Casen: CDON.com, Qliro samt Nelly Group

I september købte vi Qliro Group ind til den nordiske portefølje og i løbet af efteråret besluttede selskabets ledelse at dele selskabet op i de tre forretningsområder Qliro Group indeholdt dengang: Internet portal CDON.com, betalingsenhed Qliro samt Nelly modetøj til unge kvinder.

CDON på dagsniveauet.

CDON steg 13,5 pct. alene i går (mandag) og i alt er aktien steget 404 pct. siden noteringen og selv emissionskursen var 102, hvilket giver et endnu større afkast til investorerne på kort tid.

Den kraftige stigning i aktien skyldes, at selskabet har et meget lille antal aktier på markedet nemlig 5,9 mio. Endvidere er aktien blevet nævnt på forskellige aktiechats.

Vi tager gevinst af aktien på trods af forventningerne om et rigtigt godt regnskab for kvartalet og året der er gået. Men spørgsmålet er, om væksten kan holde, når verden bliver en smule mere normal.

Endvidere lukkes positionen i Nelly Group. Forventer at det i fremtiden kan blive svært for selskabet som enkeltstående brand i konkurrencen med de øvrige mere kendte tøjudbydere.

Fastholder Qliro i porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.