S&P500 Brud op – eller?

BørsUdsigten: S&P500 Kæmper fortsat med A.T.H.! USD tester Bundniveau!

Wall Street lukkede mandag overvejende højere fra et plus på 1,0 pct. til et minus på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med fald på mellem 0,1 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra stigninger på 1,0 pct. til fald på 0,8 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne uforandret plus / minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne uforandret til lavere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering   

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (9 point) i 3.382, bølger slaget om en ny All Time High fortsat frem og tilbage. Trenden er dog fortsat op; men der tabes fortsat lidt momentum.

Indekset testede igen det gamle topniveau i 3.395 niveauet (3.393,52) ved en højeste notering i 3.387,59 niveauet. Det nye angreb på den gamle top betyder, at der fortsat er en chance for et brud. Psykologiske modstande skal oftest testes, specielt hvis de udløser et flot købesignal ved brud.

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.370 niveauet (solgt i 3.340 niveauet). Stop loss ved brud af 3.353 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.283 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 0,2 pct. (53 point) i 23.044) er der tale om en tertiær fortsættelsesformation!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 23.125 niveauet (købt i 22.250 niveauet). Genkøb ved brud ud af 23.125 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.000 niveauet (solgt i 22.535 niveauet). Stop loss ved brud af 22.675 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (15 point) i 3.453 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et seriøst angreb på toplinien i 3.450 niveauet. Bekræftet brud vil udløse et stærkt købesignal, og et prisobjektiv til 3.750 niveauet.

Tertiært afviste støtten i 3.300 niveauet. Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. BørsUdsigten vurderer, at der er gode chancer for et brud af toplinien!

Tertiært har BørsUdsigten har købt i 3.275 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.400 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten købt i 3.335 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.321 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 1,1 pct. (14 point) i indeks 1.325) er der tale om et lille vendesignal (candlelight); men også et brud af en stigende tertiær trend, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Signalerne er modsatrettede, men mon ikke (gæt), at toplinien i 1.343 niveauet kommer under pres.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.323 niveauet. Stop loss ved brud af 1.310 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.315 niveauet (solgt i 1.294 niveauet). Stop loss ved brud af 1.280 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

C20: Dagschart i et lidt længere perspektiv

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 1,1 pct. (19 point) i indeks 1.774, er der tertiært tale om en opbremsning i den tertiære nedtrend. Købesignal ved brud af 1.773 niveauet (testes NU). Sekundært er der tale om et købesignal efter udbruddet af en konsolidering med toplinie i 1.763 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.780 niveauet (købt i 1.727). Genkøb ved brud af 1.773 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.763 niveauet (solgt i 1.732 niveauet). Stop loss ved brud af 1.719 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,2 pct. (19 point) i indeks 12.921), er der tale om en mulig topformation. Bekræftelse af tertiært købesignal udløses ved brud af 12.963 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.700 niveauet (solgt i 12.650 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.900 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.595 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,26) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning af en negativ trend. Bruddet af 6,338 niveauet indikerer en test bundlinien i 6.265. Brud af 6,265 udløser nyt salgssignal, og brud af 6,355 niveauet bekræftet, udløser købesignal.

BørsUdsigten “gætter” på at fortsættelsen er negativ.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,485 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

OPEC mødet er udskudt 1 dag til i morgen onsdag. Udfaldet kan være en katalysator til et udbrud – men det er ikke givet.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (45,2) til morgen, mandag, er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 45,3 niveauet og ny bundlinie i 44,3 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbruddet af konsolideringen kan derfor blive kraftigt.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,3 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.