Sikke en december

Markederne har haft en positiv udvikling for de flestes vedkommende i december. Det er Norge og Tyskland, der har haft mindst Momentum, mens der har været mest fart på Rusland (6 pct.), Hong Kong (5 pct.) samt Finland (3,3 pct.).

Der er fart på aktiemarkederne og mandag var det NKT og DFDS, der var i fokus. Begge har haft et svært år men begge har nu passeret deres startkurs for året 2019.

Afklaringen omkring Brexit gør, at flere tør investere i DFDS, hvilket har fået aktiekursen til at stige og holder fast i købssignalet fra september. RSI er på 90, hvilket indikerer, at der er brug for en korrektion i den kommende tid. Modstandsniveauet 340 har tidligere været et støtteniveau i 2017 og 2018 og det kan blive svært at bryde igennem. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Ordrebeholdningen ser noget bedre ud for 2020 i NKT. Der er en række større vindmølleprojekter rundt om i verden og det øger muligheden for at NKT kommer i betragtning, hvilket har skubbet på aktiekursen. Aktien tester modstandsniveauet 170, som tilbage i 2015 og 2016 var et støtteniveau, hvor aktien konsoliderede sig. RSI har ramt 90 på ugebasis, så der er brug for en pause i den stigende tendens.

Tirsdag var det NNIT, der var i fokus og aktien sluttede med en stigning på 6,2 pct. NNIT-aktien har haft en positiv udvikling siden bundformation i slutningen af august, hvor aktien blev handlet i niveauet 70 mod det nuværende niveau på 115. Stigningen betyder, at der er etableret købssignaler i de fleste modeller på ugebasis. RSI er over 80 og MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 125-130 og herefter i niveauet 150, mens nærmeste støtteniveau er ved 105 og herefter i niveauet 100. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg har selv aktien).

De sidste dage op til jul ser ud til at blive en klassiker,  der er gang i de små aktier og en pæn volatilitet. Det er blandt andet Cbrain, der har haft et godt løft i aktiekursen i forbindelse med at selskabet har modtaget en række ordrer fra blandt andet USA og Mellemøsten. Teknisk har aktien brug for en konsolidering i det nuværende niveau. RSI har etableret en topformation efter at modellen havde testet niveauet 90. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen. Nærmeste modstandsniveau er ved 64-66, mens nærmeste støtteniveau er ved 44-46.

I denne uge er der ikke nogen danske regnskaber, da der er dømt juleferie på det danske marked og man skal frem til 15/1 for et finde det første regnskab og det er fra Chr. Hansen. I Sverige er der regnskab fra Dustin Group den 8/1 og Evolution Gaming Group den 12/1.

Stærk udvikling i C25.

C25-indekset er endelige brudt ud af den vandrette formation, som har stået på siden 2015. Indekset tester nu niveauet 1250. RSI er på ugebasis tæt på 90 og Momentum fortsætter den stigende tendens.
Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1160 og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1220. Nærmeste modstandsniveau er ved 1275 og herefter i niveauet 1295, mens nærmeste støtteniveau er ved 1220 og herefter i niveauet 1180. Markedet ser stadig interessant ud. så hold øje med nye signaler.

 

DK Portefølje
Trends holder juleferie frem til uge 2. Bavarian Nordic er på salgslisten. 

Nordisk portefølje
Catena Media er på salgslisten. 

Fornyet Momentum i USA
Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede. Fredag den amerikanske økonomi voksede med 2,1 pct. i tredje kvartal af 2019 i forhold til andet kvartal opgjort i annualiserede tal.
Det viser den tredje opgørelse af bruttonationalproduktet, BNP, for perioden fredag eftermiddag. Vækstbilledet i USA er dermed helt som ventet, idet konsensus blandt økonomerne ifølge Bloomberg News var en vækstrate på netop 2,1 pct.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Jefferies Financial Group, Calavo Growers samt

RSI er oppe i det overkøbt niveau.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og på dagsniveauet ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 3150 som en støttelinie. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Det lange glidende gennemsnit er ved 2980. Nærmeste modstandsniveau er ved 3250, mens nærmeste støtteniveau er ved 3100.

Nasdaq med købssignal på ugebasis.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens, og er nu kommet igennem modstandsniveauet 8800
Det nærmeste modstandsniveau er ved 8900 og herefter i niveauet 9000, mens nærmeste støtteniveau er ved 8600 og herefter i niveauet 8400.
Strategi: Hold på det amerikanske indeks.

 

Japan holder fast i niveauet
Det japanske indeks holder fast i niveauet ved 24.000 og dermed tester indekset fortsat det modstandsniveau, som 2 gange tidligere har stoppet den stigende trend. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 22.200 og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 23.500 som en støttelinie.

Det står stille i Japan.

Bollingerkanalen er i køb og har været det siden midten af september. Den nedre kanallinie lige i niveauet 23.000. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI var oppe i 90, men er faldet tilbage til 85 i denne uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 23.000.
Strategi: Afvent udviklingen.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og indekset er over 1750 og nærmeste modstandsniveau er ved 1800, mens nærmeste støtteniveau er ved 1700 og herefter i niveauet 1650. Der er divergens mellem indikationsmodellerne på ugebasis, idet Momentum stiger og RSI falder.

