Rentemøde med klarhed

Vi må vente til december for en eventuel justering af den amerikanske rente. Frem til da må vi krydse fingre for, at de amerikanske nøgletal bevæger sig i den rigtige retning og der ikke bliver usikkerhed i FED.

I MidCap-sektoren er det B&O, Schouw, D/S Norden og Matas med Momentum over 1,5. Matas der var i 112-114 i slutningen af juni er kørt op og handles i niveauet 124-126, hvilket har sendt Bollingerkanalen og Parabolic i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit har etablerer et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er et positivt Momentum på uge- og månedsniveauet og nærmeste modstandsniveau er ved 128 og et brud af det kan sende aktien op imod 135, som var et modstandsniveau i januar 2016 og marts/april 2016 og tilbage i december og januar 2015 var det et støtteniveau i den stigende tendens. Aktien sættes på kandidatbænken.

NKT Holding meddelte onsdag, at de køber ABBs højspændings-kabelforretning og man samtidig vælger at opdele forretningen i to børsnoterede selskaber med en kabelforretning og en rengøringsudstyrsforretning. NKT Holding betaler 5,3 mia. kr. for ABBs forretning, som juni 2016 havde en ordrebog på 8,3 mia. kr. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden begyndelsen af juli, hvor aktien blev handlet i 320 og frem til midten af september, hvor aktien ramte 400 og faldt tilbage i niveauet 375. Der er køb i Bollingerkanalen og Parabolic, og det har stået på siden begyndelsen af august. Der er en positiv tendens i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Fastholder købsanbefaling på aktien.

A.P. Møller-Mærsk meddelte torsdag, at man deler forretningen op i to enheder: en transport- og logistikselskab og en Maersk Oil og olierelaterede forretningsenheder. Den olierelaterede enhed vil blive udskilt fra A.P. Møller-Mærsk. Teknisk har aktien etableret en stigende tendens, men er i første omgang blevet afvist og faldet tilbage til niveauet, men torsdagens nyhed trak op i kursen igen. Nærmeste modstandsniveau er ved 10.300, mens støtteniveauet er ved 9.600. Afvent udviklingen.

Small Cap-aktien Gabriel Holding opjusterede forventningerne i sidste uge, hvilket sendte aktien op i et niveau 600, som man skal tilbage til 2006 og 2007 for at finde aktiekursen i det niveau.  Gabriel forventer nu en omsætning på 385 mio. kr. mod 334 mio. kr. sidste år og et resultat før skat på 37 mio. kr. mod 27 mio. kr. året før. Aktien er steget 140 pct. i år, så afvent udviklingen trods opjusteringen.

Össur har været i fokus i ugen der er gået. Om det er den megen opmærksomhed selskabets produkter har fået grundet de Paralympiske Lege kan ikke afvises. Selskabets aktier har i hvert fald haft en stigende tendens fra 24,5 og nu i 26 på 14 dage. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis i Momentum og RSI stiger, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Momentum på månedsniveauet peger opad.

Den kommende uge byder ikke på nogen interessante regnskaber og markederne vil derfor være afhængige af nøgletallenes udvikling.

C20-indekset har rettet sig i de sidste syv dage og nærmer sig en test af modstandsniveauet 345, som er blevet testet et par gange i august og september. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg og kursen skal over 970 for at komme i køb. Nærmeste modstandsniveau er 1000 og herefter i niveauet 1050. Nærmeste støtteniveau er ved 900-910 og herefter i niveauet 860.

C20 på ugebasis.

C20 på ugebasis.

Der er en positiv tendens i RSI, mens Momentum bevæger sig vandret, og man skal fortsat være kritisk med investeringer i danske aktier.

DK Portefølje
Det bliver et farvel til Zealand Pharma. Hæver stop-loss for NKT Holding for at beskytte gevinsten.

dkport

Nordisk portefølje
Har samlet op i SAAB.

nord

Ingen renteforhøjelse i USA

Den amerikanske nationalbank hævede ikke renten onsdag aften, men fastholder den på det nuværende niveau, hvilket fik markedet til at kvitter med en stigning på 1 pct.

De amerikanske nøgletal var torsdag i hver sin retning. Det amerikanske boligsalg viste en svagere udvikling end ventet, mens antallet af nytilmeldt ledige var bedre end ventet af markedsdeltagerne.

Den kommende uge byder på følgende regnskaber: Pepsico, Nike, Costco,  Paychex, ConAgra Foods samt McCormick.

