Snip – SNAP – Snude?

BørsUdsigten: Davoserjas! S&P Støtteniveau Afviste! Omskiftelige Signaler indikerer Midlertidig Opbremsning / Bund?

 

Wall Street lukkede tirsdag fra en stigning på 0,2 pct til et fald på 2,4 pct., for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med fald på mellem 0,4 pct. og 1,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. til fald på 0,8 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,0 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund. (07:15)

Wall Street indikeres, at åbne med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,9 pct., når aktiemarkederne åbner senere onsdag.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere til morgen, onsdag.

 

NB! Der er tale om en kort uge i Danmark, og fredag er bankhelligdag. De udenbyes aktiemarkeder har åbent.

 

Snapchat ødelagde stemningen med et fald på 43,8 pct. – men BørsUdsigten vurderer, at vi kommer relativt hurtigt over skuffelsen – markedet generelt.

 

Verdens ledere spiller fortsat “Davoserjas” (minus Rusland og Belarus) – hvilket kan give nogle uoverlagte udtalelser – hvi nogen vil skille sig lidt ud fra mængden.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,8 pct. (32 point) i 3.941 niveauet, er der tale om en test og afvisning af en bekræftet bundlinie i 3.900 niveauet.

BørsUdsigten tolker afvisningen af chartet, som et købesignal. Efter en test, og en inside reversal, og en lille flush out, hvilket indikerer mindst en opbremsning / konsolidering på det nuværende niveau. I første omgang som en tertiær sidelæns konsolidering; men også som et spekulativt købesignal.

Toplinien i en konsolidering ligger i 4.090 niveauet – men vi har en bekræftet bund i 3.900 niveauet. Dermed er mulighed for en midlertidig bund i en tertiær sidelæns konsolidering. Brud af 3.900 niveauet er et nyt EXIT niveau af amerikanske aktier generelt.

BørsUdsigten vurderer, at der fortsat er tale om en bekræftet sekundær nedtrend. Det betyder, at man fortsat skal tage korte avancer! Man kan altid købe igen, ved nyt købesignal (;-D)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position af en lang position ved bruddet af 3.903 niveauet (solgt i 4.025 niveauet). Stop loss ved brud af 3.900 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af i 4.415 niveauet (solgt i 4.417 niveauet). Genkøb ved brud af 4.094 niveauet. Strategi: Sælg

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225  minus 0,0 pct. (8 point) i 26.740 (handles fortsat), er der tale om en opbremsning efter en test af den tertiære toplinie i 26.900 niveauet. Ny toplinie i 27.000 niveauet. Ny tertiær bundlinie i 26.375 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 26.700 niveauet (solgt i 26.528 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 26.750 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 26.733 niveauet (solgt i 26.325 niveauet). Stop loss ved brud af 26.750 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,6 pct. (18 point) i 3.089 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et brud af støttelinien i 3.100 niveauet, hvilket udløser et kortsigtet salgssignal.

Der er fortsat tale om en overordnet nedtrend; men bruddet af 3.085 niveauet er en indikation på en mulig bund / sidelæns konsolidering, og en vending.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.100 niveauet (købt i 3.010 niveauet). Genkøb ved brud af 3.100 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.147 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 0,8 pct. (13 point) i indeks 1.645 – er der tale om er der tale om en bekræftet tertiær konsolidering. Toplinien ligger i 1.670 niveauet, og bundlinien i 1.618 niveauet, og brud heraf er et nyt EXIT-niveau, og skal følges.

Der er tale om en bekræftet overordnet nedtrend, så der skal tages korte avancer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.650 niveauet (købt i 1.618 niveauet). Genkøb ved brud af 1.657 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 1.720 niveauet (købt i 1.761 niveauet). Genkøb ved brud af 1.722 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i minus 0,9 pct. (18 point) i indeks 2.001 niveauet, er der tale om brud af en accelererende positiv tertiær trend i en tertiær sidelæns konsolidering.

