Sommerkorrektion i markedet

C20 på ugebasis

Der rasles igen med rentesablerne fra den amerikanske side og Donald Trump kan ikke få sin nye sundhedsreform igennem. Det gør markedsdeltagerne nervøse. Den europæiske centralbank ser også lys for enden af tunnelen, da der er en svagt stigende inflation så rente skal op i løbet af 6-18 måneder.

GN Hearing indgår et strategisk partnerskab med den kinesiske detailhandelskæde Earway. Det bliver interessant at se, hvad GN Hearing kan få ud af en ny partner. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden december, hvor aktien blev handlet i 140 og i dag handles aktien i niveauet 200-205 og kurserne har bevæget sig vandret i niveauet siden begyndelsen af juni. Nærmeste støtteniveau er ved 195. Indikationsmodellerne har etableret en topformation, og man bør derfor afvente udviklingen.

Bavarian Nordic har modtaget positive resultater fra igangværende fase 2-forsøg med universel vaccine mod RS-virus. Aktien testede modstandsniveauet 395, men blev i første omgang afvist, men tirsdag kom meddelelse om fase 2-forsøget og det fik aktien til at stige. Der har været en faldende tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens siden slutningen af 2016 og holder den positive tendens. Brug tilbagefald til at samle op.

FLSmidth er steget med 48 pct. i år og aktien holder fast i den stigende tendens, der har stået på siden november sidste år. Kursen har i maj og juni konsolideret sig i niveauet 380-410, hvilket trak ned i MACD modellen men de sidste par ugers stigning har fået MACD til at stige igen og den samme positive tendens ses i RSI og Momentum. Næste modstandsniveau er ved 480-500. Brug tilbage falde i aktien til at samle op.

Har Vestas mistet pusten? Ordrebeholdningen har aldrig været bedre, men potentialet på den korte bane i USA er begrænset og det gør markedsdeltagerne nervøse. Vestas-aktien toppede i maj i niveauet 625 og har siden været i en sivende tendens og nu handles aktien i 589. Den faldende tendens i kursen trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ligeledes en faldende  tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er fortsat i køb, men et brud af niveauet 575 vil ændre signalet til salg.

Onsdag kom NNIT med en nyhed om, at man havde indgået en aftale med Sundhedsdatastyrelsen om at etablere, vedligeholde og videreudvikle det nye datahåndteringssystem. Aftalen er 5 år og på et mindre tocifret millionbeløb. Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 185-205. Signalmodellerne er i køb på ugebasis, mens tilbagefaldet i kursen gør, at det lange glidende gennemsnit bliver testet som et støttelinie i niveauet 195. De tre indikationsmodeller er faldet tilbage, mens der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 220, som blev testet i slutningen af oktober og midten af januar, men der kunne modstandsniveauet ikke brydes.

Denne uge byder på regnskab fra Chr. Hansen som eneste danske selskab. I Sverige er der regnskab fra Dustin Group, Industrivärden, Diös og Fabege.

Industrivärden har år til dato givet et afkast på 22-23 pct. Aktien har været i en stigende tendens siden sommeren 2016. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i sommers og samme tid gik Parabolic i køb. I maj toppede aktien i niveauet 215, og nu handles aktien vandret i niveau 205-215. Topformation har trukket ned i de tre indikationsmodeller, så deres positive tendens er blevet brudt. Den samme topformation ses i Momentum på månedsniveauet.

C20 på ugebasis

C20-indekset holder fortsat fast i den stigende tendens trods 3 dages korrektion. Indekset er gået fra 1015 til 982 på 3 dage. Tilbagefaldet kan dog fortsat kun ses i dagsgraften. Indikationsmodellerne falder på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Signalmodellen Bollinger er fortsat i køb, men et brud af niveauet 980 vil ændre signalet

 

DK Portefølje
Hæver stop-loss på DSV, SAS og Schouw for at beskytte gevinsten. Parken er sats på salgslisten.

 

Nordisk portefølje
Den svenske regering skærper reglerne for eksport af våben hvilket fik SAAB aktien til at sætte sig. Oriflame og Yara er på salgslisten. Hæver målkursen og stop-loss på Ericsson.

 

Hva’ nu ??

De amerikanske markeder er faldet tilbage i denne uge. Markedet er ved at gøre sig klar til en højere rente og derfor tager man toppen af sin aktieeksponeringer. Markedsdeltagerne skal vænne sig til den nye situation.

Dagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet antallet af fortsat ledige gik fra 1,942 mio til 1,948 mio ledige. I den positive ende var en forøgelse i privatforbruget på 1,1 pct. mod en stigning på 0,6 pct.

Regnskaber i den kommende uge Lamb Weston Holdings, Price Smart Inc., Herman Miller Inc., Chase Corp., samt Pure Cycle Cor.

