Så skal der festes

Matas kunne i deres seneste kvartalsregnskab fremvise en stærk vækst i forretningsområdet High End Beauty. Det er blandt andet salget af makeup, som er blevet understøttet af, at man vender tilbage til sin arbejdsplads og man nu igen kan gå til fest.

Den positive udvikling i makeup-salget betyder, at det svenske firma Lyko Group er ekstra interessant i den kommende tid. Aktien toppede i september/oktober 2020 i niveauet 410 og i dag handles aktien i niveauet 259.

Der er salg i aktien på både dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. Det samme gælder de glidende gennemsnit, som på ugebasis etablerede et ”Death Cross” i midten af juli.

De tre indikationsmodeller bevæger sig vandret både når det gælder MACD, Momentum og RSI. RSI på ugebasis er ved 20.

Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 240 og herefter i niveauet 220, mens der er modstand i niveauet 300 og herefter i niveauet 320.
Aktien kommer med på kandidatbænken.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.