Salgssignal i USA – Kan Europa selv?

De amerikanske markeder startede året kedeligt. Hæver målkursen på cBrain .

Specielt Nasdaq Composite blev ramt og der er etableret et salgssignal på dagsniveauet, mens S&P 500 fortsat holder sit købssignal.

Skal “gappet” lukkes.

På ugebasis er begge indeks fortsat i køb. Men Momentum på månedsbasis har toppet tilbage i månedsskiftet november/december, hvilket indikerer, at 1. kvartal kan gå hen og blive kedeligt afkastmæssigt.

Gap 1:Er det lukket.
Gap 2: Er åbent.

DAX 30 har lukket ”gappet” på dagsniveauet 13601,71-13740,21 fra slut december. Spørgsmålet er, om det næste ”gap” fra december 13441,59-13456,63 nu skal lukkes.
Momentum på månedsbasis har også etableret en topformation, så også her er der tændt en advarselslampe.

cBrain på ugebasis.


Hæver målkursen på cBrain

Der er fart på cBrain og aktien er brudt igennem modstandsniveauet 200. Vælger derfor at hæve målkursen og stop-loss for cBrain og holder aktien i porteføljen. Nyt målkurs er 245 og stop-loss er 180.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.