Renteforhøjelse i december

C20 på ugebasis.

Det er ganske vist, at der kommer en renteforhøjelse i december, det indikerer referat fra FOMC- mødet.

Topdanmark kunne mandag fremvise et kvartal, der viste et godt forsikringsresultat, mens investeringsresultatet blev ramt af den negative udvikling i aktiemarkederne, som man så det i august.

Teknisk har aktien været i en faldende tendens, og aktien toppede i februar og siden har kursen været faldende. Faldet har givet et salgssignal i aktien.

DSV har i denne uge udvidet aktiekapitalen med en privatplacering til en værdi af 5 mia. kr. Aktierne er placeret hos en institutionel investor. Placeringen gav et mindre tilbagefald i aktiekursen, men tendensen er fortsat stigende. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad. Anbefaler at man samler op i aktien ved tilbagefald.

H+H kunne i denne uge fremvise vækst i både omsætningen og EBIT. Omsætningen gik fra 404, 6 mio. kr. i 3. kvartal 2014 til 460 mio. kr. i 3. kvartal 2015. EBIT gik fra 29.9 mio. kr. i 2014 til 37,2 mio. kr. i 2015.  Teknisk er aktien brudt igennem modstandsniveauet 62, og næste modstandsniveau er over kurs 100. Der er genetableret et købssignal i Bollingerkanalen og Parabolic-modellen med de sidste to ugers stigning.

DFDS sejlede et godt resultat hjem til aktionærerne. Der er vækst i omsætningen på 6 pct. i forhold til 3. kvartal 2014, mens bundlinien viser en fremgang på i alt 59 pct. fra 375 mio. kr. i 3. kvartal 2015 til 595 mio. kr. i 2015 for 3 kvartal. Der var vækst i alle 5 shipping forretningsenheder. Det er specielt Channel Passenger og North Sea. Teknisk har aktien taget en kraftig rebound, hvilket har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Stigningen betyder, at den øvre linie i den stigende trendkanal bliver testet. Momentum på månedsniveauet har genetableret den stigende tendens, hvilket bekræfter den positive trend i DFDS-aktien.

Matas leverede et regnskab, der viste et mindre fald i omsætningen og i marginerne. Det fik aktien til at falde tilbage til kursniveauet omkring 120, der tidligere har været et støtteniveau tilbage i begyndelsen af oktober. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Bryder kursen over 125, ændrer signalet til køb. Bemærk jeg ejer selv aktier i selskabet.

Den kommende uge byder på en række mindre regnskaber. Mandag er det F. E. Bording og NTR Holding. Tirsdag er det Brøndby og Topsil. Onsdag er det RTX, Royal Unbrew samt UIE. Torsdag kommer Deltaq, FirstFarms og Gyldendal. Fredag lukkes af med Scandinavian Brake Systems.

RTX banker igen på modstandsniveauet 100, hvilket er 3. gang på 9 måneder. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er oppe i det overkøbte niveau. Momentum på månedsbasis er ved at etablere en bundformation, hvilket indikerer, at aktien kan blive meget interessant i den kommende tid. Bryder kursen igennem 100, er modstandsniveauet oppe i 110-115 og herefter i niveauet 140.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20 fortsætter den stigende tendens og tester modstandsniveauet 1000. Der er en positiv tendens i RSI og Momentum på ugebasis. De glidende gennemsnit nærmer sig et ”Golden  Cross” og ugen efter må man forvente det ”sædvanlige” sell off op til jul, hvor nogle skal have ændret deres positioner eller ikke vil ligge for tungt investeret op til årsafslutningen.

Signalmodellen  Bollinger har sin nedre støttelinie i niveauet 930, hvilket også var et støtteniveau i september. Nærmeste modstandsniveau er 1040, som var en top til i juli. Der er stadig opsamlingsmuligheder i danske aktier. Men med et afkast på 33 pct. i 2015 bliver 2016 forventeligt noget mere afdæmpet udvikling.

 

DK Portefølje
Det var godt, at jeg ikke solgte William Demant, for den fortsætter med at stige. Novo Nordisk og Zealand er fortsat under stop-loss.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
DSV 151028 280,90 276,80 320 260 -1% 3%
NKT Holding 151103 386,20 347,40 440 347 -10% 4%
Novo Nordisk 140131 216,50 382,70 415 385 77% 54%
Pandora ( ½ position) 130227 148,35 827,00 910 770 457% 83%
TDC 151026 36,70 36,50 41,5 33 -1% 3%
TopDanmark 150612 181,60 190,10 195 179 5% 2%
Torm 150803 95,23 102,10 107,5 95 7% -2%
William Demant 150818 562,00 648,00 685 600 15% -2%
Zealand Pharma 150916 148,00 144,00 165 150 -3% 5%
Solgt
Jyske Bank 150417 316,10 350,00 400 365 11% -2%
Vestas 141110 224,00 338,90 399 365 51% 27%
D/S Norden 150623 163,50 164,00 200 175 0% -2%

 

Nordisk Portefølje
Positiv udvikling i de nordiske aktier. Opus Group halter stadig efter.