Dow Jones på ugebasis

Dow Jones Industrial Averages er faldet tilbage de sidste par dage, men indekset holder sig fortsat over 21.200, som var et støtteniveau i begyndelsen af juni. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 20.700. Signalmodellen Bollinger er fortsat i køb og den nedre støttelinie er ved 21.000.

Der er divergens mellem indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum har etableret en top formation, mens RSI er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 21.500 og herefter i niveauet 22.000, mens der er støtte i niveauet 21.000-21.100.

Trenden er fortsat positiv.

S&P 500 holder ligeledes fast i den stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2375 som en støttelinie og Bollingerkanalens nedre støttelinie ligger i niveauet 2400.  Der er fortsat divergens mellem de to indikationsmodeller Momentum og RSI på ugebasis, idet Momentum falder tilbage, mens RSI fortsat er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 2490-2500 og herefter i niveauet 2525.

Hold øje med støtteniveauerne.

Nasdaq Composite holder sig over 6100 og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 6000. Signalmodellen er fortsat i køb og den nedre støttelinie er i niveauet 6100. Nærmeste støtteniveau ved 6100, mens næste modstandsniveau er ved 6300. Der er en faldende tendens i de to indikationsmodeller på ugebasis.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

Japan holder støtteniveauet

Det japanske indeks holder fast i den positive tendens. De glidende gennemsnit har etableret ”Golden Cross” på ugebasis for 4 uger siden. Bollingerkanalen har etableret et købssignal for 5 uger siden. RSI har været en tur oppe i det overkøbte niveau og ugens korrektion i markedet har trukket ned i blandt andet MACD og Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 19.500 som en støttelinie.

Momentum på månedsniveauet har mistet pusten og tester det glidende gennemsnit.
Strategi: Ændre fra køb til hold på japanske aktier.

Stockholm er presset .

OMX Stockholm 30 blev afvist i niveauet 1650 og er blevet handlet ned i niveauet 1610-1620. Det betyder, at der er en signalændring i Bollingerkanalen på ugebasis til salg. Der er en faldende tendens, som trækker ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte i niveauet. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation i slutningen af februar.
Strategi: Hold på svenske aktier.

MQ Holding seneste kvartalsregnskab viste en positiv udvikling. Det positive regnskab fik aktiekursen til at stige fra 32,5 til 34, men siden er aktien faldet tilbage til niveauet 32,5. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen, mens der fortsat er salgssignal i Kurskanalen på ugebasis.

MQ på kandidatbænken.

Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 33,5 som en modstandlinie. MACD har etableret en stigende tendens, idet den nuværende udvikling ligger lidt højere end den foregående. Der er en faldende tendens i RSI og Momentum på ugebasis, så divergensen indikerer, at det er for tidligt, så aktien bliver taget med på kandidatbænken.

Hold øje med DAX.

Frankfurt Dax 30 har taget et dyk ned til niveauet 12.416, men fredag har markedet rettet sig og nu handles indekset i niveauet 12.453. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 12.250 som en støttelinie. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er faldet tilbage, hvilket indikerer, at man skal hold øje med stop-loss niveauerne 12.400 og der er ”gap” i niveauet 12091-12289.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Chr. Hansen holder fast i den stigende tendens

Chr. Hansens kvartalsregnskab fra februar viste en pæn vækst i omsætningen og på bundlinien. Omsætningen gik fra 228,9 mio. EUR til 259,4 mio. EUR. EBIT fik fra 63,9 mio. EUR i 2016 til 70,1 mio. EUR. Det betyder, at bruttomargin gik fra 52,7 pct. til 53,7 pct.

Chr. Hansen er delt op i tre enheder: Food Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors.

Indenfor Food Cultures & Enzymes har der været vækst indenfor enzymer, mælk, ost og kød. Kvartalsregnskabet viste en positiv vækst i området og der er fortsat kinesernes interesse indenfor yoghurt som blandt andet er med  til at trække væksten op. Endvidere har der været en øget efterspørgsel på osteenzymer på hele 8 pct.

Health & Nutrition har oplevet en positiv udvikling, og det er blandt andet produkter til forbedring af dyrenes helbred, som er vokset de foregående kvartaler.

Natural Colors havde en mindre fremgang i omsætningen set i forhold til sidste års regnskab for andet kvartal. Væksten dækker en bred kam af industrier indenfor drikkevarer, konfekture, mælkeprodukter samt produkter til færdigefødevareproduktion.

Fordelt på regioner så har væksten været størst i USA med en vækst på 26 pct., hvilket dog skyldtes tilkøbet af NPC. I Asien var væksten på 17 pct., mens Europa og Latinamerika begge havde en vækst på 6 pct.

