Roen har sænket sig over markedet eller?

De kinesiske myndigheder indfører fortsat coronarestriktioner, hvilket er med til at sende olieprisen ned.

Mandag lukkede i et minus, og der var igen fokus på de to høreapparatsvirksomheder på den danske børs som begge faldt tilbage. GN Store Nord holder fast i salgssignalet som ellers i sidste uge var ved at etablere et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Men kursen sluttede ikke over modellens øvre kanallinie. RSI er over 40 og der er en stigende tendens i Momentum. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 200 som en modstandslinie.

Tirsdag aften var der endnu en investor som meldte sin ankomst, Den Norske Bank.
Demant har også været tæt på at etablere et købssignal i Bollingerkanalen, men kursen faldt tilbage og har fastholdt salgssignalet. RSI har ramt 45 og MACD er fortsat under 0. Nærmeste støtteniveau er ved 180, mens nærmeste modstandsniveau er ved 220. Afvent udviklingen.

Tirsdag var der fokus på Alm. Brands kapitaldag, hvilket fik aktien til at stige op i niveauet 11,6. Den stigende tendens betyder, at der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 60 og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit på ugebasis. MACD er over 0. Aktien ser interessant ud på niveauet. Vi fastholder aktien i vores portefølje.

Onsdag var der fokus på finans- og medicinal-aktierne. Det gav stigninger til Zealand Pharma, Bavarian Nordic og Össur på medicin-siden og på banksiden var det Sydbank og Nordea.
Firstfarms var med regnskab fra morgenstunden. Omsætningen i de første 9 måneder ramte 291 mio. kr. mod 248 mio. kr. året før. Resultat før skat blev 77 mio. kr. mod 24 mio. kr. året før. Aktien handles omkring 80 og fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 105-110. Teknisk har aktiekursen været i en sivende tendens fra toppen i april, som var i niveauet 98 og kursen fandt en bund i niveauet 70 i september/oktober og onsdag blev aktien handlet i niveauet 80.

Stigningen har givet købssignal i Bollingerkanalen, de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og der bliver etableret et Golden Cross i løbet af 2-3 uger. RSI har ramt 55, mens MACD er under 0. Modstandsniveauet 82 tester i øjeblikket, og bliver det brudt, er næste modstandsniveau ved 88 og herefter i niveauet 100. Nærmeste støtteniveau er ved 70 og herefter i niveauet 64. Aktien ser interessant ud på niveauet (jeg ejer aktien i selskabet).

Torsdag var der fokus på blandt andet Torm og D/S Norden der begge faldt tilbage og det er på trods af positive regnskaber. Men begge aktier er steget med 273 pct. og 108 pct. år til dato og det har været fristende for flere investorer at sikre sig deres gevinst her op til jul. Fastholder dog D/S Norden i vores portefølje.

En af de mest stigende aktier torsdag var NNIT. I 2016 blev aktien handlet i niveauet 290 og i oktober ramte aktien kurs 50. Torsdag blev aktien handlet i niveauet 59.8.
Der er etableret nye købssignaler på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit med et Golden Cross.
På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et købsignal, mens det korte glidende gennemsnit på 8 uger er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 65. RSI er over 40, mens MACD fortsat er under 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation. Nærmeste modstandsniveau er ved 70 og herefter i niveauet 85, mens der er støtte i niveauet 50 og 45. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet).

I den kommende uge er der fokus på SAS som kommer onsdag. Af sidepapirer kommer RTX og German High Street Properties tirsdag.

C25-indekset holder fast i købssignalerne både på dags- og ugeniveauet. De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 68 og MACD er over 0. Momentum er stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 1700 og herefter i niveauet 1750, mens der er støtte i niveauet 1550 og herefter i niveauet 1500.

DK Portefølje
Tager tabet i SimCorp. Noble og UIE er på salgslisten. 

Nordisk portefølje

Er trenden vendt?
Torsdag er det Thanksgiving, så det amerikanske marked er lukket. Onsdag var der tal fra den amerikanske økonomi der viste en stigning i antallet af nytilmeldte ledige som ramte 240.000 mod forventede 223.000. Markedet forventer dog fortsat en renteforhøjelse i forbindelse med næste Fed møde i december, men måske stopper Fed, før de når 5 pct. som markedet forventer.
Olielagerne faldt med en 1 mio. tønder.

Regnskaber i den kommende uge: salesforce.com, Intuit Inc., Dollar General, Synopsys, Snowflake, Workday, Marvell Technology, The Kroger samt CrowdStrike Holding.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens både på dags- og ugeniveauet. Der er købssignal i Bollingerkanalen og det samme billede ser man i de glidende gennemsnit.
Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 55 og MACD er over 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.

