Skal man grine eller græde?

Situationen på aktiemarkedet minder lidt om 2008. Det næste støtteniveau er allerede blevet brudt, når man skriver om det. Der har været flere meget røde dage på aktiemarkederne, mens rentemarkedet har oplevet en pæn stigning i kurserne.

For at hjælpe flyselskaberne skulle man lade dem beholde deres ”timeslot” på de enkelte lufthavne, så de ikke kan miste dem, hvis de ikke flyver til dem, hvilket er reglen nu. Det betyder, at flere fly flyver halvtomme eller tomme af sted. SAS-aktien nærmer sig niveauet fra 2012, hvor aktien var i 4,97-5,15. RSI har ramt 11 og er fortsat i en faldende tendens sammen med Momentum og MACD. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 6 og herefter i niveauet 5,5. SAS har nu 3 ”gaps” i niveauet 9,41-9,70, 15,82-15,90 og i niveauet 19,00-19,80. På dagsniveauet ligger Bollingerkanalens øvre kanal i niveauet 7 og bliver det brudt, så etablerede modellen et købssignal. Den spekulative investor har mulighed for at bruge eventuelle udsving.

G4S er siden årsskiftet faldet med 53,7 pct. Markedsdeltagerne er urolige over den store gæld, der er i selskabet. G4S har været i gang med at optimere driften ved at frasælge forretningsområder, de ikke mener passer i den nuværende struktur. G4S handles nu i niveauet 8-10. RSI har ramt 10 på ugebasis, hvilket giver mulighed for en rebound i løbet af de kommende dage.

DFDS aktien er faldet 37 pct. siden toppen og handles nu i 200-220, som var en bund i den stigende tendens tilbage i september/oktober 2015. RSI er under 10 og dermed er aktien nede i det oversolgte niveau. MACD og Momentum er ligeledes i en faldende tendens på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 185 og herefter 150. Der er et ”gap” i niveauet 176-176,6 tilbage fra efteråret 2016 og et i niveauet 272-276,2. Selskabet udbetaler 4 kr. i udbytte den 23/3.

Lundbeck-aktien er ligesom resten af markedet ramt af den negative stemning. Aktien er faldet fra 290 til 200 på 5 uger. Faldet betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og RSI har ramt niveauet 35 og MACD er et godt stykke under 0. Lundbeck udbetaler 4,1 kr. pr. aktien den 27/3. Flügger Groups aktiekurs var torsdag kortvarigt i 240, men blev handlet op i niveauet 276. Der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen på dags- og ugeniveauet i februar. RSI er under 20 og der er en faldende tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Falder aktien ned til niveauet 180, bør man samle op i aktien.

Nærmeste modstandsniveau er ved 310 og herefter i niveauet 340-350. Flügger er en interessant aktie i urolige tider. I denne uge er der regnskab fra Flügger Group, SmallCap Danmark og Strategic Investments tordag.

Støttelinie i C25.

C25-indekset fortsætter den faldende tendens og nærmer sig nu støtteniveauet omkring 1000, som var støtte i november/december 2018. Herefter er der støtte i niveauet 925. Nærmeste modstandsniveau er ved 1100-1150 og herefter i niveauet 1180-1190. RSI er faldet under 35, hvilket indikerer, at indekset er nede i det oversolgte niveau. Momentum er ligeledes faldende på både uge- og månedsniveauet. Med torsdagens fald er der fire ”gap” i grafen, hvilket indikerer, at der kommer en mindre rebound i markedet – muligvis i næste uge. Hvilke sektorer er der muligheder i under krisen? Telesektoren, forsyningssektoren samt supermarkeder. I næste bølge er medicinalvirksomheder og transportsektoren.

 

DK Portefølje
Afvent udviklingen.

Nordisk portefølje
Afvent udviklingen.

Hvornår lukker USA?
De tre store indeks er alle faldet tilbage og har tabt mellem 18 og 21 pct., årsskiftet og tendens peger stadig nedaf.
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet de nytilmeldt ledige var bedre end ventet med kun 211.000 mod forventede 220.000, men producentpriserne faldt i februar med 0,6 pct. mod forventet en stigning på 0,1 pct.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: General Mills, FedEx, Cintas, Southern Copper,  Tiffany & Co. samt Crowd Strike Holding Inc.

Overblik over S&P 500.

S&P 500 har salg over hele linjen og indekset er tilbage til niveauet fra årsskiftet 2018/19 og nærmeste støtteniveau er ved 2400 og herefter i niveauet 2200-2250, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2650 og herefter i niveauet 2750. Der er en række ”gaps” i dags- og ugegrafen og med et RSI er under 22 giver det en indikation om, at indekset har tage en hurtigt rebound kortsigtet.

Er ikke så ramt som S&P 500.

Nasdaq Composite har ramt niveauet 7200 og dermed er indekset ikke faldet tilbage siden årsskiftet 2018/19, men har ramt niveauet fra maj. Nærmeste støtteniveau er ved 7000 og herefter i niveauet 6400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 7700 og herefter i niveauet 7900. RSI er kommet under 30, hvilket indikerer, at indekset er oversolgt på det nuværende. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra og der bliver etableret et ”Death Cross” i løbet af 1-2 uger.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Så blev 19.000 brudt
Det japanske marked har siden årsskiftet tabt over 21 pct. Faldet betyder, at indekset er nede på niveauet fra 2017. Tilbage i 2017 var der støtte i niveauet 18.000-18.500 og næste støtteniveau er ved 16.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 19.500 og herefter i niveauet 20.000. Der er 5 ”gaps” i det japanske indeks siden midten af februar.:19142,18-19392,25, 20347,1920613,9, 21061,20-21220,76, 21528,13-21844,29 samt 22950,23-23378,33.