Fundamental-modellen indikerer en fair pris pr. aktie på 480-490 og med dagens kurs på godt 476 er der ikke meget potentiale i aktien. Med de nuværende forventninger skulle selskabet opjustere forventningerne i næste uge, og så skal det vurderes på ny.

Teknisk holder Chr. Hansen-aktien fast i den stigende tendens og Bollingerkanalen har været i køb siden midten af januar. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet januar/februar. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD bevæger sig vandret og der er en faldende tendens i Momentum, men RSI holder fast i den stigende tendens. Der er støtte i niveauet 460-470, mens næste modstandsniveau er ved 530 og herefter i 550.

Afvent udviklingen.

Momentum på månedsniveau er fortsat i en stigende tendens, hvilket er positivt. Anbefaler at man afventer regnskabet næste uge.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: Autoliv, Securitas og United International (UIE).

Autoliv er faldet tilbage til støtteniveauet 920, som var en top tilbage i april i år. Tilbagefaldet i aktiekursen har fået Bollingerkanalen til at gå i salg og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. På ugebasis er Bollingerkanalen i køb og de glidende gennemsnit har netop etableret et ”Golden Cross”, men denne uges tilbagefald betyder, at det lange glidende gennemsnit er blevet testet som en støttelinie. Holder niveauet på 930, ser det interessant ud.

Ser interessant ud.

De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation på ugebasis, men en rebound i aktiekursen kan trække indikationsmodellerne og dermed er den positive tendens tilbage i modellerne. Afvent udviklingen og køb ved brud af niveauet 960.

Securitas er faldet tilbage efter en test af niveauet 150 i sidste uge og med korrektion i markedet så handles aktien i niveauet 140-143. På dagsniveauet har det givet salgssignaler i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har ligeledes etableret et ”Death Cross”. Men på ugebasis holder signalmodellerne deres købssignal og det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 140 som en støttelinie. Næste modstandsniveau er ved 164-166 og herefter i niveauet 175.

Næste køb ??

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation. Bryder kursen igennem 146, så anbefales det, at man køber op i aktien.

UIE holder fast i den stigende tendens, der blev etableret i begyndelsen af marts, hvor aktiekursen lå i 1240-1260. Den positive tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis indtil for 3 uger siden, hvor aktien etablerede en dobbelt topformation i niveauet 1400, hvilket har trukket lidt ned i MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

Stærk udvikling i Palme olien.

Det lange glidende gennemsnit har støtte ved niveauet 1300 og herefter er der støtte i niveauet 1240-1260, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1440 og herefter i niveauet 1480.
På månedsniveauet er den positive tendens blevet brudt af et tilbagefald, så man skal holde øje med kursudviklingen de kommende par uger.

UIE´s er hovedaktionær i United Plantations Berhad, som ejer en række plantager i Malaysia og Indonesien som blandt andet Palme olie og kokosnødder. Palmeolien ser ud til at have brudt bundformationen og er tæt på at bryde den faldende tendens.

 

Guldet tester støtteniveauet ved 1240
Momentum har på ugebasis etableret en bundformation og stiger. De øvrige indikationsmodeller peger fortsat nedaf, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen med et køb guld og guldminer. Alternativt til disse produkter er Maj Invest Kontra, som dækker sig af i guld, så når der er en stigning  begynder at stige, så stiger Kontra.

EUR/USD holder fast i den stigende tendens, hvilket gør konkurrencesituationen for europæiske selskaber noget anstrengt.

NOK/DKK fortsætter den faldende tendens på ugebasis, men MACD har etableret en bundformation på ugebasis, så der er lagt op til en rebound-mulighed, hvis olieprisen kan stige en smule i den kommende tid.

SEK/DKK har taget en pæn rebound op i niveauet 77 efter kursen var nede i niveauet 76,5. Stigningen har trukket på i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 77,5 som en modstandslinie.

Metalvaremarkedet begynder at vise positiv tegn på en opgang. Kobber, bly og zink har positiv tendens, mens tin fortsat er faldende. Siden begyndelsen af juni har der været en faldende trends i aluminium. Nikkel bevæger sig vandret i niveauet.

Landbrugsmarkedet bevæger sig i to forskellige retninger. Der er en faldende tendens i sukker, majs, kakao og bomuld, mens der er en positiv tendens i hvede, palmeolie samt kaffe.

Er bunden fundet? Det vil vi se i løbet af ugen.

Brent Spot var nede og teste niveauet 44,5 for en tønde olie fra Nordsøen, hvilket var den laveste pris i år. De sidste 6 dage er kursen steget og nu handles olien lige under 48 dollar og der er etableret et nyt købssignal på dagsniveauet. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Kortsigtet er den faldende tendens brudt. Første modstandsniveau er ved 48 og herefter i niveauet 50 og 52.

 

 

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.