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Bactiguard 150807 10,90 11,15 12 10 2% -1%
Elekta 150612 55,60 66,65 75 60 20% 1%
Opus Group 151005 6,85 5,90 10 6 -14% 5%
Rockwool B 150205 759,00 1077 1100 975 42% 25%
Trelleborg 151111 167,00 168,1 180 155 1% 1%
Swedish Match 150807 267,50 290,7 295 250 9% -3%
Swedol 150213 15,80 19,5 25 18 23% 23%
Wihlborg 150710 152,50 171,5 175 158 12% 1%
Solgt
ICA-Gruppen 150417 303,70 294,00 340,0 295 -3% -7%
ConCordia 150529 17,80 16,60 25 18 -7% -4%
Cloetta 120111 16,00 24,60 28 25 54% 134%

 

Flotte nøgletal fra USA

De amerikanske nøgletal viser fortsat en positiv udvikling hvilket styrke forventningerne til en renteforhøjelse i løbet af december.

Spectrum Brands er noget af en blandet landhandel. Selskabet producerer en række rengøringsmidler, ukrudtbekæmpelsesmidler, forskellige hvidevarer samt låsesystemer. Aktien har stået stille i år. Bryder kursen igennem 98, ser aktien interessant ud.

Den kommende uge byder på regnskaber fra HP, Deere, Hormel Foods, Tyson Foods samt Campbell Soup og Palo Alto Networks.

Dow Jones på ugebasis
Dow Jones på ugebasis

Dow Jones tester igen modstandsniveauet 18.000, og det er anden gang, at indekset når op i det niveau. Indekset skal helst stige de kommende uger, for ellers etablerer de glidende gennemsnit et ”Death Cross” i løbet af 2-4 uger. Nærmeste støtteniveau er ved 17.000 og herefter i niveauet 16.000. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis indikerer, at markedet kan bryde igennem 18.000.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 tester niveauet 2100, som også bliver testet tidligere på året. De glidende gennemsnit er ved at etablere et ”Golden Cross” på ugebasis, men indekset skal over 2100, før det lykkes. Momentum på ugebasis er fortsat en stigende tendens, og den samme stigende tendens ses i RSI. Nærmeste støtteniveau er ved 1960-2000.

Nasdaq
Nasdaq

Nasdaq Composite nærmer sig en test af modstandsniveauet 5200. Der er ikke etableret et ”Golden Cross” på ugebasis endnu, og dermed er udviklingen identisk med udviklingen i de to gamle indeks. RSI har ramt 50 på ugebasis. Bollingerkanalen har været i køb i 5 uger. Bollingerkanalens nedre støttelinie er i niveauet 4750.
Strategi: Hold på amerikanske aktier.

 

Nikkei fortsætter den stigende tendens
Det japanske indeks fortsætter den stigende tendens. Stigningen trækker RSI op i det overkøbte niveau på ugebasis. Momentum på månedsniveauet stiger ligeledes. Den japanske økonomi er fortsat afhængig af den meget lavere rente i samfundet. Børsnoteringen af Post vil øge efterspørgselen på aktier i markedet, da Post’s bankenhed skal levere et højere afkast end obligationsrenten.

Japan
Japan

Nærmeste modstandsniveau er ved 21.000 og herefter i niveauet 22.500.
Strategi: Fortsat køb på japanske aktier.

Stockholm på ugebasis
Stockholm på ugebasis

OMX S30 har stået stille i ugen, der er gået i niveauet omkring 1500. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på ugebasis, og den samme tendens ses i MACD på ugebasis. På månedsniveauet er der en positiv tendens, hvilket bekræftes af, at hastigheden er tilbage i det svenske indeks. Den svenske økonomi viser også en bedring i den med et stigende BNP. Forventer at flere svenske aktier bliver interessante i 2016.
Strategi: Køb på svenske aktier.

Millicom
Millicom

Millicom Int. har etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cross” på dagsniveauet. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er ”gap” i niveauet 468,6-507 og kursen er i niveauet 487, så der er 4 pct., hvis gappet bliver lukket. Momentums faldende tendens er aftagende, hvilket åbner muligheden for en rebound i aktien i den kommende tid.

