Samler Kræfter før nye Stigninger?

BørsUdsigten: Umiddelbart Tabes Momentum! Skal Olie Yderligere OP?

 

Wall Street lukkede tirsdag nogenlunde uforandret med fald på mellem 0,1 pct. og 0,2 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 1,7 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres uensartet fra fald på 0,6 pct. og stigninger på 0,3 pct. til morgen, onsdag.

De europæiske aktier ses åbne uforandret plus/minus 0,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne uensartet fra fald på 0,2 pct til stigninger på 0,5 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lidt højere, nu til morgen, onsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 0,2 pct. (6 point) i 3.850, er der tale om en sidelæns konsolidering, og en test af toplinien, og meget tæt på en ny All Time High (ATH) notering. Indekset taber momentum; men BørsUdsigten ser størst sandsynlighed for yderligere stigninger, da “frygten” i markedet blev “handlet af” på nedsiden mandag.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at chartet indikerer en test af 4.000 niveauet i løbet af de næste 2-3 måneder.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.790 niveauet. (solgt i 3.800 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.800 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.773 niveauet. Strategi: Køb

Husk at åbne de spekulative USD eksponeringer!

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 0,3 pct. (93 point) i 28.640 – handles fortsat) er der tale om en opbremsning efter en test af toplinien i 28.790 niveauet i en sidelæns konsolidering. Brud af toplinien skal følges. Bundlinien ligger 28.125 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at sandsynligheden for en ny højeste notering er rimelig stor, da indekset er ved at nå oversolgt niveau – uden at det falder.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.500 niveauet. (solgt i 28.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 28.530 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 27.828 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,1 pct. (4 point) i 3.566 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering (sidelæns).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.610 niveauet (købt i 3.560 niveauet). Genkøb ved brud af 3.610 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.532 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – minus 1,0 pct. (15 point) i indeks 1.474– er der tale om en test af toplinien i 1.488 niveauet Alle Tiders Højeste (ATH) notering. Toplinien afviste og indekset brød den stigende trendlinie i 1.482 niveauet. Det udløser et lille salgssignal. Horisontale salgssignaler i 1.470 niveauet og sekundær bund i 1.450 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.465 niveauet (solgt i 1.479 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.470 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved bruddet af 1.450 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,8 pct. (17 point) i indeks 1.992 niveauet, er der tale om et vendesignal på vores candlelight og en Alla Tidars Högsta (ATH). indekset har noteret en test indenfor dagen i 2.000,13, hvilket er højeste niveau nogensinde for svenske aktier.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.980 niveauet (solgt i 1.980 niveauet). Stop loss ved brud af 1.973 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.929 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 1,7 pct. (227 point) i indeks 13.871), er der tale om et brud af den sekundært horisontale bundlinie i 13.700 niveauet, hvilket har udløst et salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i ved bruddet af 13.900 niveauet (købt i 13.860 niveauet). Genkøb ved brud af 14.940 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 13.700 niveauet (købt i 13.430 niveauet). Genkøb ved brud af 14.050 niveauet. Strategi: Sælg

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK 6,1175 til morgen, onsdag, er der tale om en konsolidering  mellem i 6,11 niveauet, og 6,13 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en midlertidig bundformation, og opbremsning af den faldende trend.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,12 niveauet (solgt i 6,14 niveauet). Stop loss ved brud af 6,11 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,10 niveauet (solgt i 6,275 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,10 niveauet. Strategi: Køb

Chartet viser, at man skal åbne sine spekulative USD positioner. 

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (56) til morgen, onsdag, er der tale om en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 54,5 niveauet, og en toplinie i 56,5 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der umiddelbart ligger yderligere stigninger i kortene.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 55,5 niveauet (købt i 52,25 niveauet). Genkøb ved brud af 55,7 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg/køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 54 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.