Der er fortsat tale om en ren nedtrend i det svenske aktiemarked. Det betyder, at man ikke skal være bange for at tage korte avancer. Efterfølgende skal man være klar til at købe på nye købesignaler.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.003 niveauet (købt i 1.963 niveauet). Genkøb ved brud af 2.020 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.364 niveauet (købt i 2.311 niveauet). Genkøb ved brud af 2.072 niveauet. Strategi: Sælg

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 minus 1,8 pct. (256 point) i indeks 13.920 er der tale om et brud af en tertiær optrend og bekræftelse af en sidelæns konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss af en lang position i 13.970 niveauet (købt i 14.006 niveauet). Genkøb ved brud af 14.200 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.002 niveauet (solgt i 14.080 niveauet). Stop loss ved brud af 13.400 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (2,767 pct.) er der tale om en konsolidering, og en nedtrend / kileformation, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Støttelinien i 2,79 pct. (sekundært salgssignal) er blevet brudt hvilket indikerer en lidt længere konsolidering

Der offentliggøres referat fra det seneste FOMC møde i FED.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 2,85 niveauet (købt i 2,93 niveauet). Genkøb ved brud af 2,88 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 2,79 niveauet (købt i 1,905 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2,925 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,947) til morgen, onsdag, er der tale om en lille opbremsning i faldet efter bruddet af støttelinien i 7,00 niveauet.

Paradox

USD er oftest “Safe Haven” ved geopolitiske hændelser, og ved stigende renter. (Selvom den fundamentalt burde svækkes på grund af inflation – købekraften forringes). QE og manglende godkendelser af anlægsbudgetter betyder, at der bliver færre USD, hvilket understøtter en stigende USD kurs.

USD positioner er lukket på den korte bane.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 7,14 niveauet (købt i 7.065 niveauet). Genkøb ved brud af 6,96 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,755 niveauet (solgt i 6,745 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,914 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,302 USD) til morgen, onsdag, ses en faldende konsolidering der oftest munder ud i en positiv fortsættelse.

Faldende lagre kombineret med stabile priser hænger ikke sammen på den lange bane. På et eller andet tidspunkt vil lagersituationen betyde højere priser! For øjeblikket er der tale om stigende lagre  – og så må vi se om vi får en lavere top i lagersituationen (5 års chartet)

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes tirsdag med en fald med 3.525 tons i 174.600 tons, mod 260.000 tons for 7 mdr. siden. Spørgsmålet er om vi kommer op til dette niveau igen. Får vi en top inden – er det tegn på højere efterspørgsel / lavere produktion – OG så bliver det interessant.

Lagrene i CME og Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,21 niveauet (solgt i 4,37 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,27 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position i 4,66 niveauet (købt i 4,60 niveauet). Genkøb ved brud af  af 4,34 niveauet. Strategi: Sælg

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (112) til morgen, tirsdag, er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering med en toplinie i 114,5 niveauet, og en bundlinie i 109 niveauet.

BørsUdsigten noterer overordnet at bruddet af 128 har udløst salgssignal, og mindst en konsolidering, med en bundlinie i 98,5 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 111 niveauet (solgt i 111,5 niveauet). Stop loss ved brud af 109 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 107,3 niveauet (solgt i 106,3 niveauet). Stop loss ved brud af 102 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

 

Forklaringskirkegård

 

INFLATION (Gentagelse)

Et lille indspark til den danske inflation, der nu er på 6,7 pct.

Nationalbanken har det overordnede FORMÅL, at bekæmpe INFLATIONEN

Hjemmeside:

Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser, dvs. lav inflation.

Det gøres gennem penge- og valutakurspolitikken.

Den praktiske udførelse af penge- og valutapolitikken [1][1][1][1][1][1] sker gennem markedsoperationer i pengemarkedet og intervention i valutamarkedet. Nationalbankens markedsoperationer [2][2][2][2][2][2]

Hvad gør Nationalbanken aktivt for at dæmpe inflationen?

Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer (verdens bedste dengang) devaluerede DKK 4 X med 10 pct. under Anker Jørgensen / Knud Heinesen – for at dæmpe inflationen!

Dengang havde man en selvstændig pengepolitik uden politisk indflydelse!

Hvad har Nationalbanken gjort for at dæmpe den nuværende inflation?

Nationalbanken har Intet – absolut INTET– gjort for at forhindre den nuværende inflation på 6,7 pct.

Det til trods for, Nationalbanken’s hovedformål at sikre stabile priser, og bekæmpe inflation!!

Renten er fortsat minus 0,6 pct. – og hæves renten – så bliver Simon Kollerup glad – han er efter bankernes negative renter – undtagen, hvor han selv sidder i bestyrelsen (Nationalbanken).

Eller

Nationalbanken kan opskrive kronen (og ikke det shit med fastkurspolitik – den står ikke mejslet i sten/ved lov) – og for øjeblikket sælger Natbanken DKK (undtaget sidste måned særlige omstændigheder) ca. mellem 30 og 50 mia. DKK, som om der ikke var nogen dag i morgen. Danmark var også med i ØMUen (valutaslangen), da England blev tvunget ud af George Soros.

Med venlig hilsen

Den gamle “redacteur”

 

Rente og inflation – fortsat gældende

Inflationstallet for april blev på 8,3 pct mod en forventning p 8,1 pct.