Nasdaq Composite bevæger sig vandret i niveauet 10.500-11.500. Der er etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på dagsniveauet. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret et nyt købssignal. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2 -4 uger.
RSI har ramt 50, mens MACD er under 0.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Stigende tendens i Japan
Der er fortsat købssignal i det japanske marked på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på dagsbasis ligger i niveauet 27.600 som en støttelinie.  Det ser ud til, at det japanske indeks er kommet fri af modstands- og støtteniveauet ved 28.500.


Købssignalerne på dagsniveauet fastholdes og det samme ses på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross i næste uge. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 60 og MACD er over 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 29.000 og herefter i niveauet 29.500, mens der fortsat er støtte i niveauet 27.500 og herefter i niveauet 25.500.
Strategi: Fastholder køb på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 holder fast i købssignal i indekset både på dags- og ugeniveauet. Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80 og MACD er over 0. Momentum er brudt igennem glidende nedefra for 2 uger siden.
Modstandsniveauet 2100 bliver fortsat testet, nærmeste støtteniveau er fortsat 2060. Næste modstandsniveau er ved 2200, mens der er støtte i niveauet 1900 og herefter i niveauet 1850.


Er den billige svenske krone blevet en sovepude for selskaberne? Måske, det betyder at flere svenske selskaber muligvis skal igennem en optimering i løbet af 2023-24, hvis deres valuta begynder at stige. Den svenske Riksbanken hæver renten som ventet med 0,75.
Strategi: Ændre til hold.

Frankfurt DAX tester modstandsniveauet 14.500 og det har nu stået på siden midten af november. På ugebasis er købssignalerne fortsat intakte og de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i denne uge.
Den positive tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80 og MACD er over 0. Den positive tendens kan også ses i Momentum.


Nærmeste modstandsniveau er ved 15.000 og herefter i 15.400, mens der er støtte i niveauet 14.000 og herefter i niveauet 13.000.
Det tyske IFO-index steg til 86,3 mod 84,5 i forrige måned. Det viser, at det går bedre i tysk erhvervsliv.
Strategi: Afvent udviklingen i tyske aktier.

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er Per Aarsleff Holding og D/S Norden.
Per Aarsleff Holding-aktien har været i en stigende tendens siden bunden i oktober. Det store spørgsmål er, om tendensen er brudt? Lægger man linie på toppene fra april, så er den ikke, brudt men ser man bort fra den, så er nedtrenden brudt.
På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i midten af oktober.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etableret for 3 uger siden og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross, da begge de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.
Den stigende tendens i kursen trækker oppe i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 55 og MACD er over 0. Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Nærmeste modstandsniveau er ved 230 og herefter i niveauet 250. Der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 180. Aktien ser interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet).

D/S Norden holder fast i den stigende tendens efter selskabet har udbetalt udbytte. På dagsniveauet er der divergens mellem Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross for 10 dage siden og der er gap i niveauet 388,80- 411.
På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 310 som en støttelinie.

Faldet i aktiekursen har sendt Momentum ned og RSI er faldet tilbage til 53. MACD er ligeledes faldet tilbage og har etableret en topformation, men er fortsat over 0.
Nærmest støtteniveau er ved 330 og herefter i niveauet 305, mens der er modstand i niveauet 390 og herefter i niveauet 440. Aktien bliver i porteføljen.

Guldet med nyt signal
Guldet har tabt en smule Momentum i ugen der er gået. RSI har ramt 63 og MACD er over 0. Lundin Gold har gjort nye fund og er brudt igennem modstandsniveauet 90 og ser interessant ud med et nyt all time high.

SEK/DKK: stiger igen og er kommet op i niveauet 68,5, men Bollingerkanalen er fortsat i salg både på dags- og ugeniveauet. RSI er under 50.

EUR/USD: tester niveauet 1,04 og det er anden gang på ugebasis. RSI er over 60 og Momentum er i en stigende tendens. En svag dollar er godt for inflationen i Europa.

Metalmarkedet: Der har været et mindre tilbagefald i industrimetallerne. Men købssignalerne er fortsat intakte.

Landbrugsmarkedet: De fleste landbrugsprodukter oplever en faldende tendens i prisen. Kaffe er i denne uge gået lidt imod tendensen og steget. Kaffeprisen er nede med 35 år til dato.

Brent holder fast i salgssignalet fra sidste uge. Tilbagefaldet i kursen kan ses i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 42, mens MACD er under 0.
Nærmeste støtteniveau er 75-78, mens nærmeste modstandsniveau er ved 98-100.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.