanofi indikerer, at der er pres på insulinpriserne, hvilket på sigt kan ramme Novo Nordisk yderligere. Teknisk har aktien tabt Momentum den seneste 1½ måneds tid.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 265 som en støttelinie. Den faldende tendens har trukket Bollingerkanalen i salg på ugebasis. Anbefaler at man afventer regnskabet i næste uge.

Scandinavian Tobacco Group (STG) rettede sig mandag efter meddelelsen fredag fra amerikanske FDA om, at man vil begrænse nikotinindholdet i cigaretter og andet tobak. Men det vil ikke ramme cigarer eller pibetobak, som STG producerer. Teknisk er aktien faldet tilbage til udgangspunktet og handles nu i niveauet omkring 100-105. Aktien ser ikke interessant ud teknisk, så det anbefales, at man afventer udviklingen.

DSV var regnskabsaktuel onsdag og opjusterede forventningerne, da købet af UTi Worldwide er blevet godt integreret i DSV. DSV har været i en stigende trendkanal fra november, hvor aktien var i niveauet 300. Men siden begyndelsen af juni har aktien bevæget sig vandret i niveauet 400-420, hvilket har fået de tre indikationsmodeller til at falde tilbage. MACD er fortsat oppe i de Bullish niveau, og det samme er RSI på ugebasis. Fastholder køb med kursmål 495 og stop-loss 390.

Alm. Brand har fået Momentum tilbage de sidste par uger og er brudt igennem modstandsniveauet ved 60. Stigningen i aktiekursen betyder, at der er en positiv tendens i både Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Kursmæssigt er aktien inde i et tom rum da nærmest modstandsniveau er ved niveauet 66-67 og støtteniveauet er ved 57-58. RSIer oppe i 100 i denne uge, hvilket indikerer, at der er brug for en konsolidering i niveauet 61-63. Brug tilbagefaldet til opkøb og bemærk jeg ejer selv aktier i Alm. Brand.

Opsplitningen af NKT Holding rykker tæt på og selskabet selv forventer en opdeling i 2 halvår af 2017. Teknisk har aktien stået stille siden midt af april i kursniveauet 520-560. Den vandrette formation har fået indikationsmodellerne til at falde tilbage på ugebasis. Den vandrette formation har fået Bollingerkanalen til at gå i salg på ugebasis. Afvent regnskabet.

Den danske regnskabssæson fortsætter i denne uge. Mandag er det DFDS. Tirsdag er det Pandora og Københavns Lufthavne. Onsdag er det FLSmidth, G4S, Genmab, Lundbeck og Novo Nordisk. Torsdag er det DONG Energy, Solar, TDC samt Vestjysk Bank. Fredag slutter af med Novozymes.

C20 indekset.

C20-indekset konsoliderer sig i niveauet omkring 1000. Konsolidering har fået indikationsmodellerne til at falde tilbage på ugebasis. RSI er nede i 60 og MACD er nede i 6 og holder sig over nullet. Bollingerkanalen er fortsat i køb på ugebasis og den nedre støttelinie er i niveauet 990. Næste støtteniveau er ved 980 og så i niveauet 960. Bryder indekset igennem 1020, så er næste modstandsniveau ved 1040 og herefter i niveauet 1060.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.