Inflationstallet fra USA er 8,3 pct. for april 8,5 pct. for marts og 7,9 pct. for februar. Det burde betyde en væsentlig svækkelse af USD: men krigen  i Ukraine og forventningen til renteudviklingen trækker i den modsatte retning.

Inflationstallet fra USA er 8,3 pct. for april 8,5 pct. for marts og 7,9 pct. for februar. Det burde betyde en væsentlig svækkelse af USD: men krigen  i Ukraine og forventningen til renteudviklingen trækker i den modsatte retning.

En inflation på 8,3 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger.

Det er sket og der tilbagerulles QE på 95 mia. USD pr. måned (balancen i Fed slankes), 60 mia. statsobligationer og 35 mia. realkreditobligationer. Sidstnævnte stramning rammer “Main Street“.

Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Fed meldte ud ved sidste rentemøde, at der kommer 5-7 yderligere rentestigninger i år. Allerede nu er der Fed Nationalbankchefer, der forventer en rente på 3,5 pct. ultimo året. Der nævnes ikke noget vækstforventninger (;-D)

Den forventede rentestigning på 0,5 pct. ved FOMC mødet den 3/4 maj er nu officiel. Næste møder i Federal Reserve er den 14./15. juni og igen den 26./27. juli.

BørsUdsigten noterer, at renten på den 10 åriges statsobligation, er steget 1,2 pct. på blot 2 måned, og for året 2022 til nu fra 1,51 til 3,14 – mere end en fordobling!

Stigende renter er lig med lavere obligationskurser.

Rentestigninger lægger normalt en dæmper på aktieudviklingen!

Det er sjældent at den danske / europæiske rente ikke følger den amerikanske, da US renten er det bedste alternativ!

Inflationen er sammen med den økonomiske vækst en Gamechanger på aktiemarkederne fremadrettet!

 

Endnu en advarsel, og åbning af muligheder

I et negativt marked, som vi ser NU – er de fundamentale faktorer sat ud af kraft. Det giver gode muligheder for de langsigtede investorer til at købe billig kvalitetsaktier.

BørsUdsigten vurderer, at det er kvalitetsaktierne, der vil stige mest, NÅR aktiemarkederne vender og der er mange gode køb (;-D)

Grundlaget for den nuværende situation er, at man har mistet tilliden til at inflationen er “contained”. Sidste gang vi hørte det ord var Ben Bernanke før Finanskrisen i USA!

Markedet overreagerer altid på den korte bane.

BørsUdsigten vurderer, at bunden kan være ved at være nået, hvis vi en af de første dage får dannet en bundformation – men muligheden for en “flush out” er til stede. Det kan ske hvis inflationstallet skuffer

Det bedste man kan sige om onsdagens inflationstal er, at der var tale om en opbremsning fra 8,5 pct. til 8,3 pct. – intet tyder på at situationen er contained.

Be greedy when others are fearfull!

Citat Warren Buffet – men ikke dermed være sagt, at bunden er nået på den korte eller lange sigt.

Herefter FOMO – (fear of missing out) – somme tider betegnet som fools rally (;-D)

 

Årsagen til den Negative Reaktion:

BørsUdsigten vurderer, at det ikke er renten; men stramningerne i centralbankernes balancer, der presser aktiemarkederne. I første omgang – på den korte bane – vil den private kreditskabelse i form af udbytter og aktietilbagekøb m.v. opveje opstramningen i Fed!

På lidt længere sigt underbygger stramninger en recession – og politikkerne og centralbankerne ser helst en vækst.

Problemet der skal løses er en opbremsning af INFLATIONEN – men samtidig undgå en negativ vækst (recession)

Renten er på dette niveau ikke af afgørende betydning; men stramninger underbygger en recession/ mindst en opbremsning. Desværre er en recession altid bagudrettet – når definitionen på recession er to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, og det ved vi først flere måneder efter det er sket.

Fed’s Kæmpeproblem er, at balancere den forventede rentestigning med opbremsning / tilbagerulning af QE (salg af obligationer og ingen geninvesteringer) i balancen.

BørsUdsigtenvurderer, at central- og nationalbanerne ligger langt bag kurven, og har reageret for sent.

BørsUdsigten vurderer, at Fed vil sætte renten op med 0,5 pct. i hver af de næste 3 rentemøder, og efterfølgende 0,25 pct. efterfølgende.

Næste møder i Federal Reserve er den 14./15. juni og igen den 26./27. juli.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en kamp mellem inflation minus rente og økonomisk vækst. Tallet skulle helst være negativt (;-D)

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.