Dow Jones Industrial Average bevæger sig vandret i niveauet 18.000-18.500. Støtteniveauet 18.000 har i første omgang bestået sin test, da kursen ikke brød igennem niveauet. Signalmodellen Bollinger er fortsat i salg på ugebasis og den øvre kanallinie ligger i niveauet 18.600. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis. RSI har etableret en bundformation og stiger og er nu i niveauet over 60, mens Momentum er i en faldende tendens, men den er dog aftagende.

Dow Jones med den bund.

Dow Jones med den bund.

S&P 500 holder sig over niveauet 2150 og der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er brudt op over 65 og det ser positivt ud. Bollingerkanalen er fortsat i salg og kursen skal igennem modstandsniveauet 2160 for at der bliver etableret et nyt købssignal.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 på ugebasis.

Det lange glidende gennemsnit på ugebasis i kursgrafen er i niveauet 2125. Nærmeste modstandsniveau er ved 2180 og herefter i niveauet 2200, mens nærmeste støtteniveau er ved 2100 og herefter 2020-2040.

Holder det ?

Holder det ?

Nasdaq Composite har bevæget sig lidt hurtigtere end de to gamle indeks og handles nu over modstandsniveauet 5250, hvilket er første gang i indeksets historie. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 5000. Bollingerkanalen holder fast i sit købsignal på ugebasis og det har nu stået på siden begyndelsen af juli. Nærmeste støtteniveau er ved 5100, mens nærmeste modstandsniveau er 5300 og herefter i niveauet 5350. Der er en positiv tendens i RSI på ugebasis, som har ramt niveauet 75, mens Momentum bevæger sig vandret.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Japan bevæger sig vandret

Det japanske marked holder fast i den vandrette formation i niveauet 16.500-17.000.  De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 uger siden og nu tester kursen i indekset det lange glidende gennemsnit på ugebasis som en støttelinie. Signalmodellen Bollinger er fortsat i køb på ugebasis og den nedre støttelinie i modstand er ved 16.400.

Japan med "Golden Cross"

Japan med “Golden Cross”

Der er divergens mellem de 3 indikationsmodeller på ugebasis, idet RSI falder, mens Momentum har etableret en bundformation og stiger. MACD har etableret en top. Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens.
Strategi: Ændre til hold fra køb.

OMX S30 holder fast i den stigende tendens i indekset, og der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er oppe i niveauet omkring 70, hvilket indikerer, at indekset er styrket den seneste tid. Det nærmeste støtteniveau er ved 1380 og herefter i niveauet 1340, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1450 og herefter i niveauet 1480.

Trend er brudt

Trend er brudt

Der er købssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis, og det har nu stået på siden midten af sommeren. Signalmodellernes nedre støttelinie er ved niveauerne 1370 for Bollinger og 1320 for Parabolic.
Strategi: Fastholder køb.

Kinnevik

Kinnevik

Kinnevik har været i en faldende tendens siden slutningen af juli og frem til for 5 dage siden. Nu tester aktien igen modstandsniveauet 220, som var et modstandsniveau i juli. Der er divergens mellem de to signalmodeller på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI, mens MACD bevæger sig vandret. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 5 uger siden og nu testes det lange støttelinie. Holder støtteniveauet omkring de 205-210, så tager jeg aktien med i porteføljen. 

Dax på ugebasis

Dax på ugebasis

Frankfurt, Dax 30 har rettet sig efter en kort korrektion i sidste uge, hvor indekset var nede og tester niveauet 10.400. Korrektionen trak ned i de tre indikationsmodeller, men i de sidste par dage har der været positiv tendens i markedet, hvilket har fået Momentum og MACD til at etablere en bundformation. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 10.200. Modstandsniveauet 10.800 er blevet testet to gange i de seneste to måneder og nu er indekset på vej op mod de 10.800. Et brud kan sende indekset op imod 11.200.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Coloplast på kandidatbænken

Coloplast har givet et negativt afkast på 7,2 pct. i år. Det eneste kvartalsregnskab, som er på 9 måneder og er fra august viste en omsætningsvækst på 6 pct. og EBIT sluttede med en stigning på 8 pct. og gik fra 3.286 mio. kr. til 3.562 mio. kr. året før, mens overskuddet viste en stigning på 17 pct. fra 2,3 mia. kr. til 2,7 mia. kr. Den store fremgang i resultat efter skat skyldes blandt andet de meget lave finansielle omkostninger og så en pæn fremgang i driften. Nøgletallene viste ligeledes en positiv vækst og overskudsgraden kom op på 33 pct.

