Rockwool nyder godt af lave energipriser

Print Friendly, PDF & Email

De lave kulpriser er godt for Rockwool, for så bliver produktionsomkostningerne holdt nede og indtjeningen stiger på isoleringsmaterialet. Endvidere har flere markeder oplevet en øget efterspørgsel på nye ejendomme, hvilket øger behovet for isolering. I flere lande har man øget energirenovering af de gamle ejendomme.

Rockwool Bollinger på ugebasis.

Rockwool Bollinger på ugebasis.

Teknisk er der en fortsat opadgående tendens på ugebasis i aktien, og der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1000 på ugebasis som en støttelinie. Hastigheden er aftagende i MACD og Momentum på ugebasis, men den overordnede tendens peger fortsat opad. RSI har været oppe i niveauet 85 og er nu faldet tilbage til niveauet 78.

Rockwool på ugebasis.

Rockwool på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er stigende. Stigningen betyder, at Momentum-kurven er brudt igennem det glidende gennemsnit på månedsbasis. Det er tredje gang på 10 måneder, at modstandsniveauet 1100 er under test. Bryder kursen igennem modstandsniveauet, så er næste modstand ved 1200 og herefter i niveauet 1300. Giver aktien en hold-anbefaling på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.