Rentesænkning og hvad nu??

C25 på ugebasis.

Den europæiske centralbank har sænket renten og den amerikanske centralbank har sænket renten men hvad hjælper det? Tænker at det korte kan give lidt til aktiemarkederne, men langsigtet er det ikke den rigtige medicin.

Scandinavian Tobacco Group meddelte mandag, at man har købt det hollandske selskab Royal Agio Cigars. Handlen kan sikre Scandinavian Tobacco Group adgang til vigtige markeder for maskinfremstillede cigarer i Frankrig, Belgien og Holland. Samtidig styrker man sin position i Italien og Spanien. Det hollandske selskab har 3200 ansatte og omsætter 133 mio. euro og havde en EBITDA på 18 mio. euro. Teknisk har aktien været i en faldende tendens fra topformationen i februar 2018, hvor kursen var i 125 og nu handles aktien i 78. Signalmodellerne er gået i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens i kursen og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI er i niveauet omkring 52-54. Vores analysemodel indikerer en fair pris pr. aktie på 86 kr. med den nuværende forretning. Den langsigtede investor køber på nuværende niveau. Bemærk at jeg ejer selv aktier i selskabet.

NNIT meddelte tirsdag, at man havde indgået en aftale med energikoncernen Norlys om centrale it-systemer, som lægges sammen i skyen og aftalen dækker over en femårig periode. NNIT-aktien har været en hård tid igennem. Aktien er faldet fra 200 til niveauet 70 i slutningen af august, men kursen har rettet sig de sidste par dage og nu handles aktien i niveauet 75-80. Stigningen i aktien betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis skal kursen igennem 100, før der kommer en signalændring i Bollingerkanalen. Den positive tendens i kursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er fortsat under 20 og MACD er under 0, så det er noget for den spekulative investor.

Onxeo var blandt de mest stigende aktier på torsdagens danske børs. Der var gode nyheder fra selskabets pipeline om positiv nyhed fra et fase 1b-studie. Teknisk har aktien været i en faldende tendens det sidste års tid og signalmodellerne er i salg og har været det det meste af året.

Demant som blev ramt af hackerangreb den 3. september er fortsat i gang med at genskabe deres system. Dog er flere områder kommet op og køre, men værst ser det ud i Asien. Demant forventer, at alt er på plads om godt en måned, men har svært ved at sætte tal på. Teknisk er aktien faldet tilbage og tester nu støtteniveauet 185.

Der kommer ikke rigtigt nogen interessante regnskaber fra de nordiske lande i denne uge, så det bliver makro og muligvis overraskelser fra  kan og vil ramme markedet.

C25 på ugebasis.

C25-indekset bevæger sig fortsat vandret i niveauet 1100-1170. Signalmodellen Bollingerkanalen har etableret et købssignal på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1130 som en støttelinie. Trods den manglende stigende tendens så er der en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i niveauet 58 på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er ved 1090, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1250. Der er et par interessante signaler i flere aktier, som er vendt rundt, men pas på med at geare op.

 

DK portefølje
Fastholder porteføljen. På salgslisten er Alm Brand, Royal Unibrew og Demant. Har hævet stop-loss på Bavarian Nordic og Coloplast.


Nordisk portefølje

Haldex er ramt af, at den tyske hovedaktionær har solgt alle sin aktier i selskabet med en rabat på 20 pct. Forventer en rebound i løbet af den kommende uge.

Kan den positive tendens holde?
Torsdagens amerikanske nøgletal overraskede positivt på flere parametre. Antallet af nytilmeldt ledige overraskede positivt med 208.000 mod forventede 212.000. Boligsalget af eksisterende boliger var højere end ventet og de ledende indikatorer var bedre end ventet i august.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Nike, Micron Technology, Carnival Corp., AutoZone, McCormick & Com samt Conagra Brands.

S&P 500 har svært ved at kører videre.