Der har været vækst i alle 4 forretningsområder: Stormi, Kontinens, Urologi samt Hud- og Sårpleje. På stormi-området er det fortsat Europa, som trækker. Men nylanceringen af SenSura på det russiske, kinesiske og algeriske marked har bidraget positivt til væksten. I modsat retning har USA trukket med et negativt indkøbsmønster samt en lagerreduktion hos distributørerne.

På kontinens-området har salget været drevet af en positiv udvikling i Europa samt Argentina og Rusland. I USA og Saudi-Arabien har der været en nedgang i salget, da de er ramt af lagernedbringelse.

I urologi-forretningen er det igen Saudi-Arabien og Brasilien, som har oplevet en negativ udvikling, mens Europa igen trækker. Udviklingen i salget af kirurgiske engangsprodukter var positivt påvirket af et godt salg.

Der har været en positiv tendens i hud- og sårpleje, hvor væksten er kommet i Canada, Kina, Grækenland, Storbritannien, mens Saudi-Arabien igen trækker ned.

Coloplast

Coloplast

Teknisk bevæger aktien sig vandret i niveauet 500-530. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Der er ligeledes divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet der er en faldende tendens i MACD, mens der er en stigende tendens i Momentum og RSI.

Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket indikerer, at aktien i løbet af 1-2 måneder kan bliver interessant. Nærmeste modstandsniveau er 530 og herefter i niveauet 565-570, mens nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 480-490. Aktien tages med på kandidatbænken.   

 

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er: TK Development, Scandinavian Brake Systems samt TDC.

TK Development

TK Development

TK Development leverede i sidste uge et kedeligt regnskab, men fastholdt forventningerne, hvilket har fået aktiekursen til at stige og nu testes modstandsniveauet 7,6, der også blev testet i juli og august. Momentum på månedsniveauet stiger, mens det er faldet tilbage på ugebasis. MACD bevæger sig vandret, mens Momentum er faldende på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved kurs 8 og herefter i niveauet 8,6-8,8. Den spekulative investor kan samle op på niveauet.

Scandinavian Brake Systems

Scandinavian Brake Systems

Et andet Small Cap der er kommet gang i er Scandinavian Brake Systems, efter de har solgt aktiviteterne omkring Notox til Landson Emission Technologies for 30 mio. kr. Teknisk har aktien brudt den faldende tendens på ugebasis og der er etableret købssignaler i de to signalmodeller Bollingerkanalen og Parabolic. Der er ligeledes etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på uge- og månedsniveauet. Aktien tester nu modstandsniveauet 30-32, som tilbage i marts var et modstandsniveau og herefter er der modstand i niveauet 37. Nærmeste støtteniveau er ved 25-26 niveauet. Den spekulative investor tager med på turen.

TDC

TDC

TDC fortsætter i den stigende trendkanal, der blev etableret i februar/marts i niveauet omkring 29/30. I juni faldt aktien ud af den stigende trendkanal, men er kommet tilbage. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Momentums nærmeste modstandsniveau er ved 43 og herefter i niveauet 46-47, mens nærmeste støtteniveau er ved 34-35. Fastholder køb på niveauet.

Interessant udvikling i visse metaller

Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1300-1360, som også var tilfældet i sidste uge og det har nu stået på siden slutningen af juni 2016. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. Afvent udviklingen til kursen er over 1345.

EUR/USD bevæger sig vandret i niveauet 1,11-1,13. De glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i RSI og MACD på ugebasis, mens Momentum er faldet tilbage.

NOK/DKK er brudt igennem modstandsniveauet 81 og handles nu i niveauet 81,5. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og dermed holder den sig i den stigende tendens på ugebasis.

SEK/DKK bevæger sig fortsat vandret i niveauet 77,5-78 på ugebasis. Momentum har etableret en bundformation på månedsniveauet, hvilket indikerer, at der er en rebound på vej i den svenske krone.

Metalvaremarkedet holder fast i den positive tendens. Kobber hopper lidt op igen. Den samme positive tendens ses i bly og tin, mens nikkel og zink bevæger sig vandret.

Sukker på ugebasis

Sukker på ugebasis

Landbrugsmarkedet viser en positiv tendens i flere produkter. Sukker har taget et hop op i niveauet 600, mens hvede, soja og majs har etableret bundformation på ugebasis.

Olien

Olien

Brent Spot bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring 46-50. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på ugebasis og den samme tendens ses i MACD på ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente eventuelle køb af olieaktier og relaterede selskaber.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.