Rebound mulighed i Japan.

RSI har ramt niveauet 14 og indikerer, at indekset er nede i det oversolgte niveau på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”.
Strategi: Fastholder salg på indekset.

OMX Stockholm 30 har tabt 550 point siden toppen og er gået fra 1900 til 1350. Man skal tilbage til årsskiftet 2018/2019 og herefter er der støtte i niveauet 1250, mens der er nærmeste modstand i niveauet 1750 og herefter i niveauet 1800.

Det svensk index.

De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og har etableret et ”Death Cross” på ugebasis. Bollingerkanalen har nu været i salg i 3 uger. Momentum på ugebasis er i en faldende tendens, hvilket bekræfter den negative tendens.
Strategi: Hold på svenske marked.

Frankfurt DAX 30 har etableret 4 ”gap” i dagsgrafen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” på dagsniveauet i slutningen af februar og på ugebasis i denne uge. Signalmodellerne er alle i salg og markedet skal stige over 11.500, før der bliver etableret et købssignal igen. Det indikerer, at markedet har brug for at finde et niveau til at stabilisere sig i før der kommer nye købssignaler. RSI er under 20, hvilket indikerer, at indekset er kraftigt oversolgt.

Dax med en række gaps.

Indekset er tilbage på niveauet fra 2016, men holder niveauet ikke ved 9500, er næste støtte i niveauet 8800, som blev testet i januar. Nærmeste modstandsniveau er ved 9.800 og 10.000.
Strategi: Salg på det tyske marked.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er The Drilling Company of 1972, Schouw og Ambu.

The Drilling Company of 1972 har tabt 65 pct. siden årsskiftet. RSI er kommet under 5 og dermed er aktien meget oversolgt. De tre indikationsmodeller er alle faldende og har været det siden midten af januar, og så snart aktiekursen stabiliserer sig, vil man kunne se det i modellerne.

Rebound mulighed.

Der er 4 ”gaps” i grafen på dagsniveauet, hvilket øger muligheden for en rebound. Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 350. Aktien tages med på kandidatbænken.

Schouw er faldet med 140 kr. siden toppene i slutningen af februar og nu handles den i niveauet 470. Faldet har fået alle modellerne til at gå i salg på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og de er tæt på at etablere et ”Death Cross”. RSI er faldet under 30, hvilket indikerer, at aktien er oversolgt. Momentum toppede i december både på uge- og månedsniveauet.

Er stadig med i porteføljen.

Aktien tester støtteniveauet 440, som var et støtteniveau i september 2016 og herefter i niveauet 410. Nærmeste modstandsniveau er ved 540 og herefter i niveauet 590. Fastholder aktien i porteføljen.

Ambu er faldet tilbage som resten af markedet og tester nu det lange glidende gennemsnit på ugebasis i niveauet 120. Faldet betyder, at Bollingerkanalen er gået i salg i denne uge. De tre indikationsmodeller er alle i en faldende tendens. RSI er under 60 og det glidende gennemsnit i Momentum er blevet brudt oppefra. I MACD er det glidende gennemsnit ikke blevet brudt endnu.
Faldet betyder, at der opstået ”gaps” i grafen i forbindelse ved niveauet 128,65-132,85 og i niveauet 147,95-149,10.

Ambu er fortsat i en stigende tendens.

Nærmeste støtteniveau er ved 115 og herefter i niveauet 110, mens der er modstand ved niveauet 140 og herefter i niveauet 178-180. Aktien er en af de første, som kan vende rundt. Aktien tages med på kandidatbænken.

Brent i drastisk fald
Guldet er faldet tilbage og er gået under den foregående bund fra månedsskiftet. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. Faldet i guldprisen har sænket de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 55 og guldet er ikke oversolgt endnu.

Guldet falder også.

SEK/DKK: er i en faldende tendens på ugebasis og har ramt niveauet 68,5 og dermed testes bunden fra oktober 2019. Man skal tilbage til 2009 for at finde den svenske krone under det niveau.

EUR/USD: holder fortsat fast i den stigende tendens, selvom hastigheden er gået noget af krydset den seneste tid. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross”.

Metalmarkedet: er fortsat presset og alle industrimetallerne er faldende.

Landbrugsmarkedet: oplever fortsat en faldende tendens i alle afgrøder. De største fald har været i sukker, tømmer, bomuld samt sojaolie. Der er igen afgrøder, som stiger i øjeblikket.

Oliekrig.

Brent Spot er handlet under niveauet 35, hvilket er det laveste niveau siden årsskiftet 2015/16. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” i slutningen af februar og RSI er under 10, hvilket indikerer, at olien er nede i det oversolgte niveau på ugebasis. Faldet har givet stort ”gap” i niveauet 37-45. Spørgsmålet er hvor længe Russland kan holde til at prisen på olie er i det nuværende niveau.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.