S&P 500 holder sig fortsat over 3.000 og købssignalet er fortsat intakt i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 2925, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 2950. Der er en begyndende positiv tendens i Momentum, mens RSI er faldet tilbage til niveauet omkring 60 efter en top i niveauet omkring 70. Næste modstandsniveau er ved 3.100 og herefter i niveauet 3.200.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite holder fast i købssignalet fra begyndelsen af september på dagsniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 8050 som en støttelinie. På ugebasis er der etableret købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen efter 5 uger med salg. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er faldende, mens MACD er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 8300 og herefter i niveauet 8400, mens nærmeste støtteniveau er ved 8000 og herefter i niveauet 7800.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

 

Nikkei holder fast i 22.000

Det japanske marked holder fast i den stigende tendens og indekset er fortsat oppe i niveauet omkring 22.000. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men det lange glidende gennemsnit ligger øverst i niveauet 21.500. Stigningen i indekset har sat gang i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 55 og MACD har passeret 0. Der er en stigende tendens i Momentum på månedsniveauet, som nu har stået på siden juni. Nærmeste modstandsniveau er ved 23.000 og herefter i niveauet 24.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 21.400 og står i niveauet 20.400-20.600.
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

Det japanske marked på ugebasis.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og er brudt igennem 1660. Det betyder, at købssignalet fra august fortsat er intakt på dagsniveauet. På ugebasis er der også købssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” på ugebasis i løbet af 2-3 uger.

Er på bænken.

Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er 1720 og herefter i niveauet 1795, mens nærmeste støtteniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1520.
Strategi: Køb svenske aktier.

DAX på ugebasis.

Frankfurt Dax 30 har tabt pusten efter at have testet niveauet 12.500 og handles nu vandret i niveauet 12.400-12.500. Det lange glidende gennemsnit ligger over det korte glidende gennemsnit, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Den stigende tendens i kursen trækker fortsat op i de tre indikationsmodeller som MACD, Momentum og RSI. Nærmeste modstandsniveau er ved 13.000 og herefter i niveauet 13.500, mens nærmeste støtteniveau er ved 12.000 og herefter i niveauet 11.600-11.800.
Strategi: Afvent udviklingen i DAX

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er  Novozymes og NKT
Attentat mod de to saudiske olieanlæg har lagt en bund under ethanol-markedet, hvilket på kort sigt kan gavne Novozymes. Novozymes-aktien har fundet støtte i niveauet 270 og er blevet handlet op i niveauet  290-300. På dagsniveauet ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet 290.

Er på bænken.

På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis og kursen skal over niveauet 305-310, før der bliver etableret et købssignal på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 310 og herefter i niveauet 350, mens der er støtte i niveauet 270 og 230. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens, hvilket gør, at aktien ser interessant ud. Tager aktien med på kandidatbænken.

NKT kunne fredag meddele, at selskabet var blevet valgt som den foretrukne leverandør til Englands store havvindmøllepark på Dogger Bank. Teknisk var der etableret et købssignal på ugebasis i sidste uge, da Bollingerkanalen gik fra salg til køb. I august blev niveauet 85 testet som et støtteniveau og i dag handles aktien i niveauet 115. Den stigende tendens har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 58, mens MACD er tæt på 0.
De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

Har NKT fundet bunden.

Momentum har været i en stigende tendens siden årsskiftet, hvilket bekræfter den positive tendens i kursgrafen. Nærmeste modstandsniveau er ved 120-125 og herefter i niveauet 140, mens der er støtte i niveauet 85-90 og herefter i niveauet 80. Spekulativt køb på niveauet. Bemærk jeg ejer aktien.    

Hvor højt kan olien gå?
Guldet konsoliderer sig i niveauet omkring 1500. Signalmodellerne er alle i køb på ugebasis og kursen skal igennem 1450, før det bliver ændret til et salgssignal. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation.

Topformation

SEK/DKK: Bevæger sig vandret i niveauet 69,5-70. Bryder kursen igennem 70,5, bliver der etableret købssignaler på ugebasis.

Metalmarkedet: Industrimetallerne ser stadig interessante ud. Tin har dog mistet sin hastighed og bevæger sig vandret i øjeblikket, mens de øvrige fortsætter den stigende tendens.

Landbrugsmarkedet: flere afgrøder viser en stigende tendens blandt andet indenfor sæsonrelaterede varer som sukker og kakao, som der sikkert er øget efterspørgsel på her op imod jul.

Tilbage i en stigende tendens.

Brent Spot holder fast i den stigende tendens, hvilket har givet et købssignal på ugebasis. Den stigende tendens trækker op i de fleste indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 72, mens der er støtte i niveauet 64.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.