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 er brudt over 11.000. Stigningen i indekset har efterladt det med et ”gap” i niveauet 10763-10782. Den stigende tendens i indekset trækker op i Momentum på ugebasis. Der er ligeledes en stigende tendens i RSI og MACD på ugebasis. Holder bruddet af 11.000, så skal man købe op.
Strategi: Fortsat hold på tyske aktier.

 

Royal Unibrew: Lurer nye opkøb?
Integration af det finske bryggeri Hartwall er forløbet godt, men markedet har oplevet et fald i afsætningen. Faldet i Finland skyldes forbrugertilbageholdenhed, mens de baltiske markeder har vist en positiv udvikling i afsætningen, som det fremgår af kvartalsregnskabet fra august.

I Vesteuropa faldt afsætningen en smule, mens nettoomsætningen stod stille. Tilbagefaldet skyldes forbrugertilbageholdenhed i Italien. Endvidere har Royal Unibrew introduceret de første produkter fra mikrobryg-kategorien under navnet Lottrup og Schoøtz.

Med fusionstendens blandt de store bryggerier kan det brede sig til de mellemstore bryggerier spørgsmålet er om Royal bliver købt eller køber.

Royal Unibrew
Royal Unibrew

Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens efter etablerering af en bundformation i slutningen af august/september. Der er etableret et købsignal i slutningen september i Bollingerkanalen, og det samme er tilfældet i Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i slutningen af oktober.

RSI har ramt niveauet 80, hvilket indikerer, at aktien er oppe i det overkøbte niveau på ugebasis. Momentum på månedsniveauet har fortsat den stigende tendens. Holder kursen sig over 270, så anbefales det at købe aktien.

 

Teknisk kommentar til Topdanmark. IC Group samt Per Aarsleff

Topdanmark rejser sig igen efter 9 måneder uden afkast til investorerne. Aktien gik i salg i april og jeg anbefalded køb i juni måned i niveauet 180. Men aktien har siden da ”bare” bevæget sig vandret i niveauet. Men de sidste 11 dage er aktien steget, og det har trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Stigning i kursen har fået Parabolic til at gå i køb på ugebasis. Kursen skal over 190 for at få nyt signal i Bollingerkanalen.

Topdanmark
Topdanmark

Momentum stiger på månedsbasis. Anbefaler fortsat køb på niveauet.

IC Group
IC Group

IC Group holder fast i købssignalet i både Bollingerkanalen og Parabolic. Der er divergens mellem Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI falder, MACD bevæger sig vandret og Momentum stiger. Nærmeste modstandsniveau er 205 – anbefaler køb ved brud af modstandsniveauet.

Per Aarsleff
Per Aarsleff

Per Aarsleff stiger igen efter en sivende tendens, der har stået på siden toppen i september, hvor aktien blev handlet over 2500. Tilbagefaldet betyder, at det lange glidende gennemsnit er blevet testet som støttelinie på ugebasis og har modstået testen. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og stiger. Per Aarsleff er regnskabsaktuel omkring den 20. december. Køb aktien og sats på et aktiesplit.

 

Guldet fortsætter den faldende tendens

Guldet har fortsat den faldende tendens i den uge og har været nede i niveauet 1080. Der er igen en faldende tendens i Momentum på ugebasis. Man skal passe på med at investere i guld.

EUR/USD holder fast i niveauet omkring 1,07. Der er fortsat en faldende tendens i de tre indikationsmodeller. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. RSI er nede i 25. Nærmeste støtteniveau er ved 1.05.

NOK/DKK
NOK/DKK

NOK/DKK holder fast i niveauet omkring 80 kr. Den norske krone er afhængig af udviklingen af olieprisen. Modellerne Momentum, MACD og RSI stiger. Er den norske krones udvikling foran olieprisen, for så er der lagt op til en stigning i olieprisen.

SEK/DKK har etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og de glidende gennemsnit ”Golden Cross” holder stadig. Næste modstandsniveau er ved 81 og herefter i niveauet 81,5.

Metalvaremarkedet fortsætter den faldende tendens. Zink er faldet 6 uger i træk og det kunne være overgivelsesfaldet man ser i en række råvarer, mens man ser en positiv tendens i flere landbrugsvarer bl.a. sukker og kakao. Majs, soja og hvede fortsætter den faldende tendens.

Brent
Brent

Olieprisen falder tilbage og har nu ramt niveauet 44, som også blev testet i august. MACD har etableret en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 40 dollar for en tønde olie.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.