Stærk udvikling i Sverige.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1650 som en støttelinie, mens Bollingerkanalens nedre kanallinie er i niveauet 1725. Markedet ser stærkt ud.
Strategi: Køb i S30.  

Haldex kan nås endnu. Aktien bevæger sig fortsat vandret i niveauet 47-52 og ”gappet” oppe i niveauet 56-59,2. På dagsniveauet holder Bollingerkanalen fast i købssignalet og det glidende gennemsnit ligger i niveauet 49 som en støttelinie.

Haldex med nyt signal.

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 51 som en modstandslinie. Der er en stigende tendens i MACD og Momentum, mens RSI har taget en pause og er kommet under niveauet 50. Fastholder købsanbefalingen på niveauet.

Frankfurt DAX 30 holder sig fortsat under 13.500 og har dermed indledt en konsolideringsfase. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldet tilbage til 80 og MACD har etableret en topformation. Momentum har etableret en topformation på både uge- og månedsniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.500 som en støttelinie.

DAX bevæger sig vandret.

Bollingerkanalen på ugebasis har sin nedre støttelinie i niveauet 13.000. Nærmeste støtteniveau er ved 12.900-13.000 og herefter i niveauet 12.400, mens nærmeste modstandsniveau er ved 13.500 og herefter i niveauet 14.000. Med den aftagende vækst i indekset indikerer det, at man skal holde på sine investeringer, men ikke købe mere op.
Strategi: Hold.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er Ambu, Chr. Hansen og Orphazyme.
Ambu holder overordnet fast i den stigende tendens, selv om der er store udsving i aktien, hvilket gør, at signalerne mellem købs- og salgssignalet i Bollingerkanalen på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 109 på ugebasis.

Positive udvikling i Ambu.

Der er en vandret formation i de tre indikationsmodeller på ugebasis: MACD, Momentum og RSI på ugebasis bevæger sig vandret, mens Momentum på månedsbasis fortsat er i en faldende tendens, så man skal afvente udviklingen i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 150, mens nærmeste støtteniveau er ved 100 og herefter i niveauet 85. Aktien tages med på kandidatbænken.

Chr. Hansen ser ud til at have fundet en bund i niveauet 500-530 og niveauet er testet to gange, så der er blevet etableret en dobbelt bundformation. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” i midten af december og i slutningen af november etablerede Bollingerkanalen et købssignal.

Er det en bund?

På ugebasis er det korte glidende gennemsnit brudt af den stigende tendens i kursudviklingen, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 550 som en modstandslinie. Bollingerkanalen er fortsat i salg og den øvre kanallinie ligger i niveauet 528, så bliver niveauet brudt, etableres der et købssignal og det ser ud til, at det er lykkedes fredag formiddag. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, hvilket giver et positivt billede af situationen i aktien.

Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 590-600 og herefter i niveauet 650, mens nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 450. Anbefaler køb for den spekulative investor på det nuværende niveau.

Orphazyme har taget et stort hop op i niveauet 70-75 efter aktien havde konsolideret sig i niveauet 50. Man kan se i grafen, at meddelelser i markedet har givet udsving i begge retninger. Det betød blandt andet, at Bollingerkanalen etablerede et salgssignal i midten af september, men det er ændret med den store stigning i slutningen af november. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

I en stigende trendkanal

RSI har ramt 82 og MACD er over 0. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i denne uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 82 og herefter i niveauet 90, mens nærmeste støtteniveau er ved 50-52. Anbefaler køb hvis man mangler biotek til porteføljen.

 

Olien stiger igen
Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1460-1480. Købssignalet på dagsniveauet bliver stadig fastholdt i både Bollingerkanalen og i de glidende gennemsnit. På ugebasis har den stigende tendens fået de glidende gennemsnit til at ligge side om side. De tre indikationsmodeller er ved at etablere en bundformation.


Momentum har etableret en positiv tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 1500 og herefter i niveauet 1540. Nærmeste støtteniveau er ved 1460 og herefter i niveauet 1400.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens og valutakrydset har fundet støtte ved niveauet 71,5. Der er en mindre topformation i RSI og Momentum, hvilket indikerer, at der er brug for en pause i den stigende tendens.

EUR/USD: holder fast i den svagt stigende tendens og det glidende gennemsnit etablerer et Golden Cross i løbet af 1-2 uger. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.
Metalmarkedet: står stille i forhold til udviklingen i sidste uge. Positiv udvikling for kobber og tin, mens bly, nikkel og zink fortsat falder.

Landbrugsmarkedet: Kakao taber pusten og begynder at bevæger sig vandret. Der er en faldende tendens i forskellige mælke- og oste futures samt havre.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens og handles nu omkring XX dollar for en tønde olie. De tre indikationsmodeller peger fortsat opad, hvilket bekræfter, at olien har yderligere potentiale til en stigning op i mod 68.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.