Sabiti

BørsUdsigten: Rent Køb i S30 – mod 1.717? EXIT USD!

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,4 pct. og 1,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. til morgen, mandag.

De europæiske aktier lukkede lavere med fald på mellem 0,2 pct. pg 0,7 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,6 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt højere nu til morgen, mandag.

 

Regnskabssæson:

Den danske regnskabssæson åbner for alvor med regnskaber fra Össur, tirsdag., onsdag: Novozymes og Ringkøbing Landbobank. Regnskabet for sidstnævnte bliver ikke den store overraskelse efter profitwarning. Torsdag: Topdanmark, NNIT og Nordea. Topdanmark vil nok lægge sig op af regnskabet fra Tryg, der har offentliggjort Q3 regnskab tidligere på måneden.

 

Sabiti:

Den iranske tanker Sabiti, der havde en eksplosion mens det sejlede i det røde hav, er nåede i går søndag tilbage til Iran. Her undersøges den for et formodet missilangreb.

Det betyder, at vi kan forvente en optrapning af krisen i mellemøsten. Der kan være tale om et piratangreb. Der kan være tale om et angreb fra Saudi Arabien – men hvorfor i det Røde Hav – eller der kan være tale om en eksplosion(hændeligt uheld). Svaret kommer nok snart. Om det så er et sandfærdigt svar får vi nok aldrig rede på.

Det første offer i en konflikt er altid sandheden.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med et fald på 0,4 pct. (11,75 point) i indeks 2.986,20.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.986), er der tale om en en opbremsning af den tertiære optrend, og starten på et nyt rally er udskudt på den korte bane. Et bekræftet købesignal ved brud af 3.027, indikerer en test af 3,300 niveauet. Chartformationen er dog ikke endeligt bekræftet!!

Der er opstået gap mellem 2.963 og 2.949 niveauerne. Det forventes lukket i den nærmeste fremtid. Det trækker negativt.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.920 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.987 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Stop Loss ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med et fald på 11,52 pct. (1,8 point) i 1020,78.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om en vending af den tertiære optrend efter bruddet af 1.028 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en ren optrend, selvom der tabes momentum.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst en lang position ved bruddet af 1.028 niveauet (købt i 1.014 niveauet). Genkøb ved brud af 1.032 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.050 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,9 pct. (15 point) i indeks 1.698 – er der tale om et bekræftet brud af det gamle topniveau i 1.693 niveauet. Det udløser rent købesignal, og momentum bibeholdes. Der er nu tale om et seriøst angreb på den gamle toplinie i 1.717 niveauet (april 2015).

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 1.603 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.667 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.635 niveauet. Stop loss ved brud af 1.615 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,2 pct. (21 point) i indeks 12.634 – er der tale om en reversal, og dermed risiko for salgssignal / vendesignal. Der tale om et brud af den tertiære acceleration, og mindst en opbremsning / sidelæns konsolidering. Der er fortsat tale om positiv trend, og signalerne er ikke bekræftet. Der er udsendt et stærkt købesignal ved bruddet af 12.630 niveauet, og dermed en indikation om en test 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018). Der er tale om en ny test af af 12.630 niveauet – denne gang oppefra (støtte) Testes NU. Et falsk købesignal kunne udløse et lidt større negativt tilbageslag.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.213 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.630 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. (solgt i 12.225 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.490 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,696) til morgen, mandag, er der tale om en bekræftet negativ trend (konsolidering), efter den stigende sekundære trend blev brudt i 6,79 niveauet, og udløst et salgssignal. Bruddet af 6,74 niveauet har udløst et EXIT signal på USD.

BørsUdsigten vurderer, at det mere og mere ligner en topformation i form af en mulig SHS-formation i USD

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Genkøb ved brud af 6,72 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,79 niveauet. (købt i 6,74 niveauet). Genkøb ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Aramco (det statsejede saudiarabiske olieselskab) har igen igen udskudt deres IPO til efter regnskabsmeddelelsen. Det skyldes angrebet på de saudiarabiske olieinstallationer. Angrebet highlighter den geopolitiske risiko ved en investering i selskabet. Samtidig har afbruddet af en del af olieproduktionen medført usikkerhed om de økonomiske konsekvenser.

Det iranske VLCCer der blev ramt af en eksplosion i det Røde Hav, er nu nået Iransk Havn. Vi må formode at der kommer en udmelding om årsagen i løbet af de kommende dage.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (59,3) til morgen, mandag, er der tale om en tertiær optrend, hvor presset kommer fra neden. Brud af 60,5 udløser købesignal. Brud af 59 udløser salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 59,3 niveauet. Stop loss ved brud af 59 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet (solgt i 64,2 niveauet). Stop loss ved brud